Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80554 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Dyspesia sexualis artificialis u kobiet. Napisał ... profesor w Uniwersytecie Jagiellońskim. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1896,
80555 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ectasia ventriculi paradoxa. Na podstawie spostrzeżeń z kliniki prof. Korczyńskiego. Podał Docent ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1888,
80556 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Worin besteht der therapeutische Effect des Karlsbader Thermalwassers bei Magenaffectionen? Nach dem heutigen Stande der Pathologie des Magens dargestellt von Doc. Dr. ... (Odb. z Wiener Medizinische Presse). Wien, Urban & Schwarzenberg, Druck von Gottlieb Gistel u. Comp., 1888,
80557 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ueber die Ernährung der Kranken durch Kraftmilch von Prof. Dr. ... in Krakau. (Sonderabdruck aus Therapeutische Monatshefte). Berlin, Verlag von Julius Springer, b. r. (1897),
80558 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ueber den Gebrauch der Mittelsalze per Rectum bei Koprostase, Dickdarmkatarrh und als Abführmittel. Von Dr. ... in Krakau. (Separatabdruck aus Dr. Wittelshöfer's Wr. Med. Wochenschrift). (Wien), Druck der k. Wiener Zeitung, Selbstverlag des Verfassers, 1883,
80559 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O leczeniu biegunki przewlekłej (Diarrhoea chronica) napisał Prof. Dr. ... (Rozprawy z zakresu Medycyny Praktycznej wydawane przez Wydawnictwo Dzieł Lekarskich Polskich w Krakowie pod redakcją Prof. Dr Edwarda Korczyńskiego w Krakowie. Serya II. Zesz. 17). Kraków, nakł. Wydaw. dzieł lekarskich polskich, druk. W. Korneckiego, 1893,
80560 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O nowoczesnem leczeniu zboczeń czynnościowych żołądka. Skreślił dr. ... docent w Uniw. Jagiell., lekarz prakt. w Karlsbadzie. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, b. r. (1885),
80561 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ueber continuirliche Magensaftsecretion. Bemerkungen zu der in No. 29 der Deutschen med. Wochenschrift veröffentlichten Arbeit des Herrn Prof. Riegel. Von Doc. Dr. ... (Separat-Abdruck aus der Deutschen Medicinischen Wochenschrift). Berlin, gedruckt bei Julius Sittenfeld, 1887,
80562 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ueber die Methoden der exakten und annähernden quantitativen Bestimmungen des flüssigen Inhaltes im menschlichen Magen für klinische und physiologische Zwecke. Von Dr. ..., Assistent daselbst. (Abdruck aus Wittelshofer's Wiener Med. Wochenschrift). Wien, Selbstverlag des Verfassers, 1883,
80563 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Methoden zur Bestimmung der Intensität der Pepsinausscheidung aus dem menschlichen Magen und Gewinnung des natürlichen Magensaftes zu physiologisch-chemischen Versuchszwecken. Vorläufige Mittheilung von Doc. ... Aus der medicinischen Klinik Prof. Korczyński in Krakau. (Separat-Abdruck aus Münchener Medicinische Wochenschrift). (München, 1887),
80564 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Metoda mierzenia zdolności wydzielniczéj pepsyny, jakoteż Sposób otrzymywania naturalnego soku żołądkowego ze żołądka ludzkiego. Tymczasowe doniesienie z kliniki lekarskiej prof. Korczyńskiego podane przez Doc. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,
80565 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O mierzeniu pojemności i oznaczeniu kurczliwości żywotnej żołądka za pomocą gazów w celach rozpoznawczych, jako też o stosowaniu kąpieli gazowych żołądka w celach leczniczych. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1883,
80566 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Vorläufige Mittheilung über die Wirkung der Säuren auf die Magenfunction des Menschen. Von Doc. ... (Abdruck aus der Zeitschrift für Therapie). Wien, Verlag von Dr. Josef Weiss, Druck von M. Knöpflmacher, 1887,
80567 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O objawie przeponowym i jego znaczeniu klinicznem. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895,
80568 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Oznaczanie dużej krzywizny żołądka. Napisał Prof. ... Spostrzeżenia i doświadczenia dyagnostyczne z kliniki prof. E. Korczyńskiego I. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1896,
80569 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ueber Pepton-Ernährung und Zubereitung einer Peptonsuppe in der ärztlichen Hauspraxis. (Abdruck aus der Zeitschrift für Therapie). Wien, Verlag von Dr. Josef Weiss, 1885,
80570 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O pobycie chorych we Włoszech Południowych. Napisał Prof. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890,
80571 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Podręcznik chorób żołądka. Napisał Dr. ... Profesor p. n. szczegółowej patologii i terapii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków, nakł. Wydawnictwa dzieł lekarskich polskich, druk. W. Korneckiego, S. A. Krzyżanowski, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1893,
80572 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Podręcznik chorób żołądka i dyetetyki szczegółowej. Napisał Dr. ... Profesor p. z. szczegółowej patologii i terapii lekarskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wydanie drugie przerobione i znacznie powiększone. Kraków, nakł. Wydawnictwa dzieł lekarskich polskich, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1899,
80573 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Pożywka peptonowa przyrządzana sposobem domowym dla użycia w praktyce lekarskiej. Podał Dr. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). B. m. dr. b. r. (Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881),
80574 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O nowym dyetetycznym przetworze żelazistym. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, druk. Uniw. Jag.], 1897,
80575 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Przyczynek doświadczalny do działania i stosowania leczniczego goryczek i żółci. Z kliniki prof. Korczyńskiego w Krakowie. Podał doc. dr. ... Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1886,
80576 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Przyczynek do klinicznej mikroskopii zawartości żołądka. Podał Doc. Dr. ... (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. Kowalewskiego, 1886,
80577 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O rozpoznaniu i leczeniu nieżytu zanikowego żołądka. Podał Dr. ... Docent uniwersytetu krakowskiego, lekarz zdrojowy w Karlsbadzie. (Odb. z Wiadomości Lekarskich). B. m. b. r. (Lwów, 1888),
80578 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). O rozstrzeni żołądka ze stanowiska klinicznego. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1883,
80579 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Składniki białkowate, wartość pożywcza i lecznicza pożywki peptonowej (Solutio carnis peptonisata); oraz odpowiedź na zarzuty D-ra Rejchmana. Podał prof. D-r ... z Krakowa. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
80580 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Kilka słów o zachowaniu się objawów dyspeptycznych w klimacie wysokogórskim. Napisał D-r ... prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Tamże [Warszawa, druk. K. Kowalewskiego], 1892,
80581 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Sokotok, nieżyt kwaśny i wrzód żołądka. Według spostrzeżeń i badań uskutecznionych w klinice prof. Korczyńskiego przedstawił ... Docent Uniw. Jagiellońskiego. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Tamże [Warszawa, druk. K. Kowalewskiego], 1888,
80582 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Sposób dokładnego oznaczania treści płynnéj w żołądku ludzkim w celach klinicznych i fizyologicznych. Podał Dr. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1882,
80583 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Kilka nowych spostrzeżeń działania kwasów na żołądek ludzki. Rzecz wykonana w klinice prof. Korczyńskiego w Krakowie. Przez Doc. ... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. Michała Ziemkiewicza, (1887),