Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
19906 Czasopisma. Noworocznik Polski. Noworocznik Polski na r. 1838. Paryż.
87046 Kalendarze. Sygnał. Noworocznik pocztowy. Bochnia, (1876).
86898 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy. Kraków, (1877).
86913 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy. Lwów, (1857).
86899 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy, Kraków, druk. Korneckiego, 1889.
48030 Hruba Franc. Noworocznik pocztowy zagraniczno-krajowy nibyto narodowy bo rzuca wynik nowy na pogląd finansowy, na trunek nałogowy, na różne ludu narowy, przez prawdomowne słowy, przez ... c. k. listonosza na rok 1878. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1878,
86897 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy wydany i ofiarowany na gwiazdkę. Kraków, (1876).
99310 Kondratiuk Onufry. Noworocznik pocztowy od c.k. listonoszy Szanownej Publiczności w dowód głebokiego szacunku poświęcony. (Na okładce tytuł:) Noworocznik pocztowy na rok 1889. Napisał ... c.k. listonosz. (Na odwrocie tytuł niemiecki:) Post-Büchel für das Jahr 1889 von ... k.k. Briefträger. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1889,
97456 Kolessa Stefan. Noworocznik pocztowy na rok Pański 1870. Oryginalnie przepisany przez ... c.k. Listowego. (Na odwrocie tytuł:) Post-Büchel für das Jahr 1870. redagirt von ... k.k. Briefträger. Kraków, nakł. Stefana Kolessy, druk. Władysława Jaworskiego, 1870,
86907 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy na rok 1901 wyd. Walenty Frudyma. Kraków, 1900.
86912 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy na rok 1901 wyd. Leon Izdebski. Kraków, 1900.
86911 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy na rok 1901 wyd. Józef Hyła. Kraków, 1900.
86908 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy na rok 1901 wyd. Jan Gdula. Kraków, 1900.
86910 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy na rok 1900 wyd. Michał Hapiak. Kraków, 1900.
95199 Knapiński Piotr. Noworocznik pocztowy na rok 1896. (Tak na okładce, na karcie tytułowej tytuł:) Noworocznik pocztowy na rok 1896 od c. k. listonoszy Szanownej Publiczności w dowód głębokiego szacunku poświęcony. (Kraków), nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1896,
86909 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy na rok 1896 wyd. Gustaw Goldberg. Kraków, 1896.
86904 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy na rok 1892—1899 wyd. Aleksander Buczko. Kraków, 1892—1898.
86902 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy na rok 1891—1900 wyd. Franciszek Blumer. Kraków, 1890—1900.
86906 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy na rok 1890 wyd. Antoni Figura. Kraków, 1890.
95195 Knapiński Piotr. Noworocznik pocztowy na rok 1889. Napisał... c. k. listonosz. (Na odwrocie tytuł:) Post-Büchel für das Jahr 1889 von Peter Knapiński k. k. Briefträger. (Tak na okładce, na karcie tytułowej tytuł:) Noworocznik pocztowy od c. k. listonoszy Szanownej Publiczności w dowód głębokiego szacunku poświęcony. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1889,
86903 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy na rok 1889—1895 wyd. Jan Brożek. Kraków, 1889—1895.
86905 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy na rok 1886—1893 wyd. J. Dworzak. Kraków, 1886—1893.
86901 Kalendarze. Noworocznik pocztowy. Noworocznik pocztowy na rok 1882—1892 wyd. Franciszek Bezoki. Kraków, (1881—1891).
95194 Knapiński Piotr. Noworocznik pocztowy na rok 1882 przez c. k. listonosza... (Na odwrocie tytuł:) Post-Büchel für das Jahr 1882 von Peter Knapiński k. k. Briefträger. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 1882,
96672 Köhler Florian. Noworocznik pocztowy na rok 1879, przez c.k. listonosza ... Kraków, nakł. autora, Druk. Fr. Pobudkiewicza, 1879,
42209 Hamerski Jan. Noworocznik pocztowy na rok 1879, przez c. k. listonosza ... Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza, 1879,
110375 Blumer Franciszek. Noworocznik Pocztowy na rok 1879 przez c. k. Listonosza pieniężnego... (tekst polski i niemiecki). Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Pobudkiewicza, 1879,
110437 Heimberger Filip (listonosz). Noworocznik pocztowy na rok 1875. — Postbüchel für das Jahr 1875. Kraków, nakł. autora, w Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1875
97455 Kolessa Stefan. Noworocznik pocztowy na rok 1868 wydał ... c.k. listonosz. (Na odwrocie tytuł:) Postbüchel für das Jahr 1868 den verehrungswürdigen Göonnern dargebracht von ... k.k. Briefträger. Tamże [Kraków, druk. c.k. Uniwersyt. Jagiellońskiego], 1868,
59693 Dworzak Józef. Noworocznik pocztowy na r. 1886. Kraków, nakł. F. Blumera i A. Roszkiewicza, druk. A. Koziańskiego, 1886,