Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108968 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya Święta i katechizm dla dzieci, dla Szkół elementarnych w Królestwie polskiem zalecane. Wydanie 11. Wilno, nakład J. Zawadzkiego, 1879,
108967 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya święta i katechizm dla dzieci Dla Szkół Elementarnych w Królestwie Polskiem zalecone. Przez S. X. Kozłowskiego, prałata katedry wileńskiej. Wydanie piąte. Wilno, nakł. i druk. Księgarni pod f. Józefa Zawadzkiego, 1869,
108966 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya święta i katechizm dla dzieci przez X. S. K., kanonika kated. wileńskiej, rektora dyec. semin. Wydanie czwarte. Warszawa, nakł. Księgarni pod firmą Józefa Zawadzkiego, druk. S. Orgelbranda, 1868,
108965 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya święta i katechizm, wydanie trzecie. Warszawa, nakł. M. Glücksberga, druk. S. Lewentala, 1866,
108964 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya święta i katechizm dla dzieci przez X. S. Kozłowskiego kanonika kated. wileńskiej, rektora dyec. semin. Wydanie drugie. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1862,
108963 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya święta i katechizm dla dzieci. Część I. Wilno, J. Zawadzki, 1861,
108962 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya święta i katechizm dla dzieci. Przez X. S. Kozłowskiego. Wilno, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1859,
108961 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya święta dla użytku młodzieży. Przez X. S. Kozłowskiego Arcybiskupa Metropolitalnego Mohilewskiego. Część druga. Hystorya (!) Nowego Testamentu. Wydanie 14, niezmienione z wydania 1886 r. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1896,
108960 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya święta dla użytku młodzieży, cz. II. Historya nowego testamentu. Wyd. 14te. Wilno (?), nakł. i druk. J. Zawadzkiego (?), 1894;
108959 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya święta dla użytku młodzieży przez X. S. Kozłowskiego prałata katedry wileńskiej. Część pierwsza. Historya Starego Testamentu. Wydanie trzecie (!). Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1864,
108958 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya Święta dla użytku młodzieży. Część II. Wilno, J. Zawadzki, 1861,
108957 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya święta dla użytku młodzieży przez X. S. Kozłowskiego rektora semin. dyec. kanonika kated. wileńskiej. Część pierwsza. Historya Starego Testamentu. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1857,
108956 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya biblijna zawierająca w skróceniu opowiadania Starego i Nowego Testamentu. Dla szkół elementarnych w Ameryce. Napisana przez księdza prałata Kozłowskiego. Detroit, 1888,
108955 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Ewangelje z krótkiem ich objaśnieniem na niedziele i święta całego roku przez X. S. M. Kozłowskiego, Arcybiskupa Mohylewskiego. Wydanie drugie Illustrowane. Petersburg, druk. C. Kreis & Ko, 1898,
108954 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Ewangelje i lekcje z krótkiem ich objaśnieniem na niedziele i święta całego roku przez X. S. M. Kozłowskiego, Arcybiskupa Mohylewskiego. Wydanie drugie Illustrowane. Petersburg, druk. C. Kreis i K°, 1898,
108953 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Ewangelje i lekcyje z krótkiem ich objaśnieniem które Kościół Rzymsko-katolicki naznacza do czytania na niedziele i święta całego roku. Żytomierz, druk. sukcessorów S. Brodowicza, 1888,
108952 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Elementarz polski czyli nauka czytania pisma polskiego z krótkim katechizmem dla Małych Dzieci, przez X. S. K. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1875,
108951 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Elementarz Polski czyli Nauka Czytania z krótkim Katechizmem dla Małych Dzieci. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1861,
108950 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Elementarz polski czyli nauka czytania z krótkim katechizmem dla Małych Dzieci, przez X. S. K. Wilno, druk. Józefa Zawadzkiego, 1859,
108949 Kozłowski Sykstus, z Krakowa (1814-1898).
108948 Kozłowski Sykstus, z Krakowa (1814-1898). De visus in medicina vi diagnostica commentatio inauguralis quam annuente gratioso medicorum ordine in antiquissima ac celeberrima literarum Universitate Jagellonica ad consequenda doctoris medicinae jura et honores publicae disquisitioni submittit Sixtus Kozłowski Cracoviensis. Cracoviae, Typis Universitatis, MDCCCXLI (1841),
108947 Kozłowski Stefan Rafał, działacz rolniczy, członek Kieleckiego Towarzystwa Rolniczego (1859-1908).
108946 Kozłowski Stefan, z gub. Płockiej.
108945 Kozłowski Stanisław Michał, bibliotekarz uniwersytetu kijowskiego, ojciec Władysława Mieczysława Kozłowskiego (1821-1900).
108944 Kozłowski Stanisław Gabriel, dramatopisarz (1860-1922).
108943 Kozłowski Stanisław Gabriel, dramatopisarz (1860-1922). Turniej. Dramat w 5-ciu aktach, z doby Odrodzenia. Warszawa, nakł. Księgarni Dubowskiego i Gajewskiego, Druk. Towarzystwa Komandytowego St. J. Zaleski & Comp, 1897,
108942 Kozłowski Stanisław Gabriel, dramatopisarz (1860-1922). Trylogja historyczna Ogniem i mieczem Potop Pan wołodyjowski (!) szkic krytyczny napisał Stanisław Kozłowski. Warszawa, nakł. i druk. M. Arcta, 1900,
108941 Kozłowski Stanisław Gabriel, dramatopisarz (1860-1922). Taboryci Dramat w 5-ciu aktach przez Stanisława Kozłowskiego. Warszawa, nakł. Redakcyi Gazety Polskiej, druk. J. Sikorskiego, 1898,
108940 Kozłowski Stanisław Gabriel, dramatopisarz (1860-1922). Kazimierz Wielki i Esterka, dramat, przekład hebrajski w czasopiśmie Haasyt. Warszawa, 1890.
108939 Kozłowski Stanisław Gabriel, dramatopisarz (1860-1922). Esterka, dramat w VI-ciu obrazach na tle historycznem przez Stanisława Kozłowskiego. Warszawa, druk. E. Lubowskiego i S-ki, 1897,