Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80921 Jędrzejowski Jan.
80920 Jędrzejowski J. M.
80919 Jędrzejowski Bolesław Antoni (1867—1914).
80918 Jędrzejowski.
80917 Jędrzejowiczowa Waleria z Wasilewskich. Starożytny Egipt pod względem historyi, religji, cywilizacyi i obyczajów. Przez W. z W. J. Lwów, Seyfarth i Czajkowski, Druk. I. Związkowa, 1893,
80916 Jędrzejowiczowa Stanisława.
80915 Jędrzejowiczowa Helena.
80914 Jędrzejowiczowa Adamowa.
80913 Jędrzejowicz Władysław.
80912 Jędrzejowicz Stanisław.
80911 Jędrzejowicz Stanisław.
80910 Jędrzejowicz Marian.
80909 Jędrzejowicz L. (z Krakowa).
80908 Jędrzejowicz Jadwiga.
80907 Jędrzejowicz (Jędrzejewicz) Edward (zm. 1900).
80906 Jędrzejowicz Adam (1847—1924).
80905 Jędrzejowicz Adam (1847—1924). Zdania z różnych gałęzi Prawa i Umiejętności politycznych których po złożeniu czterech egzaminów ścisłych w celu otrzymania stopnia doktora praw w c. k. Wszechnicy Jagiellońskiej w Krakowie ... rodem z Zaczernia w Galicyi bronić będzie publicznie w Collegium Juridicum dnia 24. Lipca 1872 o godzinie 1 w południe. Kraków, w Drukarni Uniwersyteckiej, 1872,
80904 Jędrzejów.
80903 Jędrzejewiczowa Ludwika Marianna z Szopenów (1807—1855) i Barcińska Izabela z Szopenów. Pan Wojciech wzór pracy i oszczędności. Wydanie wtóre przejrzane, poprawione i ozdobione rycinami. Tom I—II. Warszawa, nakł. S. Orgelbranda Księgarza, (druk. Chmielewskiego), 1843,
80902 Jędrzejewiczowa Ludwika Marianna z Szopenów (1807—1855) i Barcińska Izabela z Szopenów. Pan Wojciech, czyli Wzór pracy i oszczędności. Tom I—II. Warszawa, druk. Józefa Węckiego, 1836,
80901 Jędrzejewiczowa Ludwika Marianna z Szopenów (1807—1855).
80900 Jędrzejewiczowa Ludwika Marianna z Szopenów (1807—1855). Krótkie wiadomości z nauk przyrodzonych i niektóre ważniejsze wynalazki. Warszawa, nakł. Henryka Natansona, druk. S. Strąbskiego, 1848,
80899 Jędrzejewiczowa Ludwika Marianna z Szopenów (1807—1855). Podróż Józia z Warszawy do Wód Szlązkich, przez niego samego opisana. Warszawa, w drukarni J. Węckiego, 1830,
80898 Jędrzejewicz Paweł.
80897 Jędrzejewicz Jan Walery (1835—1887).
80896 Jędrzejewicz Jan Walery (1835—1887). Współrzędne Obserwatoryum w Płońsku. Przez ... (Odb. z t. VI Pamiętnika Fizjograficznego). Tamże [Warszawa, druk. E. Skiwskiego], (1887),
80895 Jędrzejewicz Jan Walery (1835—1887). Tablica porównawcza czynników meteorologicznych z chorobami panującemi w Płońsku i okolicy za czas od r. 1875 do r. 1887 ułożona z własnych spostrzeżeń przez ... (Odb. z t. VII Pamiętnika Fizjograficznego). Warszawa, druk. E. Skiwskiego, (1888),
80894 Jędrzejewicz Jan Walery (1835—1887). Spostrzeżenia stacyi meteorologicznéj w Płońsku w Gubernii Płockiej. Przez D-ra ... (Odb. z Pamiętnika Fizjograficznego). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1881,
80893 Jędrzejewicz Jan Walery (1835—1887). Pomiary mikrometryczne gwiazd podwójnych, serya IV wykonane w Obserwatoryum astronomicznem w Płońsku w roku 1887 przez ... Z papierów po nim ogłosił R. Merecki, obserwator Obserwatoryum astronomicznego imienia Jędrzejewicza w Warszawie. (Odb. z t. XII Prac matematyczno-fizycznych). B. m. (Warszawa) b. r. (1901?),
80892 Jędrzejewicz Jan Walery (1835—1887). Kosmografija. Napisał ... lekarz wolno praktykujący, właściciel obserwatoryjum astronomicznego w Płońsku. Z wstępem historycznym H. Merczynga. (Biblioteka Matematyczno-Fizyczna, wydana pod kierunkiem M. A. Baranieckiego i A. Czajewicza z zapomogi Kasy pomocy dla osób pracujących na polu naukowym, imienia Józefa Mianowskiego, seryja III, t. IX). Warszawa, druk. Noskowskiego, 1886,