Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80621 Jaworski Władysław Leopold (1865—1930). Przemówienie ... prezesa Czytelni akademickiej, miane na wieczorku J. I. Kraszewskiego dnia 17 marca 1888 r. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, b. r. (ok. 1888),
80622 Jaworski Władysław Leopold (1865—1930). Szkoda zrządzona wykonywaniem swojego prawa na nieruchomościach. Napisał Dr. ... (Odb. z Ekonomisty Polskiego). Lwów, nakł. Redakcyi Ekonomisty Polskiego, z Drukarni Ludowej, 1892,
80623 Jaworski Władysław Leopold (1865—1930). Ustawy o księgach publicznych opracował Dr. ... Docent Uniw. Jag. Tom I: Powszechna ustawa o księgach gruntowych i instrukcya hipoteczna. Kraków, Księgarnia Leona Frommera, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897,
80624 Jaworski Władysław Leopold (1865—1930).
80608 Jaworski Władysław ks.
80609 Jaworski Władysław (red.).
80610 Jaworski Władysław (1837—1875). 1869. III. Dzieła religijne. Spis książek wydanych staraniem Zgromadzenia XX Missyonarzy w Warszawie a zakupionych w znacznej ilości przez księgarnię katolicką ... w Krakowie. Kraków, druk. Wł. Jaworskiego, 1869,
80611 Jaworski Władysław (1837—1875). Nr. 1: Katalog dzieł różnej treści, albumów, fotografij, nut, sztychów, obrazów, które wypożyczalnia książek... w Krakowie szanownym abonentom za należytość od wypożyczania do wyboru na własność podaje. Kraków, nakł. i druk. Wł. Jaworskiego, 1867,
80612 Jaworski Władysław (1837—1875). Katalog dzieł dawnych mianowicie do literatury polskiej odnoszących się (1870).
80613 Jaworski Władysław (1837—1875). Katalog dzieł nakładowych księgarni wydawnictw dzieł ... w Krakowie. Warszawa, u Gebethnera i Wolffa, druk. Wł. Jaworskiego w Krakowie, 1870,
80614 Jaworski Władysław (1837—1875). Katalog dzieł nakładowych i niektórych komisowych księgarni wydawnictwa dzieł katolickich, naukowych i rolniczych... w Krakowie przy rogu ulic Św. Anny i Wiślnej. Kraków, druk. Wł. Jaworskiego, 1870,
80615 Jaworski Władysław (1837—1875). Katalog wypożyczalni książek ... w Krakowie. Tamże [Kraków, druk. Wł. Jaworskiego], 1868,
80616 Jaworski Władysław (1837—1875).
80607 Jaworski Wincenty.
80538 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Aquae minerales aquae medicinales effervescentes. Napisał Dr ... Profesor p. z. Patologii i Terapii Szczegółowej Chorób Wewnętrznych w Uniwersytecie Jagiellońskim. (Odb. z Pamiętnika Jubileuszowego wydanego dnia 9 stycznia 1900 r. na cześć prof. Edwarda Korczyńskiego). Kraków, druk. Uniw. Jagiel., nakł. K. Rzący i Chmurskiego, 1900,
80539 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Aquae minerales — aquae medicinales effervescentes. Napisał Dr ... Profesor p. z. patologii i terapii szczegółowej chorób wewnętrznych w Uniwersytecie Jagiellońskim. B. m. (Kraków) b. r. (1900),
80540 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Aspirator żołądkowy służący równocześnie do stosowania ciągłej kąpieli żołądkowej przy pomocy sondy „à double courant”. Podał i zastosował w celach klinicznych dr. ... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego, (1883),
80541 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Badania doświadczalne nad zachowaniem się soli leczniczych pod względem wessalności tychże w żołądku ludzkim z rozczynów wodnych. Wykonał Dr. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1882,
80542 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Porównawcze badania doświadczalne nad zachowaniem się wody karlsbadzkiéj, nowej soli karlsbadzkiéj, wody kissyngeńskiéj i wody przekroplonéj w żołądku ludzkim. Wykonał Dr. ... (Odb. z Pamiętnika Tow. Lekarskiego). B. m. b. r. (Warszawa, 1883),
80543 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ueber die Behandlung der katarrhalischen Diarrhoe mit Aqua calcinata effervescens. Von Prof. ... in Krakau. (Abdruck aus Therapeutische Monatshefte). Berlin, Verlag von Jul. Springer, 1898,
80544 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Beitrag zur klinischen Mikroskopie des Mageninhaltes. Von Doc. ... Mittheilung aus der med. Klinik des Prof. Korczynski in Krakau. (Separat-Abdruck aus dem Centrallblatt für klinische Medicin). B. m. b. r. (1886),
80545 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Experimenteller Beitrag zur Wirkung und therapeutischen Anwendung der Amara und der Galic. Mittheilung aus der med. Klinik des Prof. Korczynski in Krakau. Von Doc. ... (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Therapie). Wien, Verlag von Dr. Josef Weiss, Druck von M. Knöpflmacher, (1886),
80546 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn Dr. J. Boas: Über den heutigen Stand der Diagnostik und Therapie der Magenkrankheiten. Von Dr. ... (Abdruck aus der Deutschen Medicinischen Wochenschrift). Berlin, gedruckt bei Julius Sittenfeld, 1887,
80547 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Beobachtungen über das Schwinden der Salzsäure-Secretion und den Verlauf der katarrhalischen Magenerkrankungen von Doc. ... (Separatabdruck aus Münchener Medicinische Wochenschrift). (München), 1887,
80548 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Ueber die Bestimmung der Lage und Grenzen des Magens durch Combination der neuesten Untersuchungsmethoden. Ein Fall von biloculärem Magen. Von Professor ... in Krakau. (Separat-Abdruck aus Wiener Medizinische Presse). Wien, Druck von Gottlieb Gistel u. Comp., (1897),
80549 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Cholera. Pouczenie przystępne dla nielekarzy na podstawie nowoczesnej nauki lekarskiej. Treść: 1. Lasecznik choleryczny; II. Zachowanie się w czasie epidemii cholerycznej; III. Leczenie w napadzie cholerycznym w braku lekarza; IV. Domowa apteczka choleryczna. Napisał Prof. Dr. ... (Odb. z Krynicy). Kraków, nakł. autora, Warszawa, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, Drukarnia Związkowa w Krakowie, 1892,
80550 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Cholera. Pouczenie dla nielekarzy na podstawie nowoczesnej nauki lekarskiej. Treść: I. Lasecznik choleryczny. II. Zachowanie się w czasie epidemii cholerycznej. III. Leczenie w napadzie cholerycznym w braku lekarza. IV. Domowa apteczka choleryczna. Napisał Prof. Dr. ... Wydanie uzupełnione. (Odb. z Krynicy). Kraków, nakł. i druk. Drukarni Związkowej, Skład główny w Księgarni S. A. Krzyżanowskiego, 1892,
80551 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Na czem polega skutek leczniczy wody karlsbadzkiéj. Przedstawił docent ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,
80552 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Zur Diagnose des atrophischen Magencatarrhes von Docent Dr. ... (Abdruck aus Wiener Medizinische Presse). Wien, Druck von Gottlieb Gistel u. Comp., 1888,
80553 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Doświadczenia nad ilościowem znikaniem rozczynów niektórych soli z żołądka ludzkiego. Wykonał dr. ... (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego, (1882),