Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97351 Kolegium Lubrańskiego.
97350 Kolegium kościelne Ewangielicko-Augsburskie w Warszawie.
9735 Brack (de) Antoni Fortunat (1789— 1850) i Roche (de la) Aymon. Służba lekkiej kawaleryi w polu, przełożona z francuzkiego podług połączonych dzieł podpułkownika F. de Brak i jenerała De La Roche Aymon, przez Jana Mierzbę (Jan Matliński). Lipsk, nakł. autora, u F. A. Brockhausa, 1864,
97349 Kolegium św. Józefa. Kolegium św. Józefa, zakład Wychowawczy i Naukowy Towarzystwa Jezusowego w Chyrowie R. 1889—90. Starawieś, druk. OO. Jezuitów, b. r. (1889),
97348 Kolegium Jezuickie w Połocku.
97347 Kolegium Jezuickie w Braniewie.
97346 Kolegium duchowne rzymsko-katolickie.
97345 Kolegium cenzurne w Krakowie.
97344 Kolegium i Akademia Wileńska.
97343 Kolegiata warszawska.
97342 Kolegiata uniejowska.
97341 Kolegiata sandomierska.
97340 Kolegiata łowicka.
9734 Braciszek i siostrzyczka. Braciszek i siostrzyczka, opowiadanie ciekawe dla małych dziatek, z 6 kolor. obraz. Warszawa, M. Orgelbrand, 1879,
97339 Kolegiata łęczycka.
97338 Kolegiata kaliska.
97337 Kolegiata św. Jerzego w Gnieźnie.
97336 Kolegia jezuickie.
97335 Kolega. Kalendarz studencki na rok szkolny 1880. Rocznik pierwszy. (Na okładce tytuł:) Kolega 1880. Przemyśl, nakł. Redakcyi „Urzędnika”, główny skład w księgarni u Braci Jeleniów, druk. Jana Cara, (1879),
97334 Kolega. (Pismo humorystyczne młodzieży akademickiej). Monachium, 1874.
97333 Kolędy, kolęda.
97332 Kolendy czyli zbiór. Kolendy czyli zbiór pieśni na gody. Za pozwoleniem zwierzchności duchownéj. Mikołów, nakł. i druk. Jul. Nowackiego, b. r. (1874?),
97331 Kolendy czyli pieśni o Narodzeniu Pana Jezusa . (Warszawa, 1878, 1886, 1900);
97330 Kolendy i Pieśni na Boże Narodzenie zebrane przez L. R. (Poznań, 1877, 1882);
9733 Braciszek kwestarz Braciszek kwestarz klasztoru Bernardynów do redakcyi listów z kraju,
97329 Kolędy i Pastorałki czyli Piosnki Wesołe Ludu przez X. M. M. M. (Rzeszów, 1876 i n.);
97328 Kolendy Nowe. (Kraków, 1853);
97327 Kolendy. Msza. Kolendy. Msza pasterska. B. m. b. r. (ok. 1900),
97326 Kolędy. Kolędy na Boże Narodzenie. Kołomyja, nakł. i druk. M. Biłousa, 1876,
97325 Kolędnik. Kolędnik czyli wybór pieśni na Boże Narodzenie. Lwów, nakł. ks. O. Hołyńskiego, Druk. Ludowa, (1875),