Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
91666 Katichizis. Kratkij Katichizis. dla uczaszczagosia w russkich liczebnych zawiedienijach junoszestwa rimsko-katoliczeskago ispowiedanija. Sostawlennyj po Wysoczajszemu powieleniju. Pieriewod z Polskago jazyka po ekziemplaru, izdannomu po rasporiażeniju Wilenskago Uczebnago Okruga w Wilnie w 1855 godu. S prisojedinienijem odobriennych Uprawlajuszczim Mogilewskoju Rimsko-Katoliczeskoju Archijeparchijeju, Jepiskopom Suffraganom Staniewskim, powsiedniewnych molitw. Izdanije wtoroje (na okładce nadto: isprawlennoje). Wilna, izdanije knigoprodawca-Tipografa A. G. Syrkina, pieczatnaja A. Syrkina, 1869,
105968 Bieliński Józef (1848—1926). Ob otnoszenijach wilenskago miedicinskago Obszczestwa k publikie s 1805 po 1831 god. Sostawił... Wilna, izdanije Impieratorskago Wil. Miedic. Obszcz., tipogr. A. Minskiera, 1900,
105973 Bieliński Józef (1848—1926). Andriej Sniadieckij, biograficzeskij oczerk po powodu 50-letniej godowszcziny smierti. Wilna, izdanije Impier. Wilensk. Miedic. Obszczestwa, tipogr. A. G. Minskiera, 1888,
70972 Groddeck (Grodek) Godfryd Ernest (1762—1825). Alexander von Macedonien und der Seher Tiresias in der Unterwelt. Aus dem Lateinischen übersetzt vom Verfasser Hofrath und Prof.... in Wilna. Wilna, im Octobermonat 1813,
75697 Izwiekow Nikołaj D. Pamiati Mitropolita Iosifa (Siemaszki). Słowo, w 25-letije dnia godowszcziny w Bozje pocziwszago Mitropolita Litowskago Iosifa, skazannoje 23 nojabria 1893 g. W Wilenskom Swiato-Duchowom Monastyrie. (Iz Litewskich Jeparchialnych Wiedomostiej). Wilna, Gubiernskaja Tipografija, 1894,
75512 Iwanowskij K. Pamiati prieoswiaszczennago Gieorgija Konisskago Archijepiskopa Biełorusskago. Publicznoje cztienije 13-go fiewrala 1894 goda. Iz Litewskich Jeparchialnych Wiedomostiej. Wilna, Gubiernskaja Tipografija, 1894,
7995 Bobrowskij Pawieł Osipowicz (1832—?). Antonij Jur'jewicz Sosnowskij, starszyj sobornyj protoijeriej, nastojatiel Sw.-Nikołajewskoj cerkwi w Kleszczeniach (Odin iz triumwirow Briestskago kapituła). Istoriko-biograficzeskij oczerk... (Iz Litowskich Jeparch. Wiedomostiej). Wilna, Gubiernskaja Tipografija, 1890
107370 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Słowo w dień 500-letija so dnia koncziny priepodobnago i bogonosnago otca naszego Siergija, Radonieżskago czudotworca, 25 sientiabria 1892 g., skazannoje w Wilenskom Nikołajewskom kafiedralnom soborie protoijeriejem Ioannom Kotowiczem. Wilna, Gubiernskaja tip., 1892,
107364 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Wysokoprieoswiaszczenniejszyj Aleksij, Archiepiskop Litowskij i Wilenskij. Jego konczina i pogriebienije. 10-13 Nojabria 1890 g. Prot. I. Kotowicza. Wilna, Gubiernskaja Tip., 1890,
107367 Kotowicz Ioann Antonowicz (1839-1911). Pamiati Iakowa Fieodorowicza Gołowackago, priedsiedatiela Wilenskoj kommissii dla razbora i izdanija driewnich aktów. (Odb. z Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej). Wilna, Gubiernskaja Tip., 1888,
7987 Bobrowskij Pawieł Osipowicz (1832—?). K biografii Antonija Jurjewicza Sosnowskago. Pieriepiska w 1826, 1827 i 1828 go dach... (Odb. z Litowsk. Jeparch. Wiedom.). Wilna, Gubiernsk. Tipogr., 1891,
99641 Kongriess. Trietij Bazielskij Kongriess. 1. Riecz d-ra T Gercla (Teodora Herzla). 2. Riecz Maksa Nordau. Wilna, Gławnyj skład izdanija w Russkoj kniżnoj torgowle A. G. Syrkina, Tipografija Br. D. i Ch. Jałowcer, 1899,
70479 Grauert Arnold (1800—1842). Deutsches Lesebuch herausgegeben und mit einem deutsch-polnischen Wörterbuche versehen, von... Candidat der Philosophie Lehrer am Gymnasium bei der Russisch-Kaiserlichen Universität zu Wilna. Wilna, gedruckt bei Manes und Simel, 1824,
596 Adamowicz Adam Ferdynand (1802–1881). Die evangelisch-lutherische Kirche zu Wilna. Eine Chronik geschrieben zur Feyer des dreyhundertjährigen Bestehens der Kirche Am S. Johannis Tage 1855 von A. F. A. Uebersetzung aus dem Polnischen. Wilna, gedruckt bei Joseph Zawadzki, 1855,
91469 Katechismus (Kleiner) von der Ehrfurcht. Kleiner Katechismus von der Ehrfurcht gegen den Kaiser von ganz Russland oder Erläuterung des vierten von den zehn Geboten Gottes in Betreff der Staats-Regierung, nach Allerhöchstem Befehl zum Gebrauch für Landschulen und römisch-katholische Kirchen auf dem Lande. Wilna, gedruckt bei Joseph Zawadzki, 1832,
43350 Haustein (Hauszteyn) Beniamin Fryderyk (1778—1836). Sammlung deutscher auserlesener Stücke in gebundener und ungebundener Rede herausgegeben und mit litterarischen Notizen versehen von ... Adjunkt auf der Russisch-Kaiserlichen Universität. Wilna, gedruckt auf Kosten des Herausgebers bey Joseph Zawadzki, 1810,
43348 Haustein (Hauszteyn) Beniamin Fryderyk (1778—1836). Geschichte des Ursprungs und Fortgangs der deutschen Litteratur bis auf die neuesten Zeiten nebst Auszügen aus den Werken der besten deutschen Dichter und Prosaisten für Liebhaber der deutschen Sprache und Litteratur besonders zum Gebrauch bey öfentlichen Vorlesungen auf den Russisch-Kaiserlichen Universitäten herausgegeben von... Russisch-Kaiserlicher Hofrath u. Adjunkt auf der Universität zu Wilna. Wilna, gedruckt auf Kosten des Herausgebers bey B. Neumann, 1819,
91185 Katalogi. Zawadzki Józef (1781—1838). Catalogue des livres françois, anglois, italiens et grecs qui se trouvent de même qu’un assortiment d’estampes et de cartes géographiques à la Libraire de l’Université rue de St. Jean à côté de l’églisé à Vilna Quatrième Cahier. Wilna, de l’imprimerie de la Librairie de l’Universitè, 1805 octobre
68272 Glücksberg Teofil (1796—1876). Catalogue général. Wilna, de l'imprimerie de Th. Glücksberg, 1831,
88780 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). Catalogue général. Wilna, de L'imprimerie de Th. Glücksberg, 1831,
89705 Katalogi. Catalogue des livres françois, anglois, italiens, latins & grecs qui se trouvent de même qu'un asortiment d'estampes de cartes géographiques à la Librairie de L'Université. Catalogue des livres françois, anglois, italiens, latins & grecs qui se trouvent de même qu'un asortiment d'estampes de cartes géographiques à la Librairie de L'Université à Vilna. Second Cahier. Wilna, de l'imprim. de la librairie de l' Uniyersite, (1805),
61785 Eichwald Edward (właściwie: Karol Edward; 1795—1876). Naturhistorische Skizze von Lithauen, Volhynien und Podolien, in geognostischmineralogischer, botanischer und zoologischer Hinsicht entworfen von... der Medizin Dr. und Prof. der kaiserl. Leop. Carol. Acad. der Naturforsch. u. a. gel. Gesellsch. Corresp. od. wirkl. Mitgl., mit drei lithographirten Tafeln. Wilna, auf Kosten des Verfassers, gedruckt bei Joseph Zawadzki, 1830,
10348 Briancew Paweł Dmitriewicz. Wozstanije Polakow w 1830 i 1831 g. (Ottisk iz Wilenskago Kalendaria na 1897 g.). Wilna, 1897,
95466 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj Diriekcii Narodnych Ucziliszcz za 1895/96 uczebnyj god. Wilna, 1896,
93280 Kiprianowicz Grigorij Jakowlewicz. Istoriczeskij oczerk prawosławija, katoliczestwa i unii w Biełorussi i Litwie s driewniejszago do nastojaszczago wriemieni. Wilna, 1895,
91336 Katalogi. Zawadzki Feliks (1874—1940), syn Feliksa, pod firmą Józefa Zawadzkiego. Catalogue de nouveaux livres & journaux en vente aux librairies de Joseph Zawadzki. (La maison existe depuis 1805) à Vilno. Succursale à Kovno. 1894. Wilna, 1893,
12111 Bułgakowskij D. (swiaszczennik). Istoriczeskij oczerk Wołkowyska, ujezdnago goroda grodnienskoj gubiernii. (Odb. z Wilenskago Wiestnika). Wilna, 1882,
88011 Katalogi. Doubletten-Catalog der Öffentlichen Bibliothek. Doubletten-Catalog der Öffentlichen Bibliothek in Wilna. Erstes Heft. Wilna, 1880,
9836 Brafman Jakub (1825—1879). Kniga Kagała. Matieriały dla izuczenija jewriejskago byta sobrał i pieriewieł... Izdana pri uprawlenii wileńs. uczebn. okruga. Wilna, 1869 (na okładce r. 1870),
91794 (Kaufman Vel Kaufmann Konstanty Pietrowicz; 1818—1882). Pojezdka g. gławnago naczalnika siewierozapadnago kraja K. R. Kaufmana po Kowienskoj gubiernii w ijunije 1866 goda. Wilna, 1866,