Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107505 Kotykiewicz Teofil, działacz polonijny w Wiedniu (1849-1920).
107504 Kotykiewicz K.
107503 Koty i kłopoty. Książeczka obrazkowa (1894).
107502 Koty.
107501 Kotwin Antoni.
107500 Kotwiczowa.
107499 Kotwicz Władysław, orientalista (1872-1944) i Borodowskij Leonid Iwanowicz. Laodun (Liaodun) i jego porty: Port-Artur i Da-lan-wan (Dalianwan). Istoriko-gieograficzeskij oczerk. S kartoju Lao-duna i dwumia planami. S.-Pietierburg, Izd. Kartograficzeskago zawiedienija A. Ilina, 1898,
107498 Kotwicz Władysław.
107497 Kotwicz Wł.
107496 Kotwicz Ksawery, z powiatu wileńskiego.
107495 Kotwicz Kalicki Stanisław G.
107494 Kotwicz Jakub Jan Justyn Ignacy. Głos ze strony Kotwiczowey, w sprawie z Święcickiemi. Pisany przez Adw. Kotwicza. Wilno, druk. B. Neumana, 1831,
107493 Kotwicz Jakub Jan Justyn Ignacy. Głos w sprawie WIPana Wincentego Życkiego Podczaszyca z JW. Józefem Billewiczem marszałkiem Rossieńskim i dalszemi pozwanemi stronami. Wilno, Druk. XX. Pijarów, 1829,
107492 Kotwicz Ign. (?).
107491 Kotwicz Bronisław.
107490 Kotwica. Kotwica "Der Anker" Towarzystwo do Zabezpieczenia Życia i Rent. Koncessyonowane wysoką uchwałą c. k. Ministeryum spraw wewnętrznych z dnia lgo grudnia 1858 do 1. 10,141. Kapitał Towarzystwa: Dwa miliony Złotych walutą austryacką. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Wiedniu "am Hof Nr. 329". Kraków, Druk. Czasu, 1859,
107489 Kotwica. Kotwica w ostatniey toni to iest Nowe skuteczne czworakie nabozenstwo Z poprzedzaiącemi tyleż naukami Dla człeka grzesznego i w nieszczęściu zostaiącego Do Ukrzyżowanego Jezusa, Nayświętsz: Maryi Panny, Wszystkich Świętych, za Dusze zmarłych; Z Pozwoleniem Starszych przedrukowane. (Częstochowa), w Drukarni Jasney-Gory Częstochowskiey, Roku Pańskiego 1808,
107488 Kotwica (pseud.?).
107487 Kotuski Władysław ks.
107486 Koturnicki Michał (pseud., właściwie Kobylański Erazm, 1854 lub 1856-po 1914).
107485 Koturbowna Eleonora.
107484 Kotuła i Sp.
107483 Kotuła Ferdynand.
107482 Kotulski Piotr.
107481 Kotulski Mieczysław.
107480 Kotulecki Tomasz dr.
107479 Kotulecki dr.
107478 Kotula Tomasz, kierownik szkoły męskiej w Krośnie (ur. 1847).
107477 Kotula Jędrzej.
107476 Kotula Jerzy (1855-1889).