Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
28761 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gutowski Władysław (pseud. Władysław Ciołek; 1856—1930). Z piekła rodem. (Wyrzutki). Szt. w 4 a.
6341 Bartoszewski Witold. Z Petersburga . (Kraków, ok. 1890),
13569 Černý Fr. V. Z péra slowanskégi: Překlady z polštiny, ruštiny a charvatštiny. Bibl. zabawna, dilo CXVIII, seš. 1-2. Brno, 1888,
6640 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Z patologii i embryologii języka. Odb. z t. I Prac filologicznych. Warszawa, druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1885,
66727 Geryczowa Anna z Rejtenów (zm.1857). Z pamiętników... Zmarłej w Paryżu roku 1857. (Odb. z Dziennika Literackiego w 100 egz.). Lwów, w Drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1858,
8307 Bogdanowicz (Bohdanowicz) Florian (zm. 1894). Z pamiętników więźnia stanu lat ostatnich. Odb. z Przyjaciela Domowego. Lwów, 1886,
67682 Giżycki Jan Marek Antoni (1844—1925). Z pamiętników Wasyla Łużyńskiego Archiepiskopa połockiego. Poznań, nakł. i czcionkami Drukarni Kuriera Poznańskiego, 1886,
41210 Goron Marie François (ur. 1847). Z pamiętników Prefekta policyi paryskiej. Przekład z francuskiego Eugenii Żmijewskiej. Dodatek do „Słowa”. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1898,
66207 Gemberg Adina. Z pamiętników dyakonissy. (Dodatek do Przeglądu Tygodniowego). Warszawa, Wydawnictwo Przeglądu Tygodniowego, Druk. Przeglądu Tygodniowego, 1896,
9140 Borkowski Emil (1829—1900). Z pamiętników aktora, opowieść humorystyczna (wierszem). Kraków, nakł. redakcji Diabła, 1899,
38185 Freudenson Daniel (pisze przeważnie pod pseudonimem Daniel Zgliński; 1847—1931). Z pamiętników aktora teatru w Gawronowie przez X. X. Kraków, nakł. Księgarni Adolfa Dygasińskiego, druk. Gumplowicza, 1875,
26739 Dora. Z pamiętników ... tłómaczyła z angiel. O. (Odb. z Dziennika Poznańskiego). Poznań, druk. Dziennika Pozn., 1893,
109201 Koźmian Kajetan (1771-1856). Z pamiętników ... Część pierwsza od r. 1779. do epoki Czteroletniego Sejmu. Objaśnieniami zaopatrzył Piotr Parylak. (Biblioteka dla młodzieży, V). Lwów, nakł. Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Druk. Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, 1891,
108236 Kowerska Zofia z Przewłockich (1845-1929). Z pamiętnika ornitologa przez Zofię Kowerską. (Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł literatury europejskiej, r. XIV). Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, Druk. Czasu, 1900,
77761 Jakubowicz (Jakóbowicz) Józef (ur. ok. 1820, zm. 1883). Z pamiętnika Józefa Jakóbowicza. Szlachetny czyn mieszczan z Mrzygłodu w roku 1846. Wydał Józef Żywicki. Poznań, druk. i w Komisie W. Simona, 1886,
16150 Cinciała (Cienciała) Andrzej (1825—1898). Z Pamiętnika Dra ... Wydał Jan Bystroń, c. k. prof. gimn. w Krakowie. Wydawnictwo „Politycznego Towarzystwa ludowego" w Cieszynie XIX. Dochód przeznacza się na „Polski Dom Narodowy" w Cieszynie. Cieszyn, nakł. Politycznego Towarzystwa Ludowego, druk. Kutzera i Sp., 1900,
99886 Konopacki Leopold. Z padołu łez i krwi. Lwów, nakł. autora, Druk. Narodowa St. Manieckiego i Ski, 1900,
40688 Gomulicki Wiktor (1848—1919). Z otchłani. (Nowela). (Biblioteczka? Biblioteka? Kieszonkowa). Warszawa, nakł. Kaufmanna, 1870,
67903 Gliński Henryk (1853—1905). Z ostatnich lat trzydziestu. z ofiarowanego rękopisu podał do druku... Warszawa, nakł. autora. J. Guranowski, druk. E. Lubowskiego i Sp., 1895,
28921 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Jakubowicz Henryk. Z ostatnich chwil mistrza.
111030 Kramsztyk Zygmunt dr (1848-1920). Z optometryi obiektywnej Pole widzenia wziernikowe i pole oświetlone. Napisał ... (Odb. z Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1897,
1440 (Aleksander I). Z okoliczności przejazdu przez Kraków do Wiednia Nayiaśnieyszego Alexandra I-go Imperatora Wszech Rossyy. W miesiącu Wrześniu 1814 Roku. B. m. b. r. dr. (1814),
59500 (Durzyński Antoni). Z okoliczności mowy Pana Antoniego Durzyńskiego, dopominającey się o wskrzeszenie pamiątki Nowodworskiego założyciela Szkół Krakowskich (wiersze łacińskie i polskie uczniów),
1439 (Aleksander I). Z okoliczności imienin Najj. Alexandra Pawłowicza wszystkich Państw rossyjsk. jedynowładcy, króla pols. d. 30 Sierpnia 1816,
63395 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Z okazyi wystawienia Don Carlosa na scenie krakowskiej. (Odb. z Czasu). (Kraków, 1900),
63394 Estreicher Karol Teofil st. (1827—1908). Z okazyi przemówienia p. F. Jakubowskiego w sprawie teatralnej. (Odb. z Czasu). (Kraków, 1893),
99406 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Z Ojcem Przedwiecznym. Modlitwa z towarzyszeniem Organu, Fisharmonji lub Fortepianu. Słowa Wła. Syrokomli. Muzyka Wilhelma Troschla. Warszawa, nakł. Gustawa Sennewalda, b. r. (ok. 1875),
59947 Dygasiński Adolf (1839—1902). Z ogniw życia. Nowelle, t. I—II. Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1886,
42651 Harajewicz Władysław. Z oddziału położniczo-ginekologicznego prof. dra Madurowicza w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Sprawozdanie za r. 1888. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890,
31035 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Radziwiłłowa Urszula Franciszka (1705—1753). Z oczu się miłość rodzi. Kom.