Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26805 Doroga. Priwislanskaja żeleznaja Doroga. Usłowija pieriewozki passażyrow, bagaża, żywotnych, ekipażej i towarow kłassifikacyja i tarify. Nr. 1. Warszawa, tip. Osipa Sikorskago, 1877,
26806 Dorohostajski Krzysztof (1562—1615). Hippika, to jest księga o koniach, potrzebna i krotochwilna młodości zabawa. Przez... ku pożytkowi ludzi rycerskich na jasność wydana. Wydanie K. J. Turowskiego. Po raz pierwszy wyszła w Krakowie u Andrzeja Piotrowszczyka w roku 1603. (Biblioteka Polska, seria V, zeszyt 38—41). Kraków, nakł. i czcionk. Czasu, 1861,
26807 Dorohostajski Krzysztof (1562—1615).
26809 Doroszenko Piotr Dorofiewicz (1627—1698).
26808 Doroszeńko J.
26810 Doroszewicz W. Sachalin. Tłómaczył Zenon Pietkiewicz, cz. I—II. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1898—1899,
26811 Doroszko Ignacy Adrian (z Wilna). Recherches sur l'homéopathie ou théorie des analogues; Par... Docteur en médecine... Paris et Leipzig chez Desforges et Cie, Lagne, Imprimerie d'A. Le Boter et Comp., 1839,
26812 Doroszyński Michał.
26815 Dorota Sybilla księżna na Brzegu i Legnicy.
26814 Dorota św.
26813 Dorota z Mątew.
26816 Doroteusz św.
26817 Dorowski Franciszek Gabriel (1859—1926). Dzieci muzy, komedya w 1 akcie Franciszka Domnika. Teatr amatorski nr. 31. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1893,
26818 Dorowski Franciszek Gabriel (1859—1926). Promyk słońca, komedja w 1 akcie przez Franciszka Domnika. Teatry Amatorskie. Wydawnictwo Józefa Blizińskiego, 8. Kraków, nakł. wydawcy, druk. A. Słomskiego i Sp., 1892,
26819 Dorowski Franciszek Gabriel (1859—1926). Wigilia św. Andrzeja, sztuka ludowa w 1 akcie ze śpiewami i tańcami napisał Franciszek Domnik. Muzyka Michała Świerzyńskiego. Teatry Amat. Wyd. J. Blizińskiego, 13. Tamże, 1893,
26820 Dorożkarze. Dorożkarze warszawscy,
26821 Dorożnik. Dorożnik zapadn. pocztow. okruga (Warsz. Kalisz. Kielce. Łomż. Lubl. Piotrk. Radoms. Suwałk, i Siedlec) s priłożenijem numiern. karty dla otyskiwanija dorog. Izdanije pocztowago Diepartamienta. Pietierburg, 1869.
26822 Dorożnik. Pocztowoj Dorożnik Carstwa Polskago s kartoju. Sostawlenyj w Janwarie miesiace 1860 goda.—Tabella traktów pocztowych w Królestwie Polskiem z mappą. Ułożona w miesiącu Styczniu, 1860 r. Warszawa, druk. J. Glücksberga,
26823 Dorożnik. Nowyj Dorożnik k kartie żelezn. dorog, putiej i tielegrafow w Rossii, Carstwie Polskom i Wiel. kniaz. Finlandskom. Petersburg, 1867,
26826 Dorożyński Arseni.
26827 Dorpat.
26828 Dörpfeld Wilhelm (1853—?).
26829 Dorpius Marcin.
26830 Dorr Robert. Kurzer Abriss der Geschichte des Elbinger Realgymnasiums im Auftrage des Comité's für die fünfzigjährige Jubelfeier der Anstalt zusammengestellt von... Elbing (Elbląg), H. Gaartz Buch-u. Kunst-Druckerei, 1891,
26831 Dorr Robert. Bericht über die Thätigkeit der Elbinger Altertumsgesellschaft in den Vereinsjahren 1891/92 und 1892/93. Sonder-Abdruck aus den Schriften d. Naturforsch. Gesellschaft zu Danzig N. F. Bd. VIII H. 3. (Danzig, 1894),
26832 Dorr Robert. Cadinen (Kadyny) von ... Nordostdeutsche Städte und Landschaften. No. 11. Mit sechs Illustrationen und einem Plan von Cadinen. Danzig, Verlag und Druck von A. W. Kafemann, b. r. (ok. 1900),
26833 Dorr Robert. Chronik der St. Johannis-Loge Constantia zur gekrönten Eintracht im Oriente zu Elbing in Westpreussen. Verfasst zur ersten Säcularfeier am 7. November 1873 von Br. ...z. Z. Redner der Loge. Nebst dem Mitgliederverzeichnisse der Loge während ihres hundertjährigen Bestehens zu sammengestellt von Br. H. Evers, z. Z. Secretär der Loge. Als Manuscript für Brüder gedruckt. Danzig, Druck von Br. A. W. Kafemann, 1873,
26834 Dorr Robert. Kurze Geschichte der Elbinger Alterthumsgesellschaft (1873—1898). Nebst Mittheil. über das Städtische Museum u. d. Convent-Sammlung. Elbing (Elbląg), C. Meissner i. Komm., 1898,
26835 Dorr Robert. Die Gräberfelder auf dem Silberberge bei Lenzen (Łęcze) und bei Serpin, Kreis Elbing (Elbląg) aus dem V.—VII. Jahrhundert nach Christi Geburt von Professor Dr.... Vorsitzendem der Elbinger Alterthums-Gesellschaft und Custos des Städtischen Museums. Mit 3 Tafeln und 7 Textfiguren. Festschrift der Elbinger Alterthumsgesellschaft zur Feier ihres fünfundzwanzigjährigen Bestehens. Elbing, Commissions-Verlag von C. Meissner, Druck von A. W. Kafemann in Danzig, 1898,
26836 Dorr Robert. Ubersicht über die prähistorischen Funde im Stadt- und Landkreise Elbing, Reg.-Bez. Danzig, Prov. Westpreussen. Mit einer Fundkarte und einer Kartenskizze der muthmasslichen Völkerschiebungen im Mündungsgebiet der Weichsel (400 v. Chr.—900 n. Chr.). (I Hälfte). Beilage zum Programm des Elbinger Real-Gymnasiums. Ostern 1893. Programm No 46. Elbing, C. Meissner, Buchdruckerei Reinhold Kühn, 1893,