Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107475 Kotula Jerzy (1855-1889). Ogłoszenie. Nakłady Jerzego Kotuli w Cieszynie, (Szląsk austr.). Cieszyn, druk. Karola Prochaski, b. r. (ok. 1879),
107474 Kotula (Kotula) Ferdynand.
107473 Kotula Bolesław (1849-1898).
107472 Kotula Bolesław (1849-1898). Wykaz mięczaków zebranych w okolicach Przemyśla, tudzież w dorzeczu górnego Strwiążu i Sanu, przez B. Kotulę profesora gimnazyjalnego. (Odb. ze Sprawozdania Komisyi fizyograficznej, t. XVI). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1881,
107471 Kotula Bolesław (1849-1898). Spis roślin naczyniowych z okolic górnego Strwiąża i Sanu z uwzględnieniem pionowego zasiągu gatunków przez Prof. B. Kotulę. (Odb. ze Sprawozdania Komisyi fizyograficznej, t. XVII). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1882,
107470 Kotula Bolesław (1849-1898). Spis roślin naczyniowych z okolicy Przemyśla. Podał B. Kotula. (Odb. ze Sprawozdania Komisyi fizyograficznej, t. XV). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1880,
107469 Kotula Bolesław (1849-1898). Spis pluskiew z okolic Przemyśla i po części Lwowa. Podał B. Kotula. (Odb. ze Sprawozdania Komisyi fizyograficznej, t. XXV). Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1890,
107468 Kotula Bolesław (1849-1898). O pionowem rozsiedleniu ślimaków tatrzańskich napisał B. Kotula. (Odb. ze Sprawozdania Komisyi fizyograficznej, t. XVIII). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1884,
107467 Kotula Bolesław (1849-1898). Rozmieszczenie roślin naczyniowych w Tatrach. Przez Bolesława Kotulę. Kraków, Nakł. Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1889-1890,
107466 Kotula Bolesław (1849-1898). Przyczynek do fauny chrząszczów galicyjskich. Podał B. Kotula. (Odb. ze Sprawozdania Komisyi fizyograficznej za rok 1873). Tamże [(Kraków), Druk. Uniwersytecka], 1874,
107465 Kotula Bolesław (1849-1898). Przyczynek do fauny chrząszczów Galicyi podał B. Kotula. (Nadb. ze Sprawozdania Komisyi fizyograficznej za rok 1872). (Kraków), Druk. Uniwersytecka, 1873,
107464 Kotula Bolesław (1849-1898). Dodatek do fauny chrząszczów Galicyi. Podał Bolesław Kotula. (Odb. ze Sprawozdania Komisyi fizyograficznej na rok 1871). B. m. b. r. (Kraków 1872),
107463 Kotula Bernard (1874-1915).
107462 Kotula B.
107461 Kotula Andrzej (1822-1891).
107460 Kotula Andrzej (1822-1891). Wiersz powitalny powiedziany przez J. Kot. na zabawie narodowej w Ropicy w r. 1868. B. m. b. r. (1868).
107459 Kottwitz-Kalicki.
107458 Kottschula.
107457 Kottek Aleksander, budowniczy z Małopolski, red. (1848-1897).
107456 Kotte Friedrich, prof, z Duisburga.
107455 Kotte F., prof, z Duisburga.
107454 Kotte A.
107453 Kottas Jerzy, z Rzeki koło Cieszyna.
107452 Kottabos.
107451 Kotta (właściwie Cotta) Henryk.
107450 Kotta (właściwie Cotta, rodzinna firma wydawnicza w Stuttgarcie).
107449 Kotszula Antoni.
107448 Kotschy Karl Friedrich.
107447 Kotschy Karl.
107446 Kotschy (Koczy) Karol (Karl Friedrich), pastor w Ustroniu (1789-1856).