Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102643 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Nieznane polskie i łacińskie wiersze politycznej treści 1548–1551 wydał ... (Odb. z Rocznika Filareckiego). Kraków, G. Gebethner i Sp., Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1886,
102644 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Wyprawa królowej Katarzyny. Wydał Dr ... (Odb. ze Sprawozdań Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce). (Kraków), nakł. Akademii Umiejętności, G. Gebethner i Sp., druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, b. r. (1889),
102645 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). (Zawiadomienie o zamiarze wydawania Biblioteki Pisarzów Polskich, inc.: „Szanowny Panie! Akademija Umiejętności w Krakowie powzięła zamiar wydawania przedruków rzadkich utworów literatury w językach polskim lub łacińskim pisanych...”, z datą: Kraków, 1 VII 1888). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1888,
102646 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921).
102647 Korzeniowski Józef Teodor Konrad (pseud. Joseph Conrad; 1857–1924).
102648 Korzeniowski Julian Nałęcz.
102649 Korzeniowski Leon, ks. Mowa na pogrzebie Jana Madeyskiego, pełnomocnika i rządcy dóbr JW. hrabiego Alfreda Potockiego, miana w kościele starosielskim dnia 9. stycznia 1836 roku przez Księdza …, Wikarego Wyżlańskiego. Lwów, druk. Piotra Pillera, 1836,
10265 Bretholz Uscher (ur. 1872). Über unbekannte und wenig bekannte polnische Dichter des XVII Jahrhunderts, Theil I, Inauguraldissertation. Breslau & Krakau, Verlag des Verfassers, Druck von J. Fischer, 1897,
102650 Korzeniowski Ludw., mylnie.
102651 Korzeniowski M., mylnie.
102652 Korzeniowski M.
102653 Korzeniowski Marceli, ks., kustosz klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.
102654 Korzeniowski Michał. Sekretarz doskonały, xiążka podręczna zawierająca wybór wzorowych listów we wszelkich stosunkach i okolicznościach potocznego życia, wybranych z dzieł Krasickiego, Kottschuli, Królikowskiego, Rumpfa i wielu innych; wzory listów kupieckich, krótkie objaśnienie i wzory wekslów, obligów i. t. p. Wzory przedstawień do władz, wzory kontraktów, testamentów, rozmaitych zapisów, zaświadczeń i innych aktów urzędowych. Zebrany i wydany przez M. Korzeniowskiego. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, Warszawa w Księgarni Augusta Emanuela Glücksberga, druk. M. Friedländera, 1835,
102655 Korzeniowski Michał. Nowy sekretarz powszechny czyli książka podręczna dla osób każdego stanu zawierająca: wybór wzorowych listów we wszelkich stosunkach i okolicznościach potocznego życia, wybranych z dzieł najnowszych autorów, wraz z uwagami o listach, tudzież o sposobie pisania samemu w różnych materyach; Wzory przedstawień do władz rządowych, wekslów, obligów, kontraktów, cessyi, testamentów, rozmaitych zapisów, zaświadczeń, wszelkich aktów urzędowych i. t. p. z dołączeniem krótkich obiaśnień nad temiż. Przez M. Korzeniowskiego Nowa edycya przejrzana, dopełniona i powiększona listami, z powinszowaniem dzieci do Rodziców i krewnych po francuzkú i po polsku. przez X. Osińskiego. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. G. Fritz­iana, 1843,
102656 Korzeniowski Michał. Nowy sekretarz powszechny czyli książka podręczna dla osób każdego stanu itd. Nowa trzecia edycya przejrzana i powiększona przez X. Osińskiego. Wrocław, Schletter, 1851,
102657 Korzeniowski Michał.
102658 Korzeniowski Michał Józef.
102659 Korzeniowski Onufry Antoni Józef, powstaniec listopadowy, emigrant (1809–1868).
10266 Breton,
102660 Korzeniowski St. N. Projekt założenia folwarku rolniczo-elementarnego z funduszów zbiorowych. Lwów, druk. E. Winiarza, 1860,
102661 Korzeniowski Stanisław ks. Projekt zawiązania Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Kapłanów Archidyecezyi Lwowskiej obrz. łać. skreślił Ks. …, proboszcz kościoła Najśw. Panny Maryi Śnieżnej we Lwowie. (Odb. z Tygodnika Katolickiego). Lwów, nakł. redakcyi Tygodnika Katolickiego, druk. Wł. Łozińskiego, 1891,
102662 Korzeniowski Stanisław ks. Niektóre uwagi i dokumenta w sprawie opieki nad uwolnionymi więźniami. Wydał ks. … były Dyrektor galic. Stowarzyszenia opieki nad uwolnionymi więźniami, Proboszcz rz. kat. w Trembowli. Lwów, Drukarnia Ludowa, 1896,
102663 Korzeniowski Stanisław ks.
102664 Korzeniowski Teofil.
102665 Korzeniowski Wł.
102666 Korzeniowski Zygmunt.
102667 Korzeniowski Zygmunt, sekretarz Krakowskiego Klubu Cyklistów.
102668 Korzeniowski Zygmunt, członek Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie.
102669 Korżeniowśkyj Osyp.
10267 Breton J. B. J. Z czterech przyjaciół zostało trzech, prawdziwe zdarzenie w familii państwa Dobrowskich z ryc. Lwów, Milikowski, nakł. i druk. F. Pillera, 1828,