Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
82055 (Joanna d'Arc św.; ur. ok. 1410, zm. 1431). Dziewica orleańska. Opowiadanie historyczne. Warszawa, nakł. J. Breslauera, druk. Wł. Szulca, 1897,
82054 Joanna (pseud.).
82053 Joann Groznyj i Stiefan Batoryj. (Joann Groznyj i Stiefan Batoryj (Moskwa, 1834),
82052 Joan.
82051 Joachym i Anna (dialog z XVI w.).
82050 Joachimowicz Markolin.
82049 Joachimczyk Juliusz. Die Radicaloperation der Herinen nach Macewen ... Würzburg, P. Scheiners Buchdr., 1891,
82048 Joachim Robert. Geschichte der Milich'schen (Milicz) Bibliothek und ihre Sammlungen. Th. 1—2. Görlitz, H. Jungandreas, 1876—1877,
82047 Joachim J.
82046 Joachim Erich. Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399—1409. Auf Veranlassung und mit Unterstützung des Vereins für die Herstellung und Ausschmückung der Marienburg herausgegeben von Archivrath Dr. ... Staatsarchivar zu Königsberg i. Pr. Königsberg i. Pr., Verlag von Thomas & Oppermann (Ferd. Beyer's Buchhandlung), 1896,
82045 Joachim Erich. Die Politik des letzten Hochmeisters in Preussen, Albrecht von Brandenburg, l.Theil 1510—1517. (Publikationen aus den K. preussischen Staats Archiven, Bd. 50). Leipzig, Verlag von S. Hirzel, Druck von Breitkopf und Härtel, 1892,
82044 Joachim II (elektor brandenburski).
82043 Joachim o. (reformata). Reguła Braci mniejszych św. O. Franciszka i jej wyjaśnienia przez Mikołaja III i Klemensa V, oraz Konstytucya Innocentego XI. Przemyśl, nakł. oo. Reformatów, druk. S. F. Piątkiewicza, 1892,
82042 Joachim dr.
82041 Joachim dr.
82040 Joachim o. karmelita (właściwie: Marcin Gielewicz; 1616—1676).
82039 (Joachim św.).
82038 (Joachim św.). Modlitwy nabożne do św. Patryarchy Joachima, Patrona we wszystkich potrzebach przemożnego. B. m. r. b. dr.,
82037 Jizarský J. Harapát.
82036 Jiskra z Brandysa Jan (ur. ok. 1400, zm. 1462).
82035 Jirzyczek Maciejowska Leonia.
82034 Jiriczek Otto Luitpold (ur. 1867).
82033 Jireček Konstantin Josef (1854—1918).
82032 Jireček Konstantin Josef (1854—1918). Istorija Bułgar pieriewod s niemieckago pod riedakcijeju W. A. Jakowlewa. Warszawa, w Tipografii Michaiła Ziemkiewicza, 1877,
82031 Jireček Josef (1825—1888).
82030 Jireček Josef (1825—1888). Zprávy Arabüw o středověku slovanskěm, I—II. (Časopis českého Musea). Praha, 1878—1880,
82029 Jireček Josef (1825—1888). Zpráva o židovském pobiti w Praze r. 1389, z rukopisu Krakovského, dne 25 řijna 1880 četl ... Praha, nákl. král. české Spol. nauk, tiskem dra Edv. Grégra, 1881,
82028 Jireček Josef (1825—1888). Ueber den Versuch das ruthenische mit lateinischen Schriftzeichen zu schreiben. Wien, 1859,
82027 Jireček Josef (1825—1888). Bartosz Paprocki. Studyum literackie Józefa İireczka(!) Przekład Wł. Miłkowskiego. (Nadb. z Biblioteki Warszawskiej). B. m. b. r. (Warszawa, 1867),
82026 Jireček Josef (1825—1888). Pameti turecké Michala Konstantinovice z Ostrovice.