Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80681 Jaźwiński.
80680 Jaźwiecki.
80679 Jazumowicz Wincenty.
80678 Jazumowicz Tadeusz.
80677 Jaźminow L.
80676 Jazłowski N.
80675 Jazłowiecki Jerzy.
80674 Jazłowiec.
80673 Jazkowski (z XVII w.).
80672 Jażdżewski Władysław (1835—1895).
80671 Jażdżewski Władysław (1835—1895). Wykopalisko jarocińskie a mianowicie monety Bolesławów czeskich, opisał ... Członek Komisyi Archeologicznéj Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Poznań, nakł. księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (Dra W. Łebińskiego), 1879,
80670 Jażdżewski Władysław (1835—1895). Wiadomości i uwagi o malowanych naczyniach grobowych, znalezionych w W. Ks. Poznańskiem przez ... (Odb. ze Zbioru Wiadomości do Antropologii krajowéj, tom IV, dział I). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1880,
80669 Jażdżewski Władysław (1835—1895). Sprawozdanie z wystawy antropologiczno-archeologicznej w Berlinie w Sierpniu 1880 roku i połączonych z nią rozpraw, a mianowicie: Czy Słowianie dopiero w końcu VIgo wieku po Chrystusie zamieszkali kraje pomiędzy Elbą, Odrą a Wisłą? Napisał ... (Odb. z t. XI Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk). Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1881,
80668 Jażdżewski Stefan (red.).
80667 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911).
80666 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Zeno Veronensis Episcopus. Commentatio patrologica. ... ss. Theologiae doctoris Archidioeceseos Posnaniensis Sacerdotis. Ratisbonae, Typis ac Sumptibus Georgii Josephi Manz, MDCCCLXII (1862),
80665 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Fr. Xav. Reithmayr, SS. Theologiae Doctor et S. Scripturae N. T. Professor Publ. Ord. ex intimis Cubiculariis S. D. PP. Pii IX, Rev. Episcopo Spir. in Spiritual. a Consiliis ord. S. Michael. Pro merit. Eques Facultatis Theologicae Assessor et H. T. Decanus ad Disputationem Publicam pro Summis in Theologia honoribus rite Capessendis ab admodum reverendo et perdocto viro ac Domino ... Polono-Posnaniensi. S. S. Theologiae licentiato Archidioeceseos Posnaniensis Presbytero, Die XX, Mensis Julii MDCCCLXI. Hora IX. Habendam Rectorem Universitatis Magnificum, Patres Conscriptos, Omnium ordinum Professores, cives Academicos, Literatos denique ac literarum fautores omni, qua par est, observantia invitat. Monachii, ex Typographia Academica J. O. Weiss, 1861,
80664 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa przy zwłokach ś. p. Kaźmierza Jarochowskiego miana w kościele parafialnym w Kaźmierzu dnia 28 marca 1888 przez Ks. ... Tamże [, nakł. i druk. Dziennika Poznańskiego], 1888,
80663 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa żałobna nad zwłokami ś. p. Albertyny z Nieżychowskich Cegielskiej, miana na dniu 28 Lutego 1894 roku w kościele farnym w Poznaniu przez Ks. ... Tamże [, nakł. i druk. Dziennika Poznańskiego], 1894,
80662 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa żałobna przy zwłokach ś. p. Władysława Bentkowskiego powiedziana w kościele farnym w Poznaniu dnia 6-go października 1887 przez Ks. ... (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, nakł. i druk. Dziennika Poznańskiego, 1887,
80661 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa powiedziana d. 17. lut. 1875 w Sejmie Pruskim z powodu obrad nad projektem do prawa o zarządzie majątku kościelnego. Poznań, nakł. Wiarusa, 1875,
80660 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa żałobna na pogrzebie ś. p. Ludwika Ślaskiego, wygłoszona w dniu 28-go Listopada 1898 w kościele św. Jana w Toruniu przez ... Toruń, druk. S. Buszczyńskiego, własność rodziny, 1898,
80659 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa żałobna na pogrzebie ś. p. Gustawa Potworowskiego miana na dniu 16 lipca 1892 w kościele parafialnym w Starym Gostyniu przez ks. ... (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, nakł. i druk. Dziennika Poznańskiego, 1892,
80658 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa żałobna na pogrzebie ś. p. hr. Józefa Mielżyńskiego miana w kościele parafialnym w Iwnie na dńiu 16-go sierpnia 1900 roku przez Ks. ... Poznań, druk. Dziennika Poznańskiego, b. r. (1900),
80657 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Mowa żałobna na pogrzebie ś. p. Józefa hr. Bnińskiego zmarłego w Mentonie na dniu 15 lutego 1883 roku, powiedziana w kościele klasztornym XX. Filipinów w Głogówku pod Gostyniem dnia 1-go marca 1883 przez Ks. ... Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebra, 1883,
80656 Jażdżewski Ludwik Józef Walenty ks. (1838—1911). Kazanie na trzydziestą czwartą rocznicę Powstania Narodowego w roku 1830 miane w Paryżu w kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption) dnia 29 Listopada 1864 r. przez X. ... św. Teologii Doktora, Przełożonego Missyi Polskiej w Londynie. Paryż, drukarnia E. Martinet, 1864,
80655 Jazdy rozkład.
80654 Jazdowski B. J.
80653 Jazda konna.
80652 Jazda (kolarstwo).