Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2972 Appel Karol (1857–1930). Psychologia mowy. Rzecz z powodu „Psychologji oraz filozofji mowy” Dr. Władysława Ołtuszewskiego. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1899,
2973 Appel Karol (1857–1930). Nieskolko słow o nowiejszem psichołogiczeskom naprawlenii jazykoznanija. (Odb. z Russkago Filolog. Wiestnika). Warszawa, tipogr. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskago, 1882,
2974 Appel Karol (1857–1930). O trudach W. Nieringa, E. Ogonowskago, I. Ganusza, L. Malinowskago, G. Krieka, Jencza i A. Piatrowa. (Odbitka z R. Fiłołog. Wiestnika). Warszawa, 1881,
2975 Appel Karol (1857–1930). Nowiejszyja trudy po francuzskomu jazyku 1886–1890 g. Warszawa, tip. Marii Ziemkiewicz(!), 1891,
2976 Appel Karol (1857–1930). Niekotoryje obszczije woprosy jazykoznanija. Po powodu knigi: Du langage et de la musique par S. Stricker traduit de l'allemand par Fr. Schwiedland. Warszawa, tip. Mich. Ziemkiewicza, 1886,
2977 Appel Karol (1857–1930). Zamietki o driewnie-polskom jazykie. K sławianskomu narodnomu słowoproizwodstwu. (Odb. z Russk. Fiłołog. Wiest). Warszawa, 1880,
2978 Appel Karol (1857–1930). Kriticzeskija i bibliograficzeskija zamietki, 1. Nowiejszyje trudy o polskom jazykie. (Odbitka z Russkago Fiłołog. Wiestnika). Warszawa, tip. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskago, 1880,
2979 Appel Karol (1857–1930). O biełorusskom narieczii zamietki. (Odbitka z Russk. Fiłołog. Wiestnika). Warszawa, tipogr. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskago, 1880,
2980 Appel Karol (1857–1930) i Kryński A. A. Przegląd bibliograficzny prac naukowych o języku polskim. (Odb. z I tomu Prac Filologicznych). Warszawa, E. Wende i Sp., druk. Braci Jeżyńskich, 1886,
2981 Appendix. Appendix ad Breviarium, id est Festa novissima Ordinis Minorum Conventualium a Summis Pontificibus concessa. Cracoviae, typis Univ. Jag., 1854,
2982 Appendix. Appendix ad Catalogum Bibliothecae Zbąsinensis Archidioeceseos Posnaniensis. Medereci, 1866,
2983 Appendix. Appendix indicis plantarum horti botanici Imperatoriae Universitatis Vilnensis. Vilnae, typis Josephi Zawadzki, 1815,
2984 Appendix. Appendix ad martyrologium Romanum in qua exhibentur patroni ordinis S. Pauli I. Eremitae. Cracoviae, sumptibus P. Floriani Kurdyś, e Typographia Związkowa, 1886,
2985 Appendix. Appendix ad Missale romanum, complectens missas in archidioecesi Leopoliensi celebrandas. Leopoli, typis Petri Piller, 1839,
2986 Appendix. Appendix ad Officia Sanctorum, ad usum Fratrum Minorum Conventualium Monialium S. Clarae ac Tertii Ordinis S. P. Francisci. Cracoviae, typis Academ., 1831,
2987 Appendix.
2988 Appert K. Książka dla każdego gospodarza, czyli sposób zachowania przez wiele lat wszelkich substancyi zwierzęcych i roślinnych. Dzieło zatwierdzone przez bióro pięknych sztuk i rękodzieł, na rozkaz ministra spraw wewnętrznych wydane, z francuskiego na polski język przełożone. W Warszawie, druk. przy Nowolipiu, Nro 646, 1820,
2989 Appiusz Klaudiusz (V w. przed Chr.),
2990 Appréciation. Appréciation des paroles d'un Ruthenien à ses frères Slaves, par un prêtre de l'Eglise Greco-Slave-Catholique. Paris, impr. Pelboy fr. et Comp., 1849,
2991 Apte Markus,
2992 Apteczka. Apteczka domowa ułożona na podstawie poradników: Dr. E. Krzyżanowskiego, Dr. Nussbauma, ks. Kneippa, Dr. Janoty itd. Lwów, nakł. redakcyi Przedświtu, czasopisma dla kobiet, druk. Edmunda Ostruszki, 1896,
2993 Apteczka.
2994 Apteczka końska,
2995 Apteczne materiały,
2996 Apteka. Apteka dla biednych,
2997 Apteka. Apteka Centralna Homeopatyczna w Łodzi. Warszawa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1893,
2998 Apteka. Apteka domowa dla poratowania zdrowia potrzebna. Z autorów różnych zebrana. Tak też lekarstwa dla koni, bydła i innego drobiu. Z przydatkiem ciekawych wiadomości za pozwoleniem zwierzchności do druku podana. Poczajów, druk. O. O. Bazylianów, 1816,
2999 Aptekarskie Towarzystwo,
3000 Aptekarstwo,
3001 Apteki. Apteki w Austro-Węgrzech,