Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26667 Donat. Donat św. Nabożeństwo do św. Donata męczennika, doświadczonego we wszystkich potrzebach ludzkich patrona. Wilno, w Druk. Diecezjalnej, 1837,
26671 Donati Cesar. Biedne życie, powieść. Przekład z włoskiego przez Edwarda Sulickiego. Tom I—II. Warszawa, Redakcja Bluszczu, 1876,
26672 Donbrowskij L. A. (Czlen-Soriewnowatiel Tiemnikowskago Miedicynskago Obszczestwa). Riefieraty. I. Straniczka iz istorii Tiemnikowskago Miedicynskago Obszczestwa. II. Tożdiestwiennost' idieałow russko-polskich uczonych w diele obszczeczełowieczeskago progriessa. III. Cholera Asiatica (Aziatskaja cholera) po nowiejszym izsledowanijam. Tiemnikow, tipogr. A. M. Daniłowa, 1890,
26674 Donchin Aleksander.
26675 Donchin Max. Mojżesz. Dramat historyczny w 5 aktach i 2 obrazach. Przez... Łódź, druk. K. Kolińskiej, 1900,
26676 Donchin Max.
26677 Doncourt A. Doncourt A. le Chevalier, pseudonim Drohojowskiej Antoniny.
26678 Doncow G. W.
26679 Donder Jan.
26680 Donders Frans Cornelius (1818—1889). Fizyologia. Przekład dzieła Prof. D-ra...: „Physiologie des Menschen”, 1859, przez D-rów A. Fabiana i A. Stockmanna. Uzupełniony przez Prof. D-ra H. Hoyera. (Biblioteka Umiejętności Lekarskich. Wydanie Redakcji Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. Józefa Bergera, 1872,
26681 Donders Frans Cornelius (1818—1889). Oftalmologia opracowana przez Dra W. Narkiewicza-Jodko i Dra B. Geppnera. T. III. Anomalie refrakcyi i akomodacyi oka Professora... przełożył B. Geppner. (Biblioteka Umiejętności Lekarskich). Warszawa, druk. Gaz. Polskiej, 1870,
26682 Doniesienia. (Wilno, 1805),
26683 Doniesienia. Dodatek do Gazety Warszawskiej (od nru 11 tytuł: Doniesienia, od nru 41 tyt.: Doniesienia z Biura Informacyjnego, od nru 82 tyt.: Doniesienia handlowe, przemysłowe i rolnicze, oraz licytacyjne, kommissowe i informacyjne, mające na celu ułatwienie interesów wszelkiego stanu osób). Warszawa, 1836 (nrów 229)—837 (nrów 345)—1838 (nrów 29, nr 29 z 30 I),
26684 Doniesienia. Doniesienia. z Biura Informacyjnego,
26685 Doniesienia. Dzienne Doniesienia. (Wychodzą dwa razy tygodniowo, od lutego 1808: trzy razy tyg.). Warszawa, wyd. Jan Wilkoszewski, (druk. Wiktora Dąbrowskiego?), 1807 (nry 1 z 1 grudnia—9 z 29 grudnia)—1808 (nry 1 z 2 stycznia—74 z 29 czerwca),
26686 Doniesienia. Doniesienia handlowe, przemysłowe i rolnicze, oraz licytacyjne, kommissowe i informacyjne, mające na celu ułatwienie interessów wszelkiego stanu osób. Warszawa, 1836;
26687 Doniesienia. Doniesienia z placu boju. (Warszawa, druk. Rządu Narodowego), 1863,
26688 Doniesienia. Doniesienia z pola bitwy. (Warszawa, druk. Rządu Narodowego), 1863,
26689 Doniesienia. Doniesienia Nowo-Wschodnich Pruss ku wygodzie publicznéy. Neu-Ostpreussisches IntelligenzBlatt zur nützlichen Bequemlichkeit des Publici. (Wychodzą co 3 lub 4 dni). Białystok, 1804—1805,
26690 Doniesienia. Doniesienia Towarzystwa gospodarcz. zaliczkowego Bielsko-Bialskiego. Wychodzą raz w miesiącu. Za red. odpowiedzialny Ludwik Gross. Wydawca And. Mädler. Biała, 1895 (nr 1 z 29 VI—5 z 19 XII), druk. And. Mädlera, pojed. nr liczy str. 4
26691 Doniesienia. Doniesienia warszawskie. Warszawa, od d. 15 Listopada 1879—1880 (?). Wyd. Józef Kaufman.
26692 Doniesienia. Doniesienia warszawskie. (Wychodzą co 2—3 dni). Warszawa, wydawca (i właściciel): Władysław Grabowski, redaktor odpowiedzialny Józef Kaufman, nakł. i druk. Józefa Kaufmana (od nru 44: wydawcy Wł. Grabowski i H. Perzyński, red. odp. J. Kaufman, druk. Bronisława Kopczyńskiego, od nru 49: druk. Władysława Dębskiego), 1881 (nry 1 z 5/17 lutego—78 z 29 sierpnia/10 września),
26693 Doniesienia. Doniesienia warszawskie. (Wychodzą codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt). Warszawa, redaktorowie i wydawcy: Władysław Gra bowski i H. Perzyński, druk. Władysława Dębskiego (od 1882 nr 1: druk. S. Orgelbranda Synów, od 1882 nr 40: druk. Wład. Dębskiego, od 1882 nr 72: druk. A. Pajewskiego), 1881 (nry 1 z 19 września/l paździer nika—74 z 18/30 grudnia)—Rok II 1882 (nry 1 z 21 grudnia 1881/2 stycznia 1882—124 z 25 maja/6 czerwca),
26694 Doniesienie. (Prospekt czasopisma: Pismo centralne dla sprawy wstrzemięźliwości w W. X. Poznańskiem; z datą: Kórnik, I 1843). B. m. b. r.,
26695 Doniesienie. (O wejściu gen. Piotra Szembeka do Warszawy dnia 2/3 grudnia 1830; inc: „Jenerał Szembek...”). (Warszawa, 1830),
26696 Doniesienie. Doniesienie od Cesarsko tudzież Cesarsko-Królewskiego galicyjskiego Gubernium. Nachricht vom kaiserlichen und kaiserl. königl. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów, 4 II 1806, opatrzone nrem 3832; inc: „Panu jąca teraz w niektórych okolicach Galicyi mniej lub wjęcej gorąca febra...”). B. m. b. r. (Lwów, 1806),
26697 Doniesienie. Doniesienie z C. K. Galicyjskiego Gubernium kraiowego. Nachricht vom k. k. galizischen Landesgubernium. (Z datą: Lwów, 28 IV 1807, opatrzone nrem 17519; inc: „Ażeby urzędy stemplownicze w stanie były odnowienie stempla na złotych i srebrnych sprzętach owych stron porządnie przedsięwziąść...”). B. m. b. r. (Lwów, 1807),
26698 Doniesienie. Doniesienie i opisanie wojny żydowskiej oraz na rodzenie Messyasza. B. m. b. r. (ok. 1801),
26699 Doniesienie. Doniesienie z placu boju,
26700 Doniesienie. Doniesienie z pola bitwy,