Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
82385 Jorczyk F.
82384 Jóraho Michał.
82383 Joppen H.
82382 Jopkiewicz Teodor.
82381 Jopkiewicz T.
82380 Jonszer (Jonscher) Karol.
82379 Jonston Jan (1603—1675).
82378 Jonston James F. W. (mylnie).
82377 Jonston Edw.
82376 Jönson.
82375 Jońska filozofia.
82374 Jonscher P.
82373 Jonscher Karol.
82372 Jonsac (De). Życie Stanisława Jabłonowskiego Kasztelana Krakowskiego Hetmana Wielkiego Koronnego. Przełożone z francuzkiego na język polski. Tom I—II. Poznań, nakł. Jana Konstantego Żupańskiego, druk. A. Schmädickiego, 1868,
82371 Jonsac (De). Życie Stanisława Jabłonowskiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, przez pana de ... w r. 1774 wydane. Z francuzkiego na język polski przełożone. Wydanie drugie zupełne. Z portretem. Zeszyt I. Lwów, nakł. Kajetana Jabłońskiego, druk. Zakładu narod. im. Ossolińskich, 1857,
82370 Jonken J. K. O głaznoj bolezni gospodstwujuszczej w belgijskoj armii. Warszawa, Kazionnoja Tipografija, 1835,
82369 Jonien.
82368 Joniec Józef.
82367 Joniak Wojciech (gospodarz z Siemienic).
82366 Jones Sidney.
82365 Jones Robby.
82364 Jones John B.
82363 Jones Jacob. The Anglo-Polish Harp; A Psalter for the restoration of the Poles (With Prefaces & c.) To which are added Palmyra, and other poems: As also scenes from Longinus (With a Postscript). By ... Esq. Barrister at Law, Author of „Thoughts on prison labour” and various other works. Second edition. London, Pickering Chancery Lane; Smith and Elder, Cornhill; Printed by J. Haddon, 1836,
82362 Jones Feliks.
82361 Jones Charles Colcock (ml.). Casimir Pulaski. An address delivered before the Georgia Historical Society, by ... Jr. Upon the occasion of the celebration of its thirty-second anniversary, February 13, 1871. (Odb. z: Collections of the Georgia Historical Society). Savannah, printed at the Morning News Office, 1873,
82360 Joneman Antoni.
82359 Joneman Antoni. Wyciąg Tabellaryczny Działań Wydziału Sprawiedliwości w Xięstwie Warszawskim. B. m. b. r. (ok. 1812),
82358 Joneman. Przedstawienie Patrona Ur. Jonemana jako przydanego od Sądu WW. Lutomskim assystentam w sprawie windykacyiney JW. Walknowskich i Swinarskich o dobra Naramowic nieprawnie rozpoczętey. B. m. b. r. (z datą: 20 VI 1810),
82357 Jonczyk Karl. Glück auf! Post-Almanach für das Schaltjahr 1872, dem geehrtem Publikum gewidmet von ... Briefträger in Krzeszowice. Bochnia, gedruckt und zu haben bei W. Pisz, 1872,
82356 Jonathan.