Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26837 Dörry G. Deutsche und Polen mit Beziehung auf die nationale Reorganisation des Grossherzogthums Posen. Landsberg a. d. W., Verlag von Fr. Schäffer & Comp., Druck von A. Witte, (1848),
26838 Dorsange Adela. Prawdziwe wydarzenie we Francyi. Z francuzkiego. Warszawa, druk. Rafała Jabłońskiego, 1828,
26839 Dorska Ludwika.
26840 Dorst Leonard. Schlesisches Wappenbuch, oder die Wappen des Adels im souverainen Herzogthum Schlesien, der Grafschaft Glatz und der Oberlausitz. Band I—III. Görlitz, Druck und Verlag von G. Heinze & Co. 1845—(1848),
26841 Dorszewski Kazimierz ks. (1826—1915). Katedra Poznańska. Przewodnik i pamiątka dla zwiedzających tę pierwszą świątynię archidyecezalną. Z 2 rycinami. Poznań, nakładem i czcionkami Drukarni Kuriera Poznańskiego, 1886,
26842 Dorszewski Kazimierz ks. (1826—1915). Kazania i mowy treści religijnej. Gniezno, 1866.
26843 Dorszewski Kazimierz ks. (1826—1915). Lekcye i ewangelije na niedziele i święta całego roku kościelnego potocznie i zrozumiale wyłożone i objaśnione. Z approbacyą i za pozwoleniem najprzewielebniejszego J. O. Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Tomów II. Poznań, M. Leitgeber i Sp., druk. W. Deckera, 1870,
26844 Dorszewski Kazimierz ks. (1826—1915). Mowa na cześć Jana i Jędrzeja Śniadeckich ze Żnina na dniu 24 Maja 1866 r. w kościele żnińskim z powodu odsłonienia pomnika powiedziana i objaśniona przez... (Odbitka z Roczników Tow. Przyj. Nauk. Pozn.). Poznań, nakł. Towarzystwa Przyjaciół Nauk (M. Leitgeber w kom.), druk. N. Kamieńskiego, 1866,
26845 Dorszewski Kazimierz ks. (1826—1915). Zapiski i wrażenia z podróży do Ziemi Św. i Egiptu, odbytéj w r. 1872 przez... lic. św. teologii, kanonika metropol. poznańskiego. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1878,
26846 Dorszewski Kazimierz ks. (1826—1915).
26847 Dorszewski Mateusz.
26848 Dorżyńska J.
26849 Dos Anjos (mnich portugalski).
26850 Dosia (Dosiego roku).
26851 Doskonałość. Doskonałość chrześcijańska,
26852 Doskowski Marian.
26853 Dosofteiu (metropolita suczawski). Psaltirea in versuri intocmita de ... mitropolitul Moldoveĭ, 1671—1686, publicata de pe manuscrisul original si de pe ediţiunea dela 1673 de Prof. I. Bianu Bibliotecarul Academieĭ Române. Bucuresci, ediţiunea si tipogr. Academieĭ Române, 1887,
26854 Dosofteiu (metropolita suczawski).
26855 Doss O. v.
26856 Dössekker W.
26857 Dossier(Le). Le Dossier russe dans la question d'Orient. La politique de la Russie envers la Pologne et la Turquie, par un ancien diplomate en Orient. Paris, libr. Dentu, impr. Jouaust, 1869,
26858 Dostojewskij Fiodor Michajłowicz (1821—1881). Wspomnienia z martwego domu (w katordze), przeł. i wstępem zaopatrzył dr. Józ. Tretiak. Kraków, Spółka Wydaw. Polska, 1897,
26859 Dostojewskij Fiodor Michajłowicz (1821—1881). Zbrodnia i kara, romans w 6ciu częściach z epilogiem, przeł. Bol. Londyński, t. I—II Biblioteka romansów i powieści. Warszawa, druk. A. Pajewskiego i C. Przybylskiego, 1887,
26860 Dostojewskij Fiodor Michajłowicz (1821—1881).
26861 Dostojnicy. Dostojnicy województwa krakowskiego,
26862 Dostrzegacz. Dostrzegacz ekonomiczny i polityczny lubelski. Lublin, 1816,
26863 Dostrzegacz. Dostrzegacz Nadwiślański.—Der Beobachter an der Weichsel. (Tygodnik, wychodzi co środę). Warszawa, 1823,
26864 Dostrzeżenia. Dostrzeżenia meteorologiczne Czynione w Warszawie od Roku 1779 do końca Roku 1812. (Odb. z Roczników Towarzystwa Król. Warszawskiego Przyjaciół Nauk, t. VIII, 1812),
26865 Dostrzeżenia. Dostrzeżenia meteorologiczne w obserwatoryum j astronomiczném warszawskiem, rok 1855,
26866 Dostrzeżenia. Dostrzeżenia meteorologiczne w Obserwatorium Astronomiczném warszawskiem