Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
97489 Koliński Edward (ur. ok. 1849, zm. 1907). Nowe Książki 1889—1890. do nabycia w Księgarni Edwarda Kolińskiego w Warszawie, ulica Marszałkowska nr 122. Tamże [Warszawa, druk. M. Ziemkiewiczowej], (1891),
91271 Katalogi. Zawadzki i Węcki. Nowe Książki (1824),
39743 Godlewski Franciszek ks. (pijar; 1772—1838). Nowe kazania swiąteczne J. X. ... Kaznodziei w Gimnazyum Wilenskiem. Wilno, w Księgarni Akademickiej, 1809,
84256 Kainko Edward Walenty ks. (zm. 1846). Nowe kazania na niedziele całego roku dla użytku chrześcian wyznania Katolickiego i wygody J.J. XX. Kaznodziejów, przez X. Kajetana Gawińskiego napisane. Za pozwoleniem Cenzury Duchownej. Tom I—II. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Friedländera, Warszawa, w księgarni Augusta Emanuela Glücksberga, 1834,
45048 Hetzel Piotr Juliusz (pisze pod pseud. P. J. Stahl; 1814—1886). Nowe i jedyne prawdziwe przygody Tomcia Palucha przez P. J. Stahl. Ze 160 drzeworytami przez P. Bertall. Wydanie J. N. Bobrowicza. (Biblioteka Malownicza Najzabawniejszych Powieści dla Dzieci po francusku i po polsku zebranych z najlepszych autorów przez J. N. Bobrowicza. T. III). Lipsk, nakł. Księgarni Zagranicznej, druk. F. A. Brockhauza, 1846,
7559 Bliziński Józef (1827—1893). Nowe humoreski. Biblioteka powieści. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. Pillera i Sp., 1885,
81391 Jentys Stefan (1860—1919). Nowe gospodarstwo polowe na folwarku dublańskim opisał Dr. ... Profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. (Odb. z Roczników Krajowej Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach). Lwów, czcionkami Drukarni Ludowej, 1891,
56193 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Sardou Wiktoryn (1831—1908). Nowe godło. Kom. w 5 a.
19138 Czasopisma. Głosy (Nowe Ewangelickie). Nowe Głosy Ewangelickie. Małe Jeruty, 1884—1885.
54444 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Herzl Teodor (1860—1904). Nowe ghetto. Dr. w 4 a.
61761 Eichler Bogumir (nie: Bogumił; 1843—1905) i Raciborski Marian. Nowe gatunki zielenic. (Odb. z t. 26 Rozpraw Wydz. Matem.-Przyr. Akad. Umiej.). Kraków, nakł. Ak. Umiej., skład gł. w Księgarni Spółki Wydaw., druk. Uniw. Jag., 1893,
80390 Jaworowski Antoni dr. Nowe gatunki fauny studziennej miast Krakowa i Lwowa (z 8 tablicami) skreślił Dr. ... Mit einem deutschen Resumé. (Odb. ze Sprawozdania Dyrektora IV Gimn. we Lwowie). Lwów, Druk. Ludowa, 1893,
59286 Dunikowski Emil Habdank (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; ur. 1855). Nowe foraminifery kredowego marglu lwowskiego. Opisał ... Asystent katedry geolog. Lwowskiej Politechniki. (Odb. z Kosmosu). Lwów, nakł. Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Druk. Związkowa, 1879,
68731 Głosy (Nowe Ewangieliczne). Nowe Ewangieliczne Głosy. Wydane za pomocą ewangielickiego towarzystwa w Berlinie. (Miesięcznik). Berlin, Verlag des Ev. Vereins, für die Redaction der ev. Pfarrer Cludius in Kl. Jerutten (Jerutki) bei Ortelsburg (Szczytno) in O.-Pr. (od nru 9 z r. 1887: współredaktor der ev. Pastor Zawada in Königshütte O.-S. (tj. Królewska Huta), Druck von I. Windolff in Berlin, rok 1: 1883 — rok 5: 1887,
88794 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Nowe Dzieła, celniejszych pisarzy, które między innemi znajdują się do nabycia w Księgarniach Teofila Glücksberga w Kijowie obok Sali Kontraktowej, i w Wilnie na ulicy S-to Jańskiej. B. m., (1842),
68282 Glücksberg Teofil (1796—1876). Nowe dzieła znajdujące się w Księgarni T. Glücksberga w Wilnie, nr 3, 1845,
90390 Katalogi. Rafałowicz Ruben (zm. 1849). Nowe dzieła znajdujące się w księgarni pod firmą Rubena Rafałowicza w Wilnie Nr 8. Wilno, druk. M. Zymelowicza, (1852),
89946 Katalogi. Natanson Henryk (1820—1895). Nowe dzieła znajdujące się w Księgarni Henryka Natansona w Warszawie. Warszawa, druk. J. Unger, (1853),
68284 Glücksberg Teofil (1796—1876). Nowe dzieła znajd, się w księgarniach.... w Wilnie i Kijowie, nr 4, r. 1846,
90796 Katalogi. Syrkin A. Nowe Dzieła wydane nakładem i drukiem A. Syrkina w Wilnie, na rogu ulicy Niemieckiej, w domu Zdanowicza b. Preńskich naprzeciw Teatru. Tamże [Wilno, druk. A. Syrkina], (1860),
88272 Katalogi. Czech Józef (1806—1876). Nowe dzieła w Księgarni Józefa Czecha w Krakowie przy ulicy Grodzkiey pod Nrem 26—7. Nr 1. Rok 1830. Kraków, nakł. i druk. Stanisława Gieszkowskiego, 1830,
90122 Katalogi. Orgelbrand Samuel (1810—1868). Nowe dzieła nakładowe S. Orgelbranda Księgarza w Warszawie przy ulicy Miodowej No 496. Miesiąc Kwiecień 1844 r. B. m. b. r. (ok. 1844),
88783 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Nowe Dzieła Nakładem i Drukiem Teofila Glücksberga w Wilnie wydane. B. m. b. r. (Wilno, ok. 1841),
91286 Katalogi. Zawadzki Adam (1814—1875), syn Józefa, pod firmą Józefa Zawadzkiego. Nowe dzieła nakładem i drukiem księgarni pod firmą: Józefa Zawadzkiego w Wilnie wydane. Tamże [Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego], 1842,
68279 Glücksberg Teofil (1796—1876). Nowe dzieła nakł. i drukiem…. w Wilnie wydawane. 1842,
88784 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Nowe dzieła nakł. i drukiem ... w Wilnie wydawane. B. m., 1842,
88941 Katalogi. Günther Ernest (1792—1860). Nowe dzieła które w Księgarni Günthera w Lesznie są do nabycia. (Dalszy ciąg). Leszno, druk. Ernesta Günthera, b. r. (ok. 1851),
88498 Katalogi. Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Nowe dzieła księgarni ... w Krakowie. (1829),
38411 Friedlein Daniel Edward (1802—1855). Nowe dzieła księgarni ... w Krakowie, (1829),
25705 Dmuszewski Ludwik Adam (1777—1847). Nowe dzieła dramatyczne. Tom I—II i V. Warszawa, nakł. i druk. N. Glucksberga (!), 1824,