Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3016 Arabski. Arabski słownik,
3017 Aracan (Indie Wsch.),
3018 Arachnoidea,
3019 Arago Dominik Franciszek (1786–1853). Pochwała historyczna Aleksandra Wolty (Volta) przez p.... wolny przekład Józefa Bełzy. (Odbitka z Biblioteki Warszawskiej, 1843, t. IV). B. m. i b. r.,
3020 Arago Dominik Franciszek (1786–1853).
3021 Arago Emanuel (1812–1896). Affaire Berezowski. Plaidoyer et réplique de... Paris, Libr. Luxembourg, typ. de Rouge Frères, Dunon et Fresné, 1867,
3022 Arago Jakub (1799–1855). Od bieguna do bieguna i dwa oceany. Wspomnienia z podróży, obrazy i szkice żeglarskie, przez... Tłumaczenie z francuzkiego Michała Bohusza Szyszki. Tomów 2. Wilno, M. Orgelbrand, druk. A. Marcinowskiego, 1856,
3023 Arago Jakub (1799–1855). Podróż przez Saharę, ułożona przez Teodora Triplina z opowiadań Jakóba Arago i objaśniona przypisami i uwagami. 2 Tomy. Warszawa, S. Orgelbrand, 1854,
3024 Arago Jakub (1799–1855). Podróż naokoło świata, ze wstępem Juliusza Janin, przełożył z francuskiego Wojciech Szymanowski. (Wstęp Janina tłuma czył Konstanty Pathie). Z ryc. kolor. (20). Tomów 2. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. S. Strąbskiego, 1846,
3025 Arago Jakub (1799–1855). Podróż na około świata. Przekład z francuzkiego Wojciecha Szymanowskiego, z 127 illustracyami. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk. Al. Ginsa, 1859,
3026 Arago Jakub (1799–1855). Podróż naokoło świata, przekład z francuzkiego W. Szymanowskiego ozdobiona 127 illustracyami. Wydanie IVte. Warszawa, S. H. Merzbach, 1874,
3027 Arago Stefan (1802–1892),
3029 Aramiński Stanislas (comte),
3030 Aramowicz Ignacy (zm. po r. 1870). Marzenia. Pamiętnik o ruchu partyzanckim w wojew. grodzienskiém w 1863 i 1864 r. Bendlikon, druk. Ojczyzny, 1865,
3032 Araneae,
3033 Araneides,
3034 Aratos,
3035 Araukania,
3036 Arbajter. „Der Arbajter". Organ fun der pojlisze socjalistisze Partaj. (Też tytuł polski: Robotnik. Organ Polskiej Partyi Socyalistycznej. Tekst czcionkami hebrajskimi). 1900. No. 2. Printed and published by J. Kaniowski, 67 Colworth Road, Leystonstone, London N. E.,
3037 Arbajter. Der Arbajter. Organ der socjaldemokratiszen Partaj. Lwów, 1893–1896. Dwutygodnik żydowski. Wydawca Józef Wohlman, red. odp. Joachim S. Fraenkel, druk. Ch. Rohatyna.
3038 Arbajter. Der Jidiszer Arbajter. Organ fun dem allgemajnen jidiszen Arbajter-Bund in Lite, Pojlen un Russland. Genewa, 1896–1900.
3039 Arbajter. Der Minskier Arbajter. Mińsk, 1900.
3041 Arbeitsordnung. Arbeitsordnung der k. k. priv. ersten österr. Amoniak-Soda-Fabrik in Szczakowa. Krakau, Buchdruckerei des Czas, 1892,
3044 Arbenz E. Joachim Vadian beim Übergang vom Humanismus zum Kirchenstreite, herausgegeben vom Histor. Verein in St. Gallen. St. Gallen, Huber & Comp., 1895,
3045 Arbitraż,
3048 Arbusow Leonid (1848–1912). Grundriss der Geschichte Liv-, Est- und Kurlands. Wyd. 2. Mitau, Behre, 1890,
3049 Arbuzowski Bartłomiej,
3052 Arcade Lino Corintio. La Stanislaide. Poema di... (O św. Stanisł. Kostce w 10 pieśniach, z przypisaniem Józ. Aug. Ilińskiemu przez ks. Filipa Stanisława Del Pace jezuitę). Roma, Tipograf. Salviucci, MDCCCXXXIII (1833),
3053 Arcan,
3054 Arcez. Arcez (1828),