Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2987 Appendix.
2988 Appert K. Książka dla każdego gospodarza, czyli sposób zachowania przez wiele lat wszelkich substancyi zwierzęcych i roślinnych. Dzieło zatwierdzone przez bióro pięknych sztuk i rękodzieł, na rozkaz ministra spraw wewnętrznych wydane, z francuskiego na polski język przełożone. W Warszawie, druk. przy Nowolipiu, Nro 646, 1820,
2989 Appiusz Klaudiusz (V w. przed Chr.),
2929 Appolloniusz z Tyru,
2990 Appréciation. Appréciation des paroles d'un Ruthenien à ses frères Slaves, par un prêtre de l'Eglise Greco-Slave-Catholique. Paris, impr. Pelboy fr. et Comp., 1849,
2991 Apte Markus,
2994 Apteczka końska,
2992 Apteczka. Apteczka domowa ułożona na podstawie poradników: Dr. E. Krzyżanowskiego, Dr. Nussbauma, ks. Kneippa, Dr. Janoty itd. Lwów, nakł. redakcyi Przedświtu, czasopisma dla kobiet, druk. Edmunda Ostruszki, 1896,
2993 Apteczka.
2995 Apteczne materiały,
2996 Apteka. Apteka dla biednych,
2997 Apteka. Apteka Centralna Homeopatyczna w Łodzi. Warszawa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1893,
2998 Apteka. Apteka domowa dla poratowania zdrowia potrzebna. Z autorów różnych zebrana. Tak też lekarstwa dla koni, bydła i innego drobiu. Z przydatkiem ciekawych wiadomości za pozwoleniem zwierzchności do druku podana. Poczajów, druk. O. O. Bazylianów, 1816,
2999 Aptekarskie Towarzystwo,
3000 Aptekarstwo,
3001 Apteki. Apteki w Austro-Węgrzech,
3002 Apteki. Apteki odpowiedzialne czy też nieodpowiedzialne sklepy apteczne. Warszawa, druk. Wł. Dębskiego, 1876,
3003 Apteki. Apteki rewizje,
3004 Aptieka. Aptieka Centralnaja Gomieopaticzeskaja w Warszawie. Czistaja ulica Nr. 6. Warszawa, Warszawskaja tipogr. i litografia, 1893,
3005 (Apuchtin Aleksander). Wiecznaja anafiema imieni, wiecznyj pozor jego postydnoj diejatielnosti w carstwie polskom, 1879–1897 (z tekstem francuskim). B. m. i b. r. (Praga, 1899),
3006 (Apuchtin Aleksander).
3007 Apuchtina Aleksandra Iwanowna,
3008 Apulejusz (II w.),
3009 Aquila Prosper,
3010 Ar. T. Odpowiedź na uwagi nad krótkim rysem sprawy o spadek po niegdyś Łyszkiewiczu. B. m. i b. r.,
3011 Ar. T.
3012 Arabażyn Konstantin Iwanowicz. Kazimir Brodzińskij i jego litieraturnaja diejatielnost' (1791–1835). Izsledowanije kandidata... Udostojeno Istoriko-fiłołogiczeskim fakultietom impierator. Uniwiers. Sw. Władimira nagrady zołotoj medalju i priemii imieni N. J. Pirogowa. Kijew, tipolitogr. Towariszczestwa J. N. Kusznieriewa i Ko. w Moskwie, 1891,
3013 Arabella. Arabella i Matylda (1831),
3014 Arabowie,
3015 Arabski. Arabski język,