Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
82011 Język staropolski.
82010 Język ruski.
82009 Język rosyjski.
82008 Język pruski.
82007 Język połabski.
82005 Język polski.
82006 Język polski w Wielkiem Xięstwie Poznańskim w obec prawa pruskiego. Język polski w Wielkiem Xięstwie Poznańskim w obec prawa pruskiego (Grodzisk, 1861);
82004 Język perski.
82003 Język nowo-grecki.
82002 Język niemiecki.
82001 Język narodowy.
82000 Język międzynarodowy.
81999 Język łużycki.
81998 Język łotewski.
81997 Język łaciński.
81996 Język ludowy.
81995 Język litewski.
81994 Język kwiatów.
81993 Język kaszubski (pomorski).
81992 Język hebrajski.
81991 Język grecki.
81990 Język francuski.
81989 Język czeski.
81988 Język cygański.
81987 Język bułgarski.
81986 Język asyryjski.
81985 Język angielski.
81984 Język (nauczanie).
81983 Język (narząd).
80930 Jędykiewicz.