Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
81875 Jezierski Stanisław.
81874 Jezierski St.
81873 Jezierski Stanisław Rajmund (biskup bakowski w Mołdawii; 1698—1782). Regula comparendi in devotionibus. Leopoli, 2 Januar, 1849,
81872 Jezierski S. J.
81871 Jezierski Michał (1811—1891).
81870 Jezierski Michał (1811—1891). Zemsta Kasztelanowej. Dramat w czte rech aktach napisany wierszem przez ... Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1887,
81869 Jezierski Michał (1811—1891). Złota tabakiera. Powieść obyczajowa przez ... Kijów, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego (na drugiej karcie tytułowej: Drukarnia Uniwersytetu Św. Włodzimierza), 1857,
81868 Jezierski Michał (1811—1891). Powieści. Tom I (tak na okładce, na karcie tytułowej:) Złota tabakiera. Powieść obyczajowa przez ... Kijów, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego (na drugiej karcie tytułowej: Drukarnia Uniwersytetu Św. Włodzimierza), 1857,
81867 Jezierski Michał (1811—1891). Dwie powieści ... Stryj z Ameryki. Powieść. Kiemens Janicki. Opowiadanie historyczne. Tamże [Warszawa, Skład główny w księgarni Teodora Paprockiego i Ski, druk. Emila Skiwskiego], 1888,
81866 Jezierski Michał (1811—1891). Dwie powiastki... Koniec dzieło chwali. Z jednego drzewa krzyż i motyka. Warszawa, Skład główny w księgarni Teodora Paprockiego i Ski, druk. Emila Skiwskiego, 1890,
81865 Jezierski Michał (1811—1891). Poezye... Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1837,
81864 Jezierski Michał (1811—1891). Pani Podkanclerzyna. Opowiadanie historyczne z czasów panowania Jana Kazimierza. Przez ... Warszawa, nakł. A. H. Kleisingera, druk. Emila Skiwskiego, 1881,
81863 Jezierski Michał (1811—1891). Orędowniczka ziemi naszéj. Wiersz ... Odessa, druk. P. Francowa, 1858,
81862 Jezierski Michał (1811—1891). Orędowniczka ziemi naszéj. (Wiersz.) Odessa, 1855,
81861 Jezierski Michał (1811—1891). Ofiary zasad. Dramat w pięciu Aktach przez ... Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1880,
81860 Jezierski Michał (1811—1891). Ostatnia miłość ostatniego króla. Opowiadanie historyczne. Dwór szlachecki. — Dwór pański — Na zamku. — Wizyty szambelana po Warszawie. — Sejm 1782 r. — Kłopoty szambelana. — Wyjazd Podstolstwa do Warszawy. — Wyznanie. — Małżeństwo króla. — Głos podstolego w Sejmie. — Przysięga. — Śmierć jenerałowej i zgon polityczny króla. — O dalszych losach szambelana. Kraków, Koncesjonowana Antykwarnia i Sprzedaż nut muzycznych W. Chaberskiego, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1886,
81859 Jezierski Michał (1811—1891). Ostatnia miłość ostatniego króla. Opowiadanie historyczne przez ... Kraków, nakł. i druk. Wł. L. Anczyca i Spółki (G. Gebethner i Sp.), 1884,
81858 Jezierski Michał (1811—1891). Konkurenci i Letarg. Dwie powieści przez ... Warszawa, nakł. i druk. Józefa Unger, 1855,
81857 Jezierski Michał (1811—1891). Dwie komedyje wierszem. Kabała panny Chorążanki i Kaprys i głupota przez ... Kijów, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1857,
81856 Jezierski Michał (1811—1891). Pan Kasztelan, powieść historyczna z początku XVIII wieku przez ... Tamże [Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego], 1841,
81855 Jezierski Michał (1811—1891). Julja i Marja. Powieść przez ... (Autora Pana Kasztelana). Tom I—II. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1843,
81854 Jezierski Michał (1811—1891). Intryga włóczęgów. Powieść obyczajowa przez ... Wilno, nakł. i druk. Teofila Glücksberga, Księgarza i Typografa Wileńskiego Naukowego Okręgu, 1854,
81853 Jezierski Michał (1811—1891). Ekonomowa. Powiastka przez ... Kijów, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, Drukarnia Uniwersytetu św. Włodzimierza, 1857,
81852 Jezierski Michał (1811—1891). Z dziejów dawnej Polski. Studium historyczne przez ... Warszawa, (Gebethner i Wolff), druk. Emila Skiwskiego, 1882,
81851 Jezierski Michał (1811—1891). Córka morza. Powieść przez ... Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1875,
81850 Jezierski M.
81849 Jezierski Ludwik.
81848 Jezierski Ludwik. La révolution de Pays-Bas et Guillaume d'Orange. (W Revue Contemp. Juin 1869).
81847 Jezierski Ludwik. La morale de la Bruyère. (W Revue contemp. Août 1869).
81846 Jezierski Ludwik. Tamże [Paris, Garnier Frères Libraires Éditeurs, Typographie Lahure], 1872,