Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108938 Kozłowski Stanisław Gabriel, dramatopisarz (1860-1922). Albert wójt krakowski, tragedya w 10 obrazach wierszem, uwieńczona pierwszą nagrodą na konkursie im. Wojciecha Bogusławskiego. Z życiorysem Wojciecha Bogusławskiego. Warszawa, nakł. funduszu konkursowego, (Gebethner i Wolff), druk. J. Sikorskiego, 1887,
108937 Kozłowski Stanisław dr, z Krakowa, autor broszur historycznych.
108936 Kozłowski Stanisław dr, z Krakowa, autor broszur historycznych. Rzeź Humańska. Przez Dra ... (Odb. z Prawdy). Kraków, nakł. Redakcyi Prawdy, druk. W. L. Anczyca i Spółki, 1896,
108935 Kozłowski Stanisław dr, z Krakowa, autor broszur historycznych. Ojciec Marek przez Dra Stanisława Kozłowskiego. (Odb. z Prawdy). Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1898,
108934 Kozłowski Stanisław, dr med.
108933 Kozłowski Stanisław, dr med. Co wiemy o żywieniu się ludu naszego. Podał Dr. Med. ... (Odb. ze Zdrowia 1900). Warszawa, druk. St. Niemiry Synów, 1900,
108932 Kozłowski Stanisław ks., mylnie.
108931 Kozłowski Stanisław.
108930 Kozłowski Stan. Al., z Zarządu Schronienia dla sług.
108929 Kozłowski St.
108928 Kozłowski St.
108927 Kozłowski St.
108926 Kozłowski St.
108925 Kozłowski Rudolf.
108924 Kozłowski Romuald, uczeń Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie.
108923 Kozłowski Romuald.
108922 Kozłowski R..
108921 Kozłowski Piotr. Modlitwa do Boga Śpiew z towarzyszeniem Organu lub Fortepianu utworzył Piotr Kozłowski. (Inc.: Do Ciebie głos wznosimy o wielki Boże...). Warszawa, (nakł. autora), lit. Mękarski, b. r. (1893),
108920 Kozłowski P., malarz.
108919 Kozłowski Onufry.
108918 Kozłowski Mikołaj (Mikołaj z Kozłowa, Coszlowski, De Kozłow), h. Lis, profesor Akademii Krakowskiej (ok. 1378-1443).
108917 Kozłowski Michał Kazimierz, okulista (1862-1940).
108916 Kozłowski Michał, dermatolog i wenerolog (1861-1935).
108915 Kozłowski Michał, dermatolog i wenerolog (1861-1935). Theorie der Schwingungen einer aus zwei rechteckigen heterogenen Streifen zusammengesetzten Membrane. (Nadb. z Anzeiger der Akademie der Wiss. Krakau, Univ. Buchdruck.). (Kraków), 1891,
108914 Kozłowski Michał, dermatolog i wenerolog (1861-1935). Teoryja drgania błony złożonej z dwóch pasków kształtu prostokątnego różnego gatunku. (Odb. z Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. XXIII). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, 1891,
108913 Kozłowski Michał. Theses ex universis juridicis ac politicis scientiis, quarum defensionem publicam post absoluta tentamina rigorosa ad adipiscendam juris doctoris laurum in c. r. Universitate Franciscea Leopolitana Michaël Kozlowski suscipit die 3tia mensis Octobris 1846, hora duodecima. Leopoli, Typis Petri Piller, 1846,
108912 Kozłowski Michał, dr prawa, wiceburmistrz przemyski.
108911 Kozłowski Michał.
108910 Kozłowski Matthaeus.
108909 Kozłowski Mateusz Jan Paweł.