Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
26618 Dominica. Dominica infra oct. Ascensionis Domini. Impensis P. Floriani Kurdyś O. S. P. I E. Cracoviae, Typogr. Związkowa, 1893,
26622 Dominik Leopold. Der Bau von artesischen Bohrbrunnen deren Vergleichung mit gezimmerten und gemauerten Brunnen auf Grund vieljähriger Erfahrung herausgege-ben v. ... Przemyśl, Druck, v. A. Żupnik & Knoller, 1882,
26623 Dominik Mikołaj.
26619 Dominik św. (1170—1221). Różaniec do N. Maryi Panny z chórami około r. 1200, przeciw heretykom Albigensom, z woli N. M. P. przez Św.... postanowiony. Bochnia, druk. Waw. Pisza, 1850,
26620 Dominik św. (1170—1221). Wiek VII zakonu kaznodziejskiego, fundowanego przez patryarchę ś. Dominika, potwierdzonego przez Honoryusza III. w r. 1216, kończący się 22 Grudnia 1816 r., na podziękowanie Bogu mającej się obchodzić uroczystości tegoż zakonu prowincyi litewskiej i białoruskiej w czasach naznaczonych przez 40-dniowe i 8-dniowe nabożeństwo. Za pozwoleniem zwierzchności. Petersburg, 1816,
26621 Dominik św. (1170—1221).
26624 Dominikanie.
26625 Dominikanie. Dominikanie lwowscy. Lwów, nakł. i druk. K. Budweisera, 1886,
26626 Dominikiewicz Mieczysław.
26627 Dominikowska Celina z Treterów (z Wydrnego w powiecie liskim). Pieśni powstańcze z r. 1863 zebrane i ułożone przez Celinę z Orelca. Nakładem autorki. Cały czysty dochód przeznaczony dla Sanoczanina Syberyjczyka. Lipsk, w księg. Reina w komisie, gł. skład u Karola Wilda we Lwowie, zakł. litogr. C. G. Rödera w Lipsku, b. r. (1869),
26628 Dominikowska Celina z Treterów (z Wydrnego w powiecie liskim). Zapiski z powstania 1863—1864 (w Mrówce, 1869 od nr 4). Wyszły ogłoszone przez J. Gordona w jego; Obrazkach galicyjskich (Sanok 1869).
26629 Dominikowska Celina z Treterów (z Wydrnego w powiecie liskim).
26630 Dominikowski Kasper ks. filipin (1781—1839). Kazanie na Uroczystość S. Franciszka Seraficznego miane w Kościele Zakonu Oyców Reformatów w Osieczny 1823 Roku. Rawicz, 1824,
26632 Domino (Różowe). Różowe Domino. Tygodnik satyryczno-humorystyczny. Lwów, Druk. Narodowa W. Manieckiego, 1882 (rok I)—1884 (lata 1883 i 1884 oznaczone jako II; w Jag. tylko dwa numery z 1884 r., nr 2 z 13 I, czy pismo wychodziło dalej?), wydawca: początkowo Franciszek Henryk Richter, od nru 40 r. 1883: Wojciech Maniecki, redaktor odpowiedzialny od założenia pisma Włodzimierz Zagórski, od nr 52 r. 1883 podpisany jako wydawca i redaktor odpowiedzialny Włodzimierz Zagórski.
26633 Domino (Różowe).
26634 Domino (Różowe). Różowe Domino. Czasopismo satyryczno-humorystyczno-illustrowane (taki podtytuł na okł. rocznika 1838, na poszczególnych nrach: Pismo satyryczno-humorystyczne, od r. 1890 : bez podtytułu). Lwów, druk. Gazety Narodowej a od nru 7 (?) r. 1889: druk. W. A. Szyjkowskiego, 1887 (rok I?)—1890 (rok IV), wydawca i redaktor odpowiedzialny Franciszek Twardowski, od nru 20 r. 1888: Anastazy Jan Waruszyński, od r. 1890: wydawca A. J. Waruszyński i Spółka. Od r. 1888 (i wcześniej?) wychodzi 5 i 20 każdego miesiąca, od r. 1890: co tydzień.
26635 Domino (Różowe). Różowe Domino.
26636 Domino (Różowe). Różowe Domino. 1900.
26631 Domino. Domino, czyli mały architekt. 27 domin do ustawiania 37 różnych figur. Warszawa, M. Orgelbrand, (1871),
26637 Dominowski Antoni (nauczyciel, zm. we wrześniu 1860).
26638 Domitianus Titus Flavius cesarz rzymski (51—96).
26639 Domkowicz Jan. Uwiadomienie w przedmiocie pisma czasowego: Wiejska rada (toż po ukraińsku i po niemiecku). Lwów, 1 grudnia 1849,
26640 Domkowicz Jan.
26641 Domkowicz W. Do ludu polskiego! (wiersz, na końcu: Sheffield dnia 1 Lutego 1861). Paryż, druk. Renou i Maulde,
26642 Domluvil Franc. (z Morawiczan w Morawach). Saetze aus... Rechts-und Staats-wissenschaften, welche etc. Krakau, druk. Uniw. Jag. 1867,
26643 Domnik Franciszek (pseud.).
26644 Domoradzki F. ks. Zbawienny skarb. Książka do nabożeństwa zawierająca modlitwy odpustowe, nauki zbawienne i najpotrzebniejsze nabożeństwa. Kraków, nakł. Dzieła św. Dziecięctwa Pana Jezusa, druk. A. Koziańskiego, 1899,
26645 Domoradzki F. ks. Wiadomość o nabożeństwie Stacyi Drogi krzyżowej i o sposobie odprawiania tegoż nabożeństwa z krucyfiksem. Warszawa—Kraków, Gebethner i Wolff, 1888,
26646 Domoradzki F. ks. Wiadomość o nabożeństwie Stacyj Drogi Krzyżowej i o sposobie odbywania tegoż nabożeństwa z krucyfiksem, ułożona przez Księdza F. J. D. Z dołączeniem Drogi Krzyżowej, ułożonej przez Błogosławionego Leonarda da Porto Maurizio. Wyd. drugie. Kraków, nakł. autora, XX. Misjonarze na Kleparzu, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1889,
26647 Domoradzki F. ks. Wiadomość o nabożeństwie Stacyi Drogi Krzyżowej, o sposobie odbywania tegoż nabożeństwa z krucyfiksem i o pobożnem stowarzyszeniu Ustawicznej Drogi Krzyżowej ułożona przez... Wydanie trzecie powięk szone. Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1891,