Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
101784 Korniłow Iwan Piotrowicz (1811––1901). Po woprosu ob izdanii narodnago żurnała w Siewiero-Zapadnom Kraje. (Odb. z Żurnała Minist. Narod. Proswieszczenija). Wilna, w tipogr. A. Syrkina, 1868,
93433 Kirkor Adam Honory (ur. 1818 lub 1819, zm. 1886). Ukazatiel goroda Wilny. Sostawlen po rasporiażeniju g. gławnago naczalnika kraja. Wilna, w tipogr. A. K. Kirkora, 1864,
88811 Katalogi. Glücksberg Teofil (1796—1876). 1843. Uwiadomienie. Wilna, w Tip. T. Glücksberga, 1842,
26289 Dokumienty. Dokumienty k polskomu zagoworu. 1. Nastawlenija kniazia Czartoryjskago. 2. Polskij katichizis. 3. Staniem uczit'sia. 4. Konspiratiwnaja organizacija dla polskich wospitannikow. Wilna, w Tip. Gubiernskago Prawlenija, 1866,
17453 Cyłow N. Sigizmund Sierakowskij i jego kazń s priedszestwowannymi polskimi manifiestacijami w Wilnie w 1861—1863 godach. Iz dieł Wilenskoj sledstwiennoj kommisii po politiczeskim diełam sostawił ... Wilna, w Tip. Gub. Prawlenija, 1867,
91431 Katarzyna II z d. Sophie Auguste von Anhalt-Zerbst, cesarzowa rosyjska (1729—1796). Żyzn' i diejatielnost' impieratricy Jekatieriny II. Wilna, Tipografija Sw. Duchow. Bratstwa, 1898,
93417 Kirkor Adam Honory (ur. 1818 lub 1819, zm. 1886). Istoriczeski-statisticzeskije oczerki Wilenskoj Gubiernii. Izdany s razrieszenija Naczalstwa, Wilenskim Gubiernskim, Statisticzeskim Komitietom. (Tom I). Wilna, tipografija Osipa Zawadskago, 1852,
88043 Katalogi. Opisatielnyj Katałog jestiestwienno-istoriczeskago otdielenija muzieja sostojaszczago pri Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie. Opisatielnyj Katałog jestiestwienno-istoriczeskago otdielenija muzieja sostojaszczago pri Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie. Izdanije Wilenskoj Publicznoj Bibliotieki. Wilna, Tipografija I. Ja. Jałowcera, 1881,
51377 Karskij Jewfimij Fiedorowicz (1861—1931). Pamiati Michaiła Juriewicza Lermontowa. Riecz, skazannaja na godicznom aktie Wilenskich 1-oj i 2-oj gimnazij 22 sientiabria 1891 g. ... (Ottisk iz otczeta o sostojanii Wilenskoj Wtoroj Gimnazji za 1890—1891 god). Wilna, tipografija I. J. Jałowciera, 1891,
93281 Kiprianowicz Grigorij Jakowlewicz. Wysokoprieoswiaszczennyj Iosif Siemaszko, Mitropolit litowskij i wilenskij. Oczerk jego żyzni i diejatielnosti po wozsojedinieniju zapadnorusskich uniatow s prawosławnoju cerkowiju w 1839 g. S portrietom M. Iosifa. Soczinienije ... Wilna, Tipografija I. Blumowicza, 1894,
75696 Izwiekow Nikołaj D. Statisticzeskoje opisanije prawosławnych prichodow Litowskoj jeparchii. Sostawleno priepodawatielem Litowskoj duchownoj Sieminarii i zakonouczitielem Wilenskago żenskago ucziliszcza duchownago wiedomstwa, magistrom bogosłowija swiaszcz. ... Wilna, Tipografija I. Blumowicza, 1893,
75694 Izwiekow Nikołaj D. Istorija litowskoj duchownoj sieminarii. Sostawlena priepodawatielem Litowskoj duchownoj Sieminarii i zakonouczitielem Wilenskago żenskago ucziliszcza duch. wiedomstwa, magistrom bogosłowija Swiaszczen. ... Wilna, Tipografija I. Blumowicza, 1892,
94571 Klimowskij Domietij. Joannikij Golatowskij (Joanicjusz Galatowski), Duchownyj pisatiel XVII w. Soczinienije... (Ottisk iz Litowskich Jeparchialnych Wiedomostiej). Wilna, Tipografija Gubiernskago Prawlenija, 1884,
75693 Izwiekow Nikołaj D. Wysokoprieoswiaszczennyj Iosif (Siemaszko) Mitropolit Litowskij i Wilenskij. Soczinienije Priepodawatiela Litowskoj Duchownoj Sieminarii i zakonouczitiela Wilenskago żenskago ucziliszcza i duchownago wiedomstwa, swiaszczennika ... Wilna, Tipografija A. S. Syrkina, 1889,
87726 Katalogi. Katałog priedmietow. Katałog priedmietow Muzieja Driewnostiej, sostojaszczego pri Wilenskoj Publicznoj Bibliotiekie. Dopełnienije pierwoje. Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1898 (na okładce 1899),
95581 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskago Uczebnago Okruga na 1895/6 uczebnyj god. Izdanije Uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Priłożenije k No 12 Cirk. po Wilen. uczebn. okr. za 1895 g.). (Cz. I — Cz. II). Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1896,
51382 Karskij Jewfimij Fiedorowicz (1861—1931). K woprosu o razrabotkie starago zapadno-russkago narieczija. Bibliograficzeskij oczerk ... Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1893,
95580 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskago Uczebnago Okruga za 1890/91 uczebnyj god. Izdanije Uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Priłożenije k No 12 Cirkulara po Wilen. uczebn. okrugu za 1890 g.). (Cz. I — Cz. II). Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1891,
51372 Karskij Jewfimij Fiedorowicz (1861—1931). Grammatika driewniago cierkowno-sławianskago jazyka, srawnitielno s russkim (kurs sriednich uczebnych zawiedienij). Sostawił ... Trietije izdanije. Pieczatano so wtorogo izdanija Uczenym Komitietom Ministierstwa Narodnago Proswieszczenija odobriennago w Kaczestwie rukowodstwa pri priepodawanii cierkowno-sławianskago jazyka. Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1891,
50603 Karcow A. S. Moje chozjajstwo w czernomorskom okrugie. W swiazi s drugimi woprosami ... Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1890,
46903 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Czerty domaszniago byta russkich dworian na Podlasze, t. je. w nynieszniej Siedleckoj i Grodnienskoj gubiernijach po aktam XVI stoletija. Jakowa Gołowackago. Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1888,
95579 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskago Uczebnago Okruga za 1886/7 uczebnyj god. Izdanije uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Priłożenije k No 6 Cirk. po Wilen. uczebn. okr. za 1887 g.). (Cz. I — Cz. II). Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1887,
84446 Kalendar' (Wilenskij). Wilenskij Kalendar' na 1885 prostoj god. Wilna, tipografija A. G. Syrkina, 1884,
46924 Hołowaćkyj Jakiw Fedorowycz (1814—1888). Gieograficzeskij słowar' zapadnosławianskich i jugosławianskich ziemiel i prileżaszczich stran sostawlennyj Jakowom Gołowackim. S priłożenijem gieograficzeskoj karty. Wilna, tipografija A. G. Syrkina, 1884,
95548 Kniżka. Pamiatnaja Kniżka Wilenskoj gubiernii na 1882 god. Izdanije Wilenskago Gubiernskago Statisticzeskago Komitieta. Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1882,
95578 Kniżka (Pamiatnaja) Wilenskago Uczebnago Okruga. Pamiatnaja Kniżka Wilenskago Uczebnago Okruga na 1881/82 uczebnyj god. Izdanije uprawlenija Wilenskago uczebnago okruga. (Priłoż. k 10 No Cirk. po Wilen. uczebn. okrugu za 1882 g.). (Cz. I — Cz. II. Narodnyja i sielskija prichodskija ucziliszcza). Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1882,
95433 Kniga (Piscowaja) grodnienskoj ekonomii. Piscowaja Kniga grodnienskoj ekonomii s pribawlenijami, izdannaja Wilenskoju Kommissijeju dla Razbora Driewnich Aktow. Czast' pierwaja. Wilna, tipografija A. G. Syrkina, 1881,
101044 Köppe Hermann. Prejs-Kurant (No 44) dieriewiam i kustarnikam, fruktowym i ukrasitielnym rastienijam, wozdusznym, oranżeriejnym i tieplicznym, prodajuszczimsia u Giermana Jegorowicza Keppe w Wilnie (byw. zaw. Fridricha Gienrichowicza Webera i Ko). (Tytuł niemiecki;) Preis-Courant über Obstbäume, Beerenobst, Zierbäume und Sträucher, Rosen, Stauden und Topfpflanzen, von ... in Wilna (vormals Friedrich Weber & Co). Wilna, Tipografija A. G. Syrkina, 1880,
81444 Jeronim (właściwie: Ekziemplarskij Ilia Tichonowicz; 1835—1905). Wysokoprieoswiaszczennyj Ieronim Archiepiskop Chołmsko-Warszawskij, bywszyj Archiepiskop Litowskij i Wilenskij. S 30-go Apriela 1894 goda — 27-go Fiewrala 1898 goda. Kratkij oczerk jego cerkowno-obszczestwiennoj diejatielnosti w Litowskoj jeparchii. (Ottisk iz Wilenskago Kalendaria na 1899 god). Wilna, tipogr. Wil. Prow. S.-Duchow. Bratstwa, Zarieczje D. Bratstwa, 1898,
84417 Kalendar' chozjajstwienno-kommierczeskij. Kalendar' chozjajstwienno-kommierczeskij na 1869 god. Wilna, tipogr. M. R. Romma, izdanije M. Romma, 1868,