Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
82025 Jireček Josef (1825—1888). Chronograf Vrchobřeznický se zvlaštnim vzhledem k obsaženému v něm vyličeni nejstaršich dějin českých. (Zvlaštni otisk ze Zpráv zasedacich kralovskě české Společnosti nauk). Praha, nákl. Společnosti nauk, tiskem Dra E. Grégra, 1879,
82024 Jireček Hermenegild (ur. 1827). Svod zákonův slovanských. Zpořádal Dr.... Praha, nakl. F. Tempského, tiskem A. Haase, 1880,
82023 Jireček C.
82022 Jirásek Alojzy (1851—1930).
82021 Jirásek Alojzy (1851—1930). Życiorys mojego dziadka, obrazek z dawnych czasów napisał... Przełożyła z czeskiego E. z K. P(uffke). Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1887,
82020 Jirásek Alojzy (1851—1930). Raj świata, obraz dziejowy ... Z czeskiego przełożył za zezwoleniem autora Dr. Franciszek Krček. (Nowa Biblioteka Uniwersalna, seria II, rok XI). Kraków, Spółka wydawnicza polska, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1897,
82019 Jił (pseud.).
82018 Języku. O Języku narodowym i o francuzczyźnie a naprzod o narodowości. (Paryż, b. r.);
82017 Językoznawstwo.
82016 Języki. Języki wschodniej części kraju naszego w stosunku do siebie i do szkół uważane (Kraków, 1861);
82015 Języka czystość.
82014 Język wołoski.
82013 Język włoski.
82012 Język starosłowiański.
82011 Język staropolski.
82010 Język ruski.
82009 Język rosyjski.
82008 Język pruski.
82007 Język połabski.
82006 Język polski w Wielkiem Xięstwie Poznańskim w obec prawa pruskiego. Język polski w Wielkiem Xięstwie Poznańskim w obec prawa pruskiego (Grodzisk, 1861);
82005 Język polski.
82004 Język perski.
82003 Język nowo-grecki.
82002 Język niemiecki.
82001 Język narodowy.
82000 Język międzynarodowy.
81999 Język łużycki.
81998 Język łotewski.
81997 Język łaciński.
81996 Język ludowy.