Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
81640 Jeske Choiński Teodor Józef Fryd. (1854—1920). Z kulą u nogi. Opowieść Przez ... (Odb. z Echa Muzycznego i Teatralnego). Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1888,
15650 Chwalibor. Z Kujawskiéj ziemi. Powieść osnuta na tle historyczném przez ... Poznań, nakł. Towarzystwa Czytelni Ludowych, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1882,
15636 Chwalibóg Hipolit (1824—1902). Z kujawskiej ziemi,
9817 Braddon Mary Elisabeth (1837—1915). Z krwawych dni, powieść, tłóm. z angielskiego przez H. J. Boguską. Dod. do Bluszczu. Warszawa, M. Glücksberg, 1884,
95217 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). Z Królestwa. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). B. m. b. r. (Poznań, 1895),
73096 Gwagnin (Guagnini) Aleksander (z Werony; 1534—1614). Z Kroniki Sarmacyi europejskiej, Alexandra Gwagnina z Werony, hrabie pałacu laterańskiego, rycerza pasowanego i rotmistrza J. K. M. Opisanie Polski, W. Ks. Litewskiego, ziemie ruskiéj, ziemie pruskiej, ziemie intflantskiej (!), ziemie żmudzkiej. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. (Biblioteka Polska, zesz. 18—22). Kraków, nakł. Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, druk. Czasu, 1860,
64591 Gall Anonim (XI/XII w.). Z kroniki Marcina Gallusa. Młodzieńcze lata Bolesława Krzywoustego (Opracowała:) R. M. (Brzezińska z Morzyckich Rozalia). Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, 1900,
72066 Grzegorzewski Jan (ok. 1850—1922). Z kresów połabskich. Przez... (Odb. z Przeglądu Powszechnego). Kraków, nakł. redakcji Przeglądu Powszechnego, Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1885,
93525 Kisielewski Aleksander. Z Krakowa do Gdańska Wisłą. Wspomnienia z podróży z kilkunastoma doborowymi drzeworytami, opowiedział ... (Tak na karcie tytułowej, na okładce nadto:) Część I. obejmuje brzegi Wisły od Krakowa do Sandomierza. (Odb. z Opiekuna Polskich Dzieci). Lwów, nakł. redakcyi Opiekuna (na okł.: nakł. księgarni G. Seyfartha i D. Czajkowskiego), druk. Dr. H. Jasieńskiego (na okładce: z drukarni spółki „Dz. lw.”), 1869 (na okładce: 1870),
93526 Kisielewski Aleksander. Z Krakowa do Gdańska Wisłą wspomnienia z podróży. Napisał ... Część II. Obejmuje opis brzegów Wisły z Sandomierza do Gdańska z 11ma drzeworytami (na okładce: Z jedenastoma drzeworytami i jednym stalorytem). Lwów, nakł. autora wspólnie z księg. Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Dr. H. Jasieńskiego (na okładce: druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana), 1870 (na okładce: 1871),
104166 Bełza Stanisław (1849—1929). Z kraju tysiąca jezior. Z podróży i przechadzek po Finlandyi. Warszawa, Gebethner i Wolff, Petersburg, K. Grendyszyński, druk. S. Sikorskiego w Warszawie, 1896,
109795 Kraju. Z kraju samojedów. Poznań, druk. J. Fr. Tomaszewskiego, b. r. (1899),
79716 Jasieńska-Jaworska Jadwiga z Ciecierskich (zm. 1930). Z krainy baśni, poemat patryotyczny. Poznań, nakł. autorki, A. Cybulski, druk. J. Fr. Tomaszewskiego, 1897,
52785 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bozděch Emanuel (1841—1889). Z kotylionowych czasów. Kom. w 3 a.
26589 Domeyko (Domejko) Ignacy rektor Uniw. Chilijskiego (1802—1889). Z korespondencyi Ignacego Domejki z Waleryanem Chełchowskim. Wydanie Redakcji „Przeglądu Polskiego” (Wyd. Hugo Zathey). (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, druk. Czasu, 1883,
99638 Kongresu. Z Kongresu antymasońskiego w Trydencie, 1896. (Odb. z Czasu). Kraków, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1896,
94604 Kliniki. Z Kliniki pedyatrycznej Uniw. Jag. Prof. Dra L. M. Jakubowskiego w Krakowie. Rok szk. 1896/97. I. Simon Fr. O rozpoznawaniu duru brzusznego z surowicy krwi chorego zapomocą bulionowej hodowli prątka Ebertha (str. 1—10). II. Raczyński J. Doświadczenia kliniczne t. zw. tłustem mlekiem prof. Gaertnera (str. 11—26). III. Lewkowicz Ksaw. Pasorzyty zimnicze, ich stosunek do ciałek i budowa ciałka krwi czerwonego (str. 27—34). IV. Raczyński J. O nakłóciu lędźwiowem (punctio lumbalis) w przewlekłem wodogłowiu (str. 35—44). (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1897,
101312 (Korczyński Edward). Z Kliniki Lekarskiej Profesora D-ra Korczyńskiego W Krakowie. Rok 1876. Zbioru prac klinicznych Zeszyt II. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. Michała Ziemkiewicza, 1877,
101311 (Korczyński Edward). Z kliniki lekarskiéj Prof. Dra. Korczyńskiego w Krakowie. Rok 1875. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1876,
94603 Kliniki. Z Kliniki lekarskiej prof. dra E. Korczyńskiego,
100903 Kopff Leon (ur. 1856). Z kliniki chorób skórnych i wenerycznych Uniw. Jagiell. Sprawozdanie naukowe z ruchu chorych w tejże klinice w ciągu roku szkolnego 1883 i 1884. Podał Dr. ... asystent kliniki. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Berlin, gedruckt bei L. Schumacher], 1884,
73486 Idziński Wiktor dr. Z kliniki chirurgicznej prof. Rydygiera w Krakowie. Równoczesne wycięcie tętnicy i żyły udowej powyżej odejścia gałązek głębokich — wyzdrowienie. Wykład wygłoszony w Krak. Tow. Lek. dnia 4 marca 1891. Napisał Dr ... c. i k. lekarz starszy, operator w tejże klinice. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Tamże [Kraków, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1891,
107934 Kowalski Franciszek (1799-1862). Z kim się żenić mam? Śpiew z towarzyszeniem fortepianu. Muzyka Adolfa Grünera. Dzieło 85. Warszawa, nakł. Księgarni B. Banarskiego, w lit. Mękarskiego (ok. 1877),
44907 Heryng (Hering) Teodor (1847—1925). Z kazuistyki szpitalnej oddziału dla chorób gardła, krtani i jam nosowych w szpitalu Ś-go Rocha. Napisał D-r Teodor Hering. (Odb. z Gazety Lekarskiej). (Warszawa), druk. K. Kowalewskiego, (1882),
33679 Feigel Longin (prof. Uniw. Lwowskiego; 1845—1893). Z kazuistyki sądowo-lekarskiej. Zagadkowa śmierć ś. p. R. M(ałeckiej). Otrucie czyli śmierć naturalna? Odpowiedź na orzeczenie pp. Chemików: Prof. Dra Radziszewskiego i Dra Schramma, jakoteż na orzeczenie Wydziału lekarskiego Uniw. krak., napisał Dr. ... Lwów, druk. Pillera i Sp., 1885,
33680 Feigel Longin (prof. Uniw. Lwowskiego; 1845—1893). Z kazuistyki sądowo-lekarskiej. Zagadkowa śmierć ś. p. R. M(ałeckiej). Otrucie czyli śmierć naturalna? Odpowiedź na odpowiedź prof. dr. Blumenstocka. Napisał Dr. ... (Odb. z Wiadomości Lekarskich). Lwów, Druk. Ludowa, 1888,
78499 Janikowski Stanisław (1833—1881). Z kazuistyki sądowo-lekarskiej. Dochodzenie uszkodzeń ciała opisał ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, 1870,
8288 Bogdanik Józef dr (1852—1918). Z kazuistyki sądowo-lekarskiej: Usiłowanie morderstwa i samobójstwo. Odb. z Przeglądu Lek. nr 22. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1893,
8287 Bogdanik Józef dr (1852—1918). Z kazuistyki sądowo-lekarskiej: Udar mózgowy samoistny, czy w skutek urazu. Brak nerki prawej. Odb. z Przeglądu Lekar. Kraków, 1890,
96894 Kohn Maksymilian. Z kazuistyki ginekologicznej; Vagina septa infra simplex, operatio. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884,