Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97324 Kolendę (Na). Podarek dla parafian (Warszawa, 1900);
97323 Kolęda Józef.
97322 Kolęda dla zmartwychwstańców na r. 1873. (Poznań, 1873);
97321 Kolęda Warszawska. Kolęda Warszawska na rok 1829. Warszawa, nakł. i druk. J. Wróblewskiego, (1829),
97320 Kolenda dla sług. Kolenda dla sług na rok pański 1899. Zawiera piękne przykłady, rady i wskazówki. Dochód na Przytulisko Sług w Tarnowie. Kraków, nakł. Adeli Dziewickiej, Druk. Józefa Romana Łakocińskiego pod firmą Drukarnia Aleksandra Słomskiego, 1899,
9732 Bracia Zjednoczeni. Bracia Zjednoczeni,
97319 Kolenda dla sług na rok pański 1896 . (Tarnów, 1896);
97318 Kolenda. Kolenda na Nowy Rok. Kraków, nakł. Ludwika Bogackiego, druk. A. Koziańskiego, b. r. (1885),
97317 Kolęda. Kolęda na r. 1872, z wielu drzeworytami. Poznań, 1872.
97316 Kolęda. Kolęda na rok 1873. Kraków, nakł. A. Nowoleckiego, (1873),
97315 Kolęda. Kolęda na rok 1872. Kraków, staraniem i nakładem Wydawnictwa Czytelni Ludowej A. Nowoleckiego, (1872),
97314 Kolęda. Kolęda na rok 1871. Tamże [Kraków, staraniem i nakł. A. Nowoleckiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], b. dr., 1871,
97313 Kolęda. Kolęda na rok 1870. Tamże [Kraków, staraniem i nakł. A. Nowoleckiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], b. dr., 1870,
97312 Kolenda. Kolenda na na rok 1869. Kraków, staraniem i nakł. A. Nowoleckiego, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1869,
97311 Kolęda. Kolęda na rok 1869. Kraków, 1869,
97310 Kolenda. Kolenda na nowy Rok 1856. Lwów, nakł. Juliana Alexandra Kamińskiego, druk. Zakładu Narod. Ossolińskich, 1855,
9731 Bracia żeglarze. Dwaj bracia żeglarze. Warszawa, 1830;
97309 Kolęda na rok pański 1850, łączna z zabawą. (Lwów, 1850);
97308 Kolenda. Kolenda na rok 1846 (Lwów, 1848);
97307 Kolęda. Kolęda na rok 1843 na notę: „W żłobie leży” (Paryż, 1843);
97306 Kolęda na nowy Rok 1833 przez starszego brata Dydaka kwestarza. (Warszawa, 1833);
97305 Kolęda. Kolęda na Rok 1828, czyli Nowe Śpiewki, Bajki, Różne Poezje i Szarady. Tamże [Warszawa, Druk. przy ulicy Wierzbowej], 1828,
97304 Kolęda. Kolęda na Rok 1827. czyli Nowe śpiewki, Bajki, Różne Poezje i Szarady. Tamże [Warszawa, Druk. przy ulicy Wierzbowej], (1827),
97303 Kolęda. Kolęda na Rok 1826. czyli Nowe śpiewki, różne Poezje i Szarady. Tamże [Warszawa, Druk. przy ulicy Wierzbowej], (1826),
97302 Kolęda. Kolęda na Rok 1825. czyli Nowe śpiewki Bajki, różne Poezye i Szarady. Tamże [Warszawa, Druk. przy ulicy Wierzbowej], (1825),
97301 Kolenda. Kolenda na Rok 1824, czyli Nowe śpiewki z dodatkiem Szarad. Warszawa, Druk. przy ulicy Wierzbowej, (1824),
97300 Kolęda na rok nowy 1819. Do JO Xiążęcia Jmci Namiestnika królewskiego (b. m. b. r.);
9730 Bracia Włościanie. Bracia Kochani Włościanie. B. m. b. r. (1848),
973 Ajram (Marya),
97299 Kolęda na rok 1819. Do JW. Hiacynta hrabi Nałęcz Małachowskiego. (b. m. b. r.);