Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
82235 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Bogaci nędzarze powieść w przekładzie A. Callierowéj. (Dodatek do Tygodnika Ilustrowanego). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1890,
82234 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Moje, twoje, jego, powieść współczesna. Z upoważnienia autora wolny przekład A. Callier. Tom I—II. (Biblioteka powieści, podróży i opowiadań historycznych). Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1877,
82233 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Dziesięć milionów dolarów, nowela ... przełożył M. Kłos. (Odb. z Kuryera Rzeszowskiego). Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1887,
82232 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Magneta, powieść. Przełożona z oryginału węgierskiego z upoważnienia autora przez Bolesławę Jaroszewską. (Biblioteka Wieku, 34). Warszawa, druk. Wieku, 1895,
82231 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Królewięta (A kis királyok). Romans historyczny w pięciu tomach ... Tłumaczenie z oryginału Bolesławy Jaroszewskiej. Tom I. (Biblioteka Wieku, 1). Warszawa, wyd. Teodor Paprocki i Sp., druk. Wieku, 1886 (na okł.: 1887),
82230 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Raz się tylko kocha powieść Maurusa (!) Jokai'a. Warszawa, nakł. i druk. Józefa Kaufmana, (1880),
82229 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Co może kobieta. Powieść Maurycego Jokaj'a. Przekład Z. S. (Ogólnego zbioru Wieczorów powieściowych Dodatku do Biesiady Literackiej tom LX). Warszawa, nakł. Biesiady Literackiej, druk. Emila Skiwskiego, b. r. (1889),
82228 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Kobieta z morskiemi oczyma. (Na drugiej karcie tytułowej nadto: Powieść w 2-ch tomach). Przez ... Przekład A. Callierowej. (Dodatek do Tygodnika Ilustrowanego). Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda Synów, 1889,
82227 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Dziwne historye. Tłumaczył S. D. Po śmierci. — Przeklęte miejsce. — Podpalaczka. — Szachy. — Miserere Domine. — Skazana piękność. — Po dwudziestu latach. (Biblioteka powszechna, 151). Złoczów, nakł. i druk. Wilhelma Zukerkandla, (1895),
82226 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Szczęśliwy gracz. Powieść ... przełożyła Zuzanna Zajączkowska. (Dodatek do Tygodnika Powszechnego). Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda Synów, 1884,
82225 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Marmurowe głowy. Romans połączony z krytyką przez ... tłomaczył Benedykt Pobóg. Warszawa, (T. Paprocki i Sp.), druk. S. Orgelbranda Synów, 1886,
82224 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Nowy dziedzic. Powieść. Przekład A. Callier. Tom I—II. (Biblioteka powieści, podróży, pamiętników, opowiadań historycznych). Lwów, nakł. księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1881.
82223 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Czarne dyamenty, powieść Maurycego Jokayá z upoważnienia autora przekład A. Callier. Tom I—II. (Odb. z Tygodnika Illustrowanego). Warszawa, nakł. B. Cassiusa, druk. Józefa Ungra, 1879,
82222 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Smutne dnie. Romans przez Maurycego Jokaï'a. Przekład Karoliny Szaniawskiej. Wydanie drugie. Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, 1888 (na okł.: 1889),
82221 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Smutne dni, romans ... przekład Karoliny Szaniawskiej. Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, 1878,
82220 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Ostatnie dni Janczarów. Powieść Maurycego Jokaja, przekład Karoliny Szaniawskiej. (Ogólnego zbioru Wieczorów powieściowych Dodatku do Biesiady Literackiej tom XXXI). Warszawa, nakł. Biesiady Literackiej, druk. Emila Skiwskiego, (1885),
82219 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Biała dama, 5 tomów w 2 częściach. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. K. Koziańskiego, 1887 (1888?),
82218 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Dwurożny człowiek. Powieść. Przekład z węgierskiego E. K. (Biblioteka powszechna, 4). Poznań, nakł. i druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1879,
82217 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Złoty człowiek. Powieść z węgierskiego z upoważnienia autora przekład A. Callier. Tom 1—3. (Biblioteka najcelniejszych powieści i romansów, t. LXXXVIII— LXXXX). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 1876 (t. 1—2) —1877 (t. 3),
82216 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Złote czasy Siedmiogrodu, powieść historyczna, tłómaczył Izydor Poeche. Tom I—II. (Biblioteka powieści, podróży, pamiętników, opowiadań historycznych). Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. Pillera i Spółki, 1888,
82215 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Inne czasy, inni ludzie, powieść Maurycego Jokaja przekład A. Callier. Tom pierwszy — tom czwarty. Warszawa, nakł. (i druk.) Przeglądu Tygodniowego, 1879,
82214 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Bożygród powieść historyczna Mauryego Jokaja przekład Stanisławy B. (Ogólnego Zbioru Wieczorów powieściowych, dodatku do Biesiady Literackiej, tom XXVII). Warszawa, nakł. Biesiady Literackiej, druk. E. Skiwskiego, (1885),
82213 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Biedni bogacze. Powieść. Tłómaczenie z węgierskiego. Tom I—II. (Biblioteka powieści, podróży, pamiętników, opowiadań historycznych). Tamże [Lwów, druk. Pillera i Spółki], 1889,
82212 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Bielica liwoczańska, powieść historyczna z węgierskiego, 2 tomy. (Biblioteka powieści, podróży, pamiętników, opowiadań historycznych). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Gazety Narodowej, 1886,
82211 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Aż do bieguna północnego czyli co się potem działo w opuszczonym statku „Tegethoff”. Romans spisany przez Marcina Gallusa (ale nie: kronikarza polskiego). Według notatek majtka, który zapomniany pozostał śród lodów, na statku. Przełożył z Maurycego Jokaja Cz(esław) O. P(ieniążek). Lwów, I. Związkowa drukarnia, 1875,
82210 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Mieniące się barwy. Powieść węgierska Maurycego Jokaja przełożył J. M. (Dodatek do Bluszczu). Warszawa, Drukarnia S. Orgelbranda Synów, 1876,
82209 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Baron cyganów i inne nowelle. Przekład Stanisława Miłkowskiego. Gródek, nakł. i druk. J. Czaińskiego, 1886,
82208 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Baron cygański. Operetta w 3 aktach (Warsz. 1886 i n.);
82207 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Atalia. Nowela przez M. Jocay'a. (Dodatek do Biesiady Literackiej). Warszawa, nakł. Biesiady Literackiej, druk. Emila Skiwskiego, b. r. (1892),
82206 Jokai Maurus.