Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26898 Dowgiałło Apolinary Ignacy ks.
26899 Dowgiałło Dm. Iw. Orszanskij Gierbownik. Ottiski iz 28-go wypuska „Istoriko-Juridiczeskich matieriałow, izwleczonnych iz driewnich aktowych knig gubiernij: Witiebskoj i Mogilewskoj”, chraniaszczychsia w Centralnom archiwie w Witiebskie i izdannych pod riedakcyjej i. d. archiwariusa siego archiwa... Witiebsk, Gubiernskaja Tipo-Litografija, 1900,
26900 Dowgiałło Dm. Iw.
26901 Dowgiałłowie.
26902 Dowgiałowicz F.
26915 Dowgird (Daugirdas) Tadeusz (1852—1919). Pamiątki z czasów przedhistorycznych na Żmujdzi. Mełżyn—Kapas pod Jasnogórką. Opis robót dokonanych w roku 1882 i 1883 przez... Odbitka z Pamiętnika Fizyjograficznego. T. VII za rok 1887. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1887,
26916 Dowgird (Daugirdas) Tadeusz (1852—1919). Pamiątki z czasów przedhistorycznych na Żmujdzi. Mełżyn—Kapas w fol. Wizdergi. Opis robót dokonanych na tem cmentarzysku w roku 1884 i 1885 przez... Odbitka z Pamiętnika Fizyjograficznego t. VIII za rok 1888. Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1888,
26917 Dowgird (Daugirdas) Tadeusz (1852—1919). Pamiątki z czasów przedhistorycznych na Żmujdzi. Opis Cmentarzyska i Piłkalnia w Imbarach oraz robót dokonanych w roku 1885 i 1886 przez... Odbitka z Pamiętnika Fizyjograficznego t. IX za rok 1889. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1889,
26918 Dowgird (Daugirdas) Tadeusz (1852—1919). Pisanki. (Odb. z Wisły, 1890). B. m. b. r. (Warszawa, 1890),
26919 Dowgird (Daugirdas) Tadeusz (1852—1919). Wiadomość o wyrobach z kamienia gładzonego znalezionych na Żmujdzi i Litwie przez... Odb. z Pamiętnika Fizyjograficznego, t. X. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1890,
26920 Dowgird (Daugirdas) Tadeusz (1852—1919). Wiadomość o zabytkach przedhisto ycznych w Bogoryi górnej i w Bąkowie dolnym w Łowickiem, według badań dokonanych w r. 1885, z 3 tabl. (Odb. z t. XI Zbioru Wiadomości do Antropologii Kraj.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,
26921 Dowgird (Daugirdas) Tadeusz (1852—1919). Wiadomość o zabytkach przedhistorycznych w powiecie Mławskim, z badań dokonanych w r. 1886 podał... członek Kom. Archeol. A. U. Słupsk, Wola Szydłowska, Trzpioły, Sławogórze, Nosarzewo, Krzywonoś i Pawłowo. Tablic dwie i 2 figury w tekście. (Odb. z XIII t. Zbioru Wiadomości do Antropologii Kraj.). Kraków, druk. Uniw. Jagiell. 1889,
26922 Dowgird (Daugirdas) Tadeusz (1852—1919).
26903 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Dissertatio inauguralis theologico-dogmatica de miraculis, in qua dicetur: quid sint miracula? an, a quo, et quem in finem patrari queant? quibus denique idoneis signis vel testimoniis veritas miraculorum Christi et Apostolorum comprobatur? quam in Ceasarea litterarum Universitate Vilnensi amplissimae facultatis theologicae in ordine professorum scientiarum ethico-politicarum auctoritate ad consequenda Doctoris S. Theologiae jura et honores publicae disputationi submittit Angelus Dowgird Scholarum Piarum S. Theologiae Mag., regiae Societatis philomaticae Varsaviensis sodalis, capellanus clericorum generalis seminarii Vilnensis. In A. D. Septembris A. MDCCCXXVI. Vilnae, typis Josephi Zawadzki, (1826),
26904 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Kazanie o niedowiarstwie i zachowaniu się w obcowaniu z tymi, którzy bezbożnie przeciw wierze św. katolickiej mówią, takoż o niegodziwości czytania książek, powstających na wiarę św. katolicką. (Z dzieła: Zbiór niektórych kazań mianych w czasie wielkiego jubileuszu r. 1826). Wilno, druk. Pijarów, 1826,
26905 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Kazanie o posłuszeństwie. (Kazania w czasie jubileuszu). Wilno, 1826,
26906 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Kazanie o próżności świata. Tamże [Wilno, druk. Pijarów].
26907 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Konferencye duchowne. Przez X. ... kapelana b. Głównego Seminaryum Duchownego, doktora Ś. Teologii, professora logiki i filozofii moralney w Akademii Duchowney Rzymsko-Katolickiey Wileńskiey, kanonika katedralnego wileńskiego, członka Królewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Tom III. Wilno, Druk. Diecezjalna XX. Misjonarzy, 1837,
26908 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). O loice, metafizyce i filozofii moralney. Rozprawa na skutek konkursu ogłoszonego przez Cesarski Uniwersytet Wileński roku 1820 dnia 1 Marca, do katedry rzeczonych przedmiotów napisana przez ... S. P. Magistra Św. Teologii. Wilno, druk. A. Marcinowskiego, 1821,
26909 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Nauki rekollekcyyne. Przez... kapelana b. Głównego Seminaryum Duchownego, doktora Ś. Teologii, professora logiki i filozofii moralney w Akademii Duchowney Rzymsko-Katolickiey Wileńskiey, kanonika katedralnego wileńskiego, członka Królewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. T. IV. Wilno, Druk. Diecezjalna XX. Misjo narzy, 1837,
26910 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Wykład Ewanjelii i Listów Apostolskich, przypadających w dni niedzielne i uroczyste całego roku, przez X.... kapelana b. Głównego Seminaryum Duchownego, doktora Ś. Teologii, professora logiki i filozofii moralney w Akademii Duchowney Rzymsko-Katolickiey Wileńskiey, kanonika katedralnego wileńskiego, członka Królewsko-Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. T. I—II. Wilno, Druk. Diecezjalna XX. Misjonarzy, 1836,
26911 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Wykład przyrodzonych myślenia prawideł, czyli Logika teoryczna i praktyczna przez X. ... Cz. I. Połock, druk. XX. Pijarów, 1828,
26912 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835).
26913 Dowgird Anioł (ks. pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1776—1835). Herburt Mamert ks., Bobrowski Michał ks. Zbiór mów żałobnych na pogrzebie ś. p. X. Filipa Neryusza Golańskiego Scholar. Piar. zasłużonego na Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim Professora, orderu św. Anny II klassy kawalera mianych w kościele Akademickim św. Jana w Wilnie. Połock, druk. XX. Pijarów, 1824,
26914 Dowgird M.
26923 Dowiat Rudolf. Rede des vom Criminal-Gerichtshofe zu Berlin am 15 Dezember 1848 zu 6 Jahren Festungsstrafe verurtheilten sogenannten deutsch-katholischen Predigers Dowiat. (Nach dem Manuscript des Verurtheilten). Berlin, Hirschfeld, 1848,
26924 Dowiat Rudolf.
26925 Dowie Menie Muriel (ur. 1867).
26926 Dowiecki.
26927 Dowkont Szymon (1799—1864). Pisarz litewski, autor historii Litwy do śmierci Zygmunta Augusta. (Plymouth 1893—7),