Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26875 Dosyńczuk Fiodor. Bezumije na Rusi galickoj, w polzu strażduszczych Galiczan. Żytomierz, 1886,
26876 Doszła. Doszła po cierniach (1881),
26867 Doświadczenia. Doświadczenia w gospodarstwie, ogrodnictwie, rękodziełach, w lekarstwach wiejskich etc. Z ustanowionych na to po niektórych krajach spółeczności Akademickich, z różnych Autorów i Manuskryptów domowych zebrane. Tomów II. Edycya trzecia poprawna. Kraków, druk. A. Gröbla, 1801,
26868 Doświadczenia. Doświadczenia czyli myśl w chorobie. Przy czym: Wiersz na imieniny Laury. B. w. m. dr. b r.,
26869 Doświadczenia. Zbiorowe Doświadczenia ogrodnicze prowadzone pod kierunkiem T. O. W. Ogródki doświadczalne. Odbitka z „Ogrodnika Polskiego”. Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, 1897,
26870 Doświadczenia. Doświadczenia jakie zrobił Willems (1852),
26871 Doświadczeniem. Doświadczeniem okazany i stwierdzony sposób, przez który pluskwy, mole itd. z sukien wygładzić można. Kraków, 1800,
26873 Doświadczyński Agricola Prosper. Kobieta, zbiór aforyzmów, zdań, myśli i przysłów zebrał... Warszawa, nakł. księg. J. Breslauera, druk. Lepperta, 1896,
26874 Doświadczyński Goliasz. ABCD, elementarz żydowski humorystyczny ułożył... Chojzek Myszames z Pacanowa. Warszawa, druk P. Laskauera i W. Babickiego, (1899),
26872 Doświadczyński.
26877 Dotkliwość. Dotkliwość. Warszawa, druk. Burzyńskiego i Czerniejewskiego, 1874,
26878 Dottain Ernest. La Lithuanie et la Ruthénie dans leurs rapports avec la Pologne. (Extrait de la Revue contemporaine, livraison du 31 Octobre 1861). Paris,
26879 Dotter. En Polens Dotter. Novell. Stockholm, 1863;
26880 Double Henriette Marie Adelaïde (1848—1897). Nieskalana, powieść przez Etincelle z francuskiego tłomaczona przez E. Ż.(mijewską?). Dodatek do Słowa. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1893,
26881 Double Henriette Marie Adelaïde (1848—1897). Sylvanette. Nowela przez Etincelle-Double. Nagrodzona przez Akademię francuzką. Wolny przekład Z. S. Dod. do Nr. 31 pisma tyg. Bluszcz 1899 r. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1899,
26882 Doubletten-Catalog.
26883 Doubletten. Doubletten der Münzsammlung des Danziger Gymnasiums, welche am 20. August 1847 im kleinen Saale des Gymnasiums durch einen Deputirten des Danz. Magistrats an den Meistbietenden versteigert werden sollen. Danzig, Druck der Gerhardschen Officin 1847,
26884 Doucha Franc.
26885 Douillet. Douillet ks. Żywot chwalebny pokornej sługi Chrystusowej, św. Kolety, reformatorki i ksieni zakonu św. Klary, opracowany | przez... w przekładzie polskim skreślony. przez M. S. Lwów, nakł. tłumacza, druk, Pillera i Sp., 1892,
26886 Doumet. Doumet madame.
26887 Dourliac Arthur. Tragiczna spuścizna. Powieść z czasów rewolucyi francuskiej. Przez... Przekład. Tygodnik „Czytelnia dla Wszystkich”. Warszawa, druk. F. Kasprzykiewicza, 1900,
26888 Dourliac Arthur.
26889 Douthit J. L.
26890 Doutrelepont Joseph.
26896 Dove Alfred Wilhelm (1844—1916). Fürst Bismarck als Redner. Vollständige Sammlungder parlamentarischen Reden Bismarcks seit dem Jahre 1847 sachlich und chronologisch geordnet, mit Einleitungen und Erläuterungen versehen von Alfred Dove. Fünfzehnter Band: Polenfrage, Kirchenfriede, Septennat. Stuttgart, Union, Druck der Hoffmann'schen Buchdruckerei, (1891),
26897 Dover. Dover Lord,
26892 Dowbor Konstanty.
26893 Dowbosz Aleksy.
26894 Dowbuszczuk Aleksy.
26895 Dowcip.