Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
29860 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ł. A.
29861 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ł. B.
29862 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ł. Felicja z T.
29863 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Ł. K. Na sposoby biorą się. Obr. scen. w 1 odsł.
29864 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabaj Jan ks. (1860—1904). Żłóbek. Preludium sceniczne w 3 odsł.
29865 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Agrypina, Neron. Dr. w 5 a.
29866 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Archidiakon. Dr. w 3 a.
29867 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Bolko Szczodry. (Bolesław Śmiały). Tr. w 5 a.
29868 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Car Dymitr. Dr. w 5 a.
29869 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Grosz sierocy. Szopka.
29870 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Helena w Troi.
29871 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Hrabiowie Cylii. Dr. hist. w 4 a.
29872 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Kniaź Hrehor Hostyk. Dr. w 5 a.
29873 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Trzeci Maja. Obr. dram. w 100 rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 Maja.
29874 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Mąż Leonory. Dr. w 5 a.
29875 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Męczennicy. Dr. hist. w 5 a.
29876 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Numancja. Tr. w 4 a.
29877 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Krakusowe plemię. Tr.
29878 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Dwaj rywale. Dr. w 5 a.
29879 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Sejm grodzieński. Tr. w 5 a.
29880 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Starościna Bełzka. Dr. hist. w 5 a.
29881 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Strzelimusy. Dr. hist. w 5 a.
29882 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Świętopełk okajany. Dr. hist. w 5 a.
29883 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Szopka betleemska.
29884 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Za wiele kochałem. Dr. hist. w 5 a.
29885 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Zdrajca. Dr. muz. w 4 a.
29886 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łabuński-Żerbiłło Józef (1852—1922). Ziemowit książę mazowiecki. Dr. w 5 a.
29887 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łączewski Artur (pseud.).
29888 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łączyński Henryk (ur. 1840). Baronowa Alina. Kom. w 5 a.
29889 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Łączyński Henryk (ur. 1840). Pro publico bono. Obr. w 2 a.