Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80711 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Sinchroniczeskija tablicy wsieobszczej istorii, służaszczija k'chronograficzeskomu atłasu. Sanktpietierburg, w tipografii E. Praca, 1840,
80710 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Tableau muet servant aux exercices chronologiques et autres de la méthode dite polonaise inventée par ... Paris, 1. Pesron, 1834,
80709 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Tableau symbolique des siècles. Paris, 183.,
80708 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Tableau emblématique et synoptique de l'histoire générale, divisé en autant de camés que l'on compte de siècles depuis la création jusqu'a nos cours. Lyon, Brunet, b. r.,
80707 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Tableau pour l'étude de l'histoire de France, sans autres signes que les couleurs. Paris,
80706 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Rukowodstwo k chronograficzeskoj kartie dla izuczenija istorii gławnych jewropiejskich gosudarstw sostawlennoje ... Sankt-Pietierburg, pri Impieratorskoj Akadiemii Nauk, 1837,
80705 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Przewodnik do języka francuzkiego według metody ... wydał Jan Eynerling. Petersburg, Biblioteka Klassyczna, druk. Edwarda Pratza, 1846,
80704 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Chronograficzeskoje obozrienije russkoj istorii po mietodie ... S portrietami risowannymi Timom i grawirowannymi Pietielgorstom. Sankt Pietierburg, w tipografii M. D. Olchina, 1845,
80703 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Mietoda priepodawanija chronologii i istorii G.(ospodina) ..., izjasniennaja samim że izobrietatielem. Sanktpietierburg, pri Impieratorskoj Akadiemii Nauk, 1837,
80702 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Metodo generale d'insegnamento coi mezzo dei numeri e dei colori applicato allo studio Della Cronologia. Di Antonio Jazwinski dottore, in filosofia gia capitano d'artigliera Polacca. Milano, coi Tipi G. B. Bianchi E. C, 1829,
80701 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Nowa metoda uczenia chronologii, wynaleziona przez ... Z francuzkiego. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1837,
80700 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Nowa metoda uczenia chronologii przekład A. Artychiewicza. Warszawa, 1836.
80699 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Krótko zebrana metoda nauki chronologii i dziejów podług Dra ... Przełożył z francuzkiego i niektóre objaśnienia dodał S. Zarański. Lwów, nakł. księgarni Edwarda Winiarza, druk. A. B. Winiarza, 1849,
80698 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Praktyczna metoda nauczenia się czytać, pisać i mówić w przeciągu sześciu miesięcy bez pomocy nauczyciela, zastosowana do języka francuzkiego według metody ... Tom I—II. Petersburg, Księg. i druk. B. M. Wolffa, 1858,
80697 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Méthode polonaise, inventée par ... Tableaux servant aux exercices chronologiques. B. m. b. r. (Paris, 1834),
80696 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Methode polonaise, inventée par ... Tableau des sciècles. 2e édition. Paris, I. Pesron, b. r.,
80695 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Méthode polonaise inventée par Mr ... Tableau pour l'Etude de l'Histoire de France, sans autres signes que les couleurs. Paris, Isidore Pesron, libraire-editeur propriétaire de la Méthode appliquée à la Chronologie et à l'Histoire, b. r.,
80694 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Méthode polonaise, inventée par M. ... Exercices de Chronologie ancienne et moderne, apprise en moins de quatre mois par un enfant agé de neuf ans. Ier Partie. Paris, 1834,
80693 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Methode polonaise inventée par M. ... docteur en philosophie, capitaine d’artillerie polonaise. Exercices de Chronologie ancienne et moderne. Tamże [Paris, Isidore Pesron, libraire-editeur, propriétaire de la méthode polonaise appliquée à 1’histoire et aux sciences, A. Pihan de la Forest, imprimeur de la Cour de Cassation], 1834,
80692 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Methode polonaise par M. A. Jazwinski, docteur en philosophie, capitaine d' artillerie polonaise. Application à la Chronologie et à l'Histoire. Paris, Isidore Pesron, libraire-editeur, propriétaire de la méthode polonaise appliquée à l'histoire et aux sciences, A. Pihan de la Forest, imprimeur de la Cour de Cassation, 1834,
80691 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Méthode polonaise inventée par ... I. Partie: Exercices de chronologie ancienne et moderne. Paris, 1834, w 8ce, str. 66, V. — II. Partie: Applic. à la chronol. et l'histoire, 1834, w 8ce, str. 54, VIII. — III. Partie: Chronologie ancienne et moderne (apprise en mois de quatre mois par un enfant agà de neuf ans). I. Partie, 1835,
80690 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Méthode polonaise inventée par ... appliquée à la chronologie, l'histoire, la géographie, l'étude des langues pratiques et théorique ... les mathématiques ... l'histoire naturelle, la physique, la chimie, les codes des lois, les sciences militaires, la médecine et l'analyse des ouvrages en général. Lyon, impr. de J. M. Boursy, 1832,
80689 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Méthode de ..., appliquée a la chronologie, l'histoire, la géographie, l'étude des langues pratique et théorique (grammaire, syntaxe et rhétorique), les mathematiques (arithmetique, algèbre et géometrie), l'histoire naturelle, la physique, la chimie, les codes des lois, les sciences militaires, la médecine et l'analyse des ouvrages en général. Paris, Bellizard, Dufour et Cie, Libraires, imprimerie de E. Duverger, 1839,
80688 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Explication de la Carte chronographique, pour l'étude de l'histoire universelle depuis l'ère vulgaire, d'après la méthode dite polonaise inventée par M. ... Paris, Isidore Pesron, éditeur, propriétaire de la méthode dite Polonaise, Imprimerie d'Amédée Saintin, 1834,
80687 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Chronologia Papieżów (po włosku). B. m. (Rzym), 1830,
80686 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). La même, coloriée.
80685 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Carte chronologique pour l'étude de l'histoire universelle, avec une explication.
80684 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Boite de 200 jeton coloriés. Paris, 183.
80683 Jaźwiński Antoni (ur. 1789, zm. ok. 1870). Atlas pour la methode polonaise. Paris, 1835.
80682 Jazwiński A.