Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
81905 Jeziorański Józef (1834—1907). Melioracye rolne Władysława-Habdank Korzybskiego. Odczyt wypowiedziany w sekcyi przemysłu rolnego Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu 9 października 1890 r. Przez ... Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1890,
81904 Jeziorański Józef (1834—1907). Kolonizacya i parcelacya. Odczyt ... wygłoszony w Sekcyi rolnej Warszawskiego Oddziału T. P. R. P. i H. Warszawa, (Gebethner i Wolff), druk. K. Kowalewskiego, 1894,
81903 Jeziorański Józef (1834—1907). Kierunki naszych czasów. (Nadb. z Ateneum). B. m. b. r. (1887),
81902 Jeziorański Józef (1834—1907). Jak obecnie gospodarować? Wskazówki dla rolników. Z narad delegacyj specyalnych zestawił ... (Odb. z Gazety Rolniczej). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Michała Ziemkiewicza, 1888,
81901 Jeziorański Józef (1834—1907). O terminowym handlu zbożem przez ... (Odb. z Biblioteki Warszawskiej). Warszawa, (E. Wende i Sp.), druk. Józefa Sikorskiego, 1897,
81900 Jeziorański Jan (1865—1933).
81899 Jeziorański Feliks (1820—1896).
81898 Jeziorański Feliks (1820—1896). O znaczeniu kontraktów pozahipotecznych w sprzedażach nieruchomości. Szereg artykułów ogłoszonych w Gazecie Sądowej Warszawskiej przez ... Warszawa, nakł. Autora, druk. Jana Noskowskiego, 1876,
81897 Jeziorański Feliks (1820—1896). Ustawy hypoteczne i przepisy o zatwierdzaniu aktów notaryalnych obowiązujące w Król. Polsk. z objaśnieniami ... b. sędziego Sądu Apellacyjnego w Królestwie Polskiem. Część I: Prawo o przywilejach i hypotekach z roku 1825. (Biblioteka umiejętności prawnych, seria IV, nr. 41). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda Synów, 1881 (na okładce: 1882),
81896 Jeziorański Feliks (1820—1896). Rukowodstwo dla mirowych sudow Carstwa Polskago, sodierżaszczije wsie tie postanowlenija, kotorym dołżny rukowodstwowat'sia mirowyja ustanowlenija i sostojaszczije pri Mirowych Sudach Ipotiecznyja Otdielenija, a kotoryja nie woszli w sostaw „Rukowodstwa dla Gminnych sudow Carstwa Polskago” s objasnienijami ... Izdanije W. Miklaszewskago. (Tytuł polski:) Pod ręcznik dla sądów pokoju Królestwa Polskiego, zawierający wszystkie te postanowienia, któremi winne się kierować sądy pokoju i istniejące przy Sędziach Pokoju Wydziały hipoteczne, a które nie zostały pomieszczone w „Podręczniku dla Sądów gminnych Królestwa Polskiego” z objaśnieniami ... Wydanie W. Miklaszewskiego. Warszawa, druk. J. Noskowskiego, Skład Główny w księgarni Maurycego Orgelbranda, 1878,
81895 Jeziorański Feliks (1820—1896). O różnych rodzajach wpisów hypotecznych i niestanowczych, zbiór artykułów ogłoszonych w Gazecie sądowej warszawskiej. Tamże [Warszawa, nakł. Red. Biblioteki Umiejętności Prawnych, Drukarnia i Litografia S. Orgelbranda Synów], 1889,
81894 Jeziorański Feliks (1820—1896). Projekt instrukcyi dodatkowéj dla zwierzchności hypotecznych Królestwa Polskiego wypracował, szczegółowo usprawieddliwił i uzupełnił rozprawką: O upadku praw ujawnionych przez zastrzeżenia hypoteczne ... (Biblioteka Umiejętności Prawnych). Warszawa, nakł. Red. Biblioteki Umiejętności Prawnych, Drukarnia i Litografia S. Orgelbranda Synów, 1888,
81893 Jeziorański Feliks (1820—1896). O prawie stron do pojednania się w przestępstwach prywatno-publicznych przez ... Warszawa, w Drukarni Józefa Ungra, 1870,
81892 Jeziorański Feliks (1820—1896). Podręcznik dla sądów pokoju Królestwa Polskiego (Warszawa 1878);
81891 Jeziorański Feliks (1820—1896). W obronie praktyki sądowej. Dalszy ciąg rozprawy O znaczeniu kontraktów pozahypotecznych w sprzedażach nieruchoości. Przez ... Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. Noskowskiego, 1886,
81890 Jeziorański Feliks (1820—1896). Poglądowa metoda nauki czytania, prowadzonej jednocześnie z nauką pisania i początkowych rachunków ułożył, Elementarz, zadania odpowiednie i krótkie Wypisy z autorów polskich dołączył ... Warszawa, Skład Główny w Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. Emila Skiwskiego, 1894 (na okł.: 1895),
81889 Jeziorański Feliks (1820—1896). O celu i znaczeniu istotnem przepisów o zatwierdzaniu niektórych aktów notaryalnych. Sprostowanie opinii, w podręczniku dla sędziów pokoju w okr. sądowym warszawskim wyrażonej, przez Autora Podręcznika. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1885,
81888 Jeziorański Antoni (generał; 1821—1882).
81887 Jeziorański Antoni (generał; 1821—1882). Pogląd na Sprawę Polską przez Antoniego z nad Wisły. Lipsk, księgarnia E. Ł. Kasprowicza. Zurich, w drukarni Komitetu Reprez. Wychodźtwa Polskiego, 1867,
81886 Jeziorański Antoni (generał; 1821—1882). Pamiętniki Jenerała ... od roku 1848 do roku 1863. (Biblioteka nowości, t. II). Lwów, nakł. księgarni K. Łukaszewicza, druk. Gazety Narodowej J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1880,
81885 Jeziorański Antoni (generał; 1821—1882). Do obywateli Województwa Lubelskiego! (Odezwa zapowiadająca rozpoczęcie działań wojennych, inc: „Niezależne ode mnie okoliczności...”, z datą: 27 VI 1863),
81884 Jeziorański.
81883 Jeziorański.
81882 Jeziora.
81881 Jezik W.
81880 Jezierski Zygmunt.
81879 Jezierski Zygmunt.
81878 Jezierski Wszesław.
81877 Jezierski Walerian. Najbole upotriebitielnyje sposoby ocjenki zagraznienija wody i opriedielenije stiepieni ich czistoty w S.-Pietierburgie. Matieriały dla gigieny. Dissiertacija na stiepień doktora mediciny... S.-Pietierburg, Russkaja Skoropieczatnia (P. S. Nachimowa), 1876,
81876 Jezierski Wacław (1868—1928).