Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26963 Dowod. Dowod rocznego postępku z Wymowy i Poezyi. z Nauki Moralney, Prawa przyrodzonego, politycznego, Ekonomiki polityczney i Prawa narodow. z Historyi, Mythologii, Geografii. z Ogrodnictwa, Rolnictwa i Fizyki, z Geometryi, Trygonometryi, praktyki. Solidometryi i Algebry. Z Grammatyki Językow Łacińskiego i Polskiego. z Nauki Chrześciańskiey i moralney, Geografii, Arytmetyki i charakterów; tudzież z językow Rossyiskiego, Francuzkiego i Niemieckiego: oraz z Rysunkow przez Uczniow Gimnazium Wileńskiego Pod Dozorem Tomasza Życkiego ... dyrektora w Dniach 26. i 27. Czerwca 1806. Roku okazany. Wilno, druk XX. Bazylianów, (1806),
26964 Dowod. Dowod rocznego postępku przez Uczniow Gimnazium Wilenskiego dany Roku 1806. Dnia 27. Czerwca. Z Grammatyki Ięzyka Łacińskiego i Polskiego, z Nauki Chrześciańskiey i Moralney z Geografii, Arytmetyki i Charakterów. Tudzież z Językow Rossyiskiego, Francuzkiego i Niemieckiego. Na koniec z Rysunkow. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1806),
26965 Dowod. Dowod rocznego postępku z Wymowy i Poezyi. Z Geometryi, Trygonometryi, Solidometryi i Algebry. Z Ogrodnictwa, Rolnictwa, Początków Astronomii i z Fizyki. Z Nauki Moralnéy, Prawa przyrodzonégo, politycznégo, Ekonomiki politycznéy i Prawa Narodów. Z Historyi, Geografii i Mythologii. Z Grammatyki powszechney z przystosowaniém Języka Łacińskiégo do Polskiégo. Z Arytmetyki, Geografii, Nauki Moralnéy i Chrześciańskiéy. Z Języków Rossyiskiego, Francuzkiégo i Niemieckiégo: oraz z Rysunków. Przez Uczniów Gimnazium Wileńskiégo, Pod Dozorem Tomasza Życkiego... dyrektora w Dniach 26. i 27. Czerwca 1807. Roku okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1807),
26966 Dowod. Dowod rocznego postępku z Grammatyki po wszechnéy z przystosowaniém języka Łacińskiego do Polskiégo. Z Arytmetyki, Jeografii, Nauki moralnéy i Chrześciańskiéy. Z Języków Rossyiskiégo, Francuzkiégo i Niemieckiégo oraz z Rysunków przez Uczniow Gimnazium Wileńskiego pod dozorem Tomasza Życkiego... dyrektora Dnia 27. Czerwca 1807. Roku okazany. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1807),
26967 Dowod. Dowod rocznego postępku Przez Uczniów Gymnazium Wileńskiego dany Roku 1809. Dnia 28 Czerwca z Wymowy i Poezyi, z Nauki Moralney, Prawa przyrodzonego, politycznego, Ekonomiki polityczney, i Prawa Narodów, z Historyi, Mythologii, Jeografii, oraz z Języka Francuzkiego. Wilno, druk. XX. Bazylianów, (1809),
26968 Dowod. Dowod rocznego postępku przez uczniów klas wyższych w szkołach powiatowych Wileńskich dany z nauki itd. r. 1800
26969 Dowod. Dowod rocznego postępku przez Uczniow Klass Pierwszey i Drugiey, w Szkołach Akademickich Wileńskich. Dany Roku 1801 Dnia 27 Czerwca z języków Polskiego i Łacińskiego, z nauki Chrześciańskiey i Moralney, Jeografii, Arytmetyki, Charakterów. Tudzież z Języków Francuskiego, Niemieckiego i Rysunków. B. m. b. r. (1801),
26970 Dowod. Dowod Ubikacyi sprawiedliwéj dóbr lennych Czarnéj Kamionki z odpowiedzią na wszystkie zarzuty strony przeciwnéj. Wenecya, druk. Piotra Naratowicza, 1862,
26971 Dowody. Dowody (bez osob. tyt.). Bez m. druku b. r. (1830 lub 1831),
26975 Dowojna Sylwestrowicz Aleksander (1857—1911).
26976 Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław (1849—1919). Patarles ir dainos. Tylża, 1889,
26977 Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław (1849—1919). Podania żmujdzkie. Zebrał i dosłownie spolszczył ... Cz. I—II. (Biblioteka Wisły wychodząca pod red. i nakł. Jana Karło wicza, t. XII—XIII). Warszawa, skład główny w Księgarni M. Arcta, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1894,
26978 Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław (1849—1919). Wiadomość o świeceniu łuczywem w chatach wiejskich na Litwie. (Odb. ze Zbioru Wiadom. do Antropol. Kraj., XV, 3). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890,
26979 Dowojna Sylwestrowicz Mieczysław (1849—1919).
26980 Dowojno L.
26981 Dowoser Piotr W.
26982 Dowosser Piotr.
26938 Dowód.
26939 Dowód. Dowód miłości największy ku duszom w czyscu cierpiącym. Kraków, Wielogłowski, w Księgarni i Wydawn. Dzieł Katolic. i Naukowych, druk. J. Czecha, 1854,
26940 Dowód. Dowód heroicznej miłości ku duszom w czyścu cierpiącym. Wydanie drugie poprawione i pomnożone. Za pozwoleniem cenzury duchownej. Kraków, nakł.W. Wielogłowskiego, druk. Wł. Jaworskiego, 1868,
26941 Dowód. Dowód że Napoleon nigdy nie istniał (1837),
26942 Dowód. Dowód z pism świętych Proroków, że już Messyasz przybydź musiał, i że Jezus z Nazaret jest tym Messyaszem. Nadczém każdy Izraelita powinnien (!) się zastanowić i zgłębić to dokładnie. (Tłumaczenie z angielskiego). Warszawa. (druk. XX. Misjonarzy), 1829,
26972 Dowódzca. Były Dowódzca Gwardyi Narodowej,
26973 Dowódzca. Dowódzca tegoż pułku,
26974 Dowódzca. Naczelny Dowódzca sił zbrojnych województwa krakowskiego. Rodacy! (Wezwanie do pomocy powstaniu, z datą: 30 III 1863.). B. m. b. r.,
26983 Doyé Georg. Grunderbrecht und Grunderbsitte in Schlesien. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der juristischen Doktorwürde der Hohen juristischen Fakultät der Königlichen Universität Greifswald vorgelegt von... Langensalza, Druck von Hermann Beyer & Söhne, 1900,
26984 Doyen Eugène-Louis (1859—1919).
26985 Doyle Arthur Conan (1859—1930). We dwoje. Duet z przygodnemi chórami spisał... Przekład z angielskiego. Dodatek powieściowy „Kuriera Lwowskiego”. Lwów, druk. Kossowskiego, 1900,
26986 Doyle Arthur Conan (1859—1930). Znamię czterech. Powieść, z angielskiego przeł. E. Żmijewska. Dod. do Słowa. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1898,
26987 Doyle Arthur Conan (1859—1930).