Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
82085 Jocher Adam Benedykt (1791—1860). Pelasgia sive de sermone quondam communi, eoque principe, in Slavorum, inprimis in Polonorum illo, facile statuendo, ad viros eruditos praeludebat ... Petropolis, apud B. M. Wolff. Vilnae, typis Josephi Zawadzki, 1851,
82084 Jocher Adam Benedykt (1791—1860). Obraz bibliograficzno-historyczny literatury i nauk w Polsce, od wprowadzenia do niej druku po rok 1830 włącznie, z pism Janockiego, Bentkowskiego, Ludwika Sobolewskiego, Ossolińskiego, Juszyńskiego, Jana Winc. i Jerz. Sam. Bandtków itd. wystawiony przez ... Mag. Filoz. Pom. Bibl. Ces. Akad. Medyko-Chir. Wileńskiej. Tom I—III. Zeszytów I—XIV. Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1840 (t. I), 1842 (t. II), 1857 (t. III),
82083 Jocher Adam Benedykt (1791—1860). Harmonia Mów, albo zlanie ich w jedną, to jest: Polską, za pośrednictwem fenickiéj, powróconéj do familii mów słowiańskich. Wykład z Komentarzem ciągłym Monologu komedyi Plauta Poenulus, akt V., scena I. w. 1—16. Przez ... b. Konserwatora Biblioteki Uniwers. Wilensk. itd. (Na stronie przedtytułowej także tytuł francuski:) Harmonie des langages, ou leur réduction sommaire au langage primitif, savoir: le pélasgue ou le polonais, moyennant le phénicien réintégré à la familie des langues slaves. Ci-inclus, commenté, interprété et traduit en polonais et français le texte punique de la Comedie de Plaute „Poenulus”. Acte V, scene Ire, v. 1—16. Wilno, własność autora, druk. J. Zawadzkiego, 1859,
82082 Jocher Adam Benedykt (1791—1860). Epilog historyi mowy pierwotnéj oraz Wstęp do jéj odnowienia w mowie słowiano-polskiéj i do „Harmonii Mów” przez ... Wilno, Drukarnia A. Syrkina, 1859,
82081 Jocher (członek Petersb. Tow. Dobroczynności).
82080 Jocelyn (Kraków, 1891).
82079 Jocelin (mnich).
82078 Jocay M.
82077 Joccarino Domenico. La Polonia revo. tata. Ottavario a llengua de lo mandracchio. Napole, 1864.
82076 Jobst Juliusz.
82075 Jobst Fryderyk.
82074 Jobski R.
82073 Joblot Louis (1645—1723).
82072 Jobert A. C. G.
82071 Joannissiany Abgar.
82070 Joannikij.
82069 Joannici.
82068 Joanneser Józef.
82067 Joannes Eleemosynarius bp.
82066 Joanne Adolf (1823—1881).
82065 Joanna z Montfortu.
82064 Joanna z Grudzińskich (księżna łowicka; 1799—1831).
82063 (Joanna Grey, królowa Anglii; 1537—1554).
82062 (Joanna Grey, królowa Anglii; 1537—1554). Joanna Grey. Obraz tragiczny z XVI wieku w pięciu odsłonach. Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, 1874,
82061 (Joanna Franciszka Fremiot de Chantal św.; 1572—1641).
82060 (Joanna Franciszka Fremiot de Chantal św.; 1572—1641). Duch świętéj Joanny Franciszki de Chantal. Wzór do naśladowania dla matek chrześcijańskich i niewiast w świecie żyjących. 31 uwag na wszystkie dni miesiąca. Przekład z francuzkiego. Przedruk wzbroniony. Kraków, nakł. S. A. Krzyżanowskiego, druk. W. Korneckiego, 1878,
82059 (Joanna d'Arc św.; ur. ok. 1410, zm. 1431).
82058 (Joanna d'Arc św.; ur. ok. 1410, zm. 1431). Życie i śmierć dziewicy z Orleanu. Brodnica, Koehler, 1854,
82057 (Joanna d'Arc św.; ur. ok. 1410, zm. 1431). Dziewica Orleańska. Ustęp z dziejów Francyi (Poznań, 1847 i n.);
82056 (Joanna d'Arc św.; ur. ok. 1410, zm. 1431). Dziewica orleańska, opowieść historyczna z zamierzchłych wieków Francyi. (Bibl. tanich książ. XXV). Cieszyn, nakł. Edw. Feitzingera, druk. H. Feitzingera, b. r. (1888?),