Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
81498 Jerzmanowskij. Biesiedy o swiaszczennych sobytijach, godowych prazdnikach. Wilna, tipogr. J. Zawadzkago, 1894,
105976 Bieliński Józef (1848—1926). Julian Awgustinowicz Ticius, Titius, biograficzeskij oczerk po powodu 50-letnago jubileja wraczebnoj diejatielnosti sostawił... Wilna, tipogr. A. Minskiera, 1890,
33896 Feliński Zygmunt Szczęsny ks. (arcybiskup warszawski; 1822—1895). Drużestwiennyje sowiety. Kratkija wydierżki iz biesied bywszych u ks. Felinskago, naczatych w 1858 godu fiewrala 25-go. (Ottisk iz Wiestnika Zapadnoj Rossii). Wilna, tipogr. A. K. Kirkora, 1866,
87727 Katalogi. Katałog priedmietow. Katałog priedmietow dostawlennych na archieołogiczeskuju wystawku pri IX Archieołogiczeskom Sjezdie w Wilnie w 1893 godu. Wilna, tipogr. A. G. Syrkina, 1893,
10344 Briancew Paweł Dmitriewicz. Polskij miatież 1863 g., soczinienije... Wilna, tipogr. A. G. Syrkina, 1892,
83030 Junickij N. Funduszy i stipiendii Wilenskago Uczebnago Okruga. Sprawocznoje posobije. Sostawił... Czast' I. Wypusk pierwyj. A. Stipiendii, prawitielstwiennyje i czastnyje kapitały pri uprawlenii okruga, i b. funduszy i stipiendii Wilenskoj 1-j gimnazii. Wilna, Tipogr. A. G. Syrkina, 1884,
10347 Briancew Paweł Dmitriewicz. Oczerk. Sostojanije Polszy pod władyczestwom russkich impieratorow posle padienija jeja do 1830 goda ili do pierwago wozstanija polakow. Ottisk iz Wilenskago Kalendaria na 1896 god. Wilna, Tip. Wilenskago Praw. Sw. — Duch. Bratstwa, 1895,
107368 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Portriety diejatielej epochi wozsojedinienija zapadno-russkich uniatow s prawosławnoju cerkowju i widy chramow i monastyriej, w kotorych podgotowlałoś i osuszczestwiłoś swiatoje dieło wozsojedinienija. K stoletniemu jubileju (25 diekabria 1798-1898 g.g.) so dnia rożdienija Litowskago Mitropolita Iosifa Siemaszko. Kafiedr. Prot. Ioanna Kotowicza. Wilna, Tip. Sw.-Duchowskago Bratstwa, (Pietierburg, Tip. Towariszczestwa Obszczestwiennaja Polza), 1898,
107371 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Słowo w dień pamiati sww. wileńskich muczenikow Antonija, Ioanna i Jewstafija, skazannoje 14-go apriela w Wilenskom Swiato-Duchowom monastyrie. (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej 1895). Wilna, Tip. Sw.-Duch. Praw. Bratstwa, 1895,
107377 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Cerkownoje torżestwo w pamiať 400-letniago priebywanija w Wilnie sw. ikony Bogorodicy-Wilenskija, 15-go fiewrala 1495 - 15 fiewrala 1895 g. i słowo, skazannoje 21-go fiewrala 1895 goda. (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej 1895). Wilna, Tip. Sw.-Duch. Praw. bratstwa, 1895,
109504 Kraczkowskij Julian Fomicz, etnograf, historyk (1840-1903). Otzyw o soczinienii prieswitiera Izwiekowa: Istoriczeskij oczerk sostojanija prawosławnoj cerkwi w Litowskoj jeparchii za wriemia s 1839-1889 g. Moskwa 1899. (Odb. z: Litowskije Jeparchialnyje Wiedomosti). Wilna, Tip. Sw.-Duch. Bratstwa, 1900,
107372 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Słowo w dień prazdnowanija 300-letniago jubileja so wriemieni postrojenija Swiato-Duchowskim bratstwom cerkwi Sw. Ducha w g. Wilnie. 5-go oktiabria 1897 g. Kratkij oczerk istorii Sw. Duchowskago Bratstwa i chrama. Protoijerieja Ioanna Kotowicza. (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej). Wilna, Tip. Sw.-Duch. Bratstwa, 1897,
13804 Charłampowicz Konstanty (187 —?). K istorii zapadno-russkago proswieszczenija. Wilenskaja bratskaja szkoła w pierwyje połwieka jeja suszczestwowanija. (Iz Litowskich Jeparch. Wiedomostiej 1897 g). Wilna, Tip. Sw.-Duch. Bratstwa, {B.r
25763 Dniewnik. Dniewnik zasiedanij kommisii dla razbora i priwiedienija w izwiestnost' i nadleżaszczij poriadok priedmietow, nachodiaszczichsia w Wilenskom muzieumie driewnostiej (iz „Wiestnika zapadnoj Rossii”). Wilna, tip. R. M. Romma, 1865,
106064 Biełgowskij I. K. Dwadcatpjatiletije Wilenskoj Wtoroj Gimnazii 1873—1898 g. Istoriczeskaja zapiska. Sostawił... Wilna, Tip. Okr. Sztaba, 1898,
25865 Dobrianskij F. Katałog priedmietow Muzieja driewnostiej, sostojaszczago pri Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie. Sostawił... Wilna, tip. O. S. Blumowicza, 1879,
109116 Kozłowskij I. Istorija ikony Ostrobramskoj Bogorodicy. Soczinienije I. Kozłowskago. (Odb. z: Wiestnik Zapadnoj Rossii). Wilna, tip. M. Romma, 1868,
269 Ables Wilhelm. Prirodnaja i słowiesnaja poezija russkago jazyka, w srawnienii s drugimi indo-jewropiejskimi, rawno kak s semiticzeskimi jazykami, sodierżaszczaja w siebie izuczenije istorii poniatij, kotorymi jazykoizobrietatieli rukowodstwowaliś pri obrazowanii słow w raznych jazykach. Wilna, tip. M. R. Romma, 1876,
25866 Dobrianskij F. Putiewoditiel po Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie, sostawił... Wilna, tip. I. Jałowcewa, 1879 (tak na karcie tyt, na okł.: 1880),
25864 Dobrianskij F. Katalog dubletow russkago otdielenija Wilenskoj Publicznoj Bibliotieki. Sostawił... Wilna, Tip. I. Jałowcewa i F. Wajnsztiejna, 1877,
107366 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Otwiet na izdannuju za granicej broszura: O priesledowanii schizmatikami rimsko- i griekokatoliczeskoj cerkwi i jeja posledowatielej. Odpowiedź na wydaną za granicą broszurę: O prześladowaniu kościoła rzymsko- i grecko-katolickiego i jego wyznawców przez schizmę. Wilna, tip. I. Jałowcera i F. Wajnsztiejna, 1874,
25278 Directorium. Directorium divini officii et missarum pro archidioecesi Mohiloviensi in annum Domini bissextilem 1892 juxta Kalendarium a S. Sede Apostolica die 30 Augusti 1883 a. approbatum propositum auctoritate et mandato illustrissimi ac reverendissimi Domini Do mini Apollinaris Ignatii Dowgiałło, S. Theol. Mag. Praelati Metropolitani sede vacante vicarii capitularis et administratoris generalis archidioeceseos Mohiloviensis. Wilna, tip. I. F. O. Zawadzkago, 1892,
107327 Kotlinskij Aleksandr. Torżestwo oswiaszczenija cerkwi w m. Głubokom (Disnienskago ujezda). (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej 1787). Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, b. r. (1878),
107374 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Słowo, proizniesiennoje 12 fiewrala 1878 goda w Aleksiejewskoj cerkwi Wilenskago Preczistienskago sobora, w 500 ł. godowszczinu błażennoj koncziny swiatitiela Aleksija. (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej 1878). Wilna, tip. Gubiernskago prawlenija, b. r. (1878),
107326 Kotlinskij Aleksandr. Oda. Gołos sierdca, na smierť caria-muczenika impieratora Aleksandra II-go. 1-go marta 1881 goda. W pamiať wielikago monarcha. Głubokskago błagoczinnago, swiaszczennika Aleksandra Kotlinskago. Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, 1882,
107379 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Istoriczeskaja zapiska o Litowskoj Duchownoj Sieminarii. Protoijerieja Ioanna Kotowicza. Wilna, Tip. Gubiernskago Prawlenija, 1878,
109118 Kozłowskij Ignatij. Sud'by russkago jazyka w Litwie i na Żmudi. Soczinienije Ignatija Kozłowskago. (Odb. z: Wiestnik Zapadnoj Rossii). Wilna, tip. Gubiernskago prawlenija, 1870,
107365 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Igumienija Fławiana. Nekrolog. Wilna, tip. Gubiernskago prawlenija b. r. (1878),
107369 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Protoijeriej Antonij Kotowicz. P. I. K. (Protoijeriej Ioann Kotowicz). Wilna, tip. Gubernskago prawlenija, 1876,
9835 Brafman Jakub (1825—1879). Jewriejskija bratstwa, miestnyja i wsiemirnyja. Soczmieniie... Ottisk iz Wilenskago Wiestnika. Wilna, Tip. Gub. Prawlenija, 1868,