Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80471 Jaworski Franciszek (1873—1914).
80470 Jaworski Franciszek ks.
80469 Jaworski Feliks.
80468 Jaworski Feliks. Kilka uwag z powodu zalewu Wieliczki. (Odb. z Gazety Polskiej). B. m. (Warszawa), druk. Gazety Polskiej, b. r. (1868),
80467 Jaworski Feliks. Korespondencya z Kleparza. (Odb. z Czasu) przez ... Kraków, druk. Czasu, 1857,
80466 Jaworski F. X.
80465 Jaworski Edward.
80464 Jaworski Ed.
80463 Jaworski Dominik.
80462 Jaworski C. Tu peux compter sur moi, chansonnette, paroles de ... musique de G. Michiels. Avec accompagnement de piano. Paris, L. Bathlot, 1878,
80461 Jaworski C. Les ailes de vieux moulin, paroles de ... avec accompagnement de piano. Musique de G. Michiels. Paris, Ph. Feuchot, 1878,
80460 Jaworski Bolesław r.
80459 Jaworski Bolesław.
80458 Jaworski Apolinary Jakub (1825—1904).
80457 Jaworski Antoni Piotr (ur. 1812). De tussis varietatibus quibusdam. Halis, 1841,
80456 Jaworski Antoni F.
80455 Jaworski Andrzej.
80454 Jaworski Andrzej.
80453 Jaworski Anat. (wyd. i red.).
80452 Jaworski Amos Jan de Jawora Balowicz.
80451 Jaworski Amos Jan de Jawora Balowicz. Kwalifikacye, bieg i los życia Amosa Jaworskiego, na urzędowych, oryginalnych dokumentach zagruntowane. Kraków, druk. Braci Gieszkowskich, 1828,
80450 Jaworski Amos Jan de Jawora Balowicz. Disputatio inauguralis super thesibus ex Universo jure quas absolutis ex omnigena iurisprudentia lege praescriptis rigorosis examinibus, pro conseąuenda doctoris Universi juris laurea in Alma Universitate Josephina Leopoliensi publice propugnandas obtulit ... nobilis indigena Galiciensis, in communi Auditorio academico die 12 mensis Augusti anno 1805 suscepta. Leopoli, typ. G. W. Wichmannianis, 1805,
80449 Jaworski Aleksander (dr z Lublina), mylnie.
80448 Jaworski Aleksander.
80447 Jaworski A. ks.
80446 Jaworski A. ks. C. S. Sp. Przewodnik dziecięcia do Boga, obejmujący stosowne modlitwy i śpiewy kościelne. Einsiedeln-Waldshut, nakł. i druk. Benzigera i Sp., 1891,
80445 Jaworski (c. k. sędzia śledczy).
80444 Jaworski dr.
80443 Jaworski (z Lipienek).
80442 Jaworski.