Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
102616 Korzeniowski Józef (1797–1863). Dwie żertwy. Roman. Pier. s polsk. (Izbrannyja romany i powiesti Bibliotieki mirskago tołka, nr 4–5). Moskwa, tipolit. N. Ł. Puszkariewa, 1880,
102617 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zločin i Kazna. Pripoviest. Napisao J. Korzeniovski. (Hrvatska Biblioteka, 66). Zagreb, tisk i naklada Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch), 1890,
102618 Korzeniowski Józef (1797–1863). Druga żona. Komedya opowiedziana przez ... Warszawa–Wilno, nakł. Księgarni pod firmą Zawadzkiego i Węckiego, druk. Józefa Zawadzkiego, 1852,
102619 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zuvor die Mama! Lustspiel in einem Aufzuge. Frei nach dem Polnischen des J. Korzeniowski von Hans Max (Johann Päumann). Den Bühnen gegenüber als Manuskript. Wien, Druck von Leopold Grund, 1861, {(Wiener Theater-Repertoir, 352. Lieferung). Wien, Verlag der Wallishausser'schen Buchhandlung (Josef Klemm), Buchdruckerei „Stehrermühl”, 1880,}
10262 Bret-Harte Franciszek,
102620 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zwierciadełko.
102621 Korzeniowski Józef (1797–1863). Żydzi. Komedya we 4 aktach, przez ... Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1843,
102622 (Korzeniowski Józef). Pamięci Józefa Korzeniowskiego. Brody, nakł. i druk. Feliksa Westa, 1898,
102623 (Korzeniowski Józef).
102624 (Korzeniowski Józef), Szczygielski Józef Mikołaj. Drama i rasskaz. Pier. s polsk. Nikołaj Gajworonskij. Kijew, Uniw. tip., 1841,
102625 Korzeniowski (Korzeniewski) Józef, prof. medycyny (1806–1870). Conspectus nosologicus exanthematum, quem consensu et auctoritate amplissimi medicorum ordinis ad consequenda doctoris medicinae jura et honores in caesarea litterarum universitate vilniensi publicae disquisitioni submittit Josephus Korzeniewski lithuanus medicinae magister. Anno MDCCCXXIX die Junii (1829), Vilnae, Typis Dworzecii,
102626 Korzeniowski (Korzeniewski) Józef, prof. medycyny (1806–1870). Desmurgia, seu chirurgiae Pars de Variis adminiculis deligatorii Josepho Korzeniewski medicinae doctore, Caesareae Academiae Medico-Chirurgicae vilnensis professore extraordinario, caesareae societatis medicae vilnensis sodali. Volumen I. Adjectis XI tabulis in lapide delineatis. Vilnae, Typis Th. Glücksbergi Caesareae Academiae Typographi, MDCCCXXXVII (1837),
102627 Korzeniowski (Korzeniewski) Józef, prof. medycyny (1806–1870). De ossibus fractis tractatus in discentium usum. Auctore Josepho Korzeniewski medicinae doctore, Caesareae Academiae Medico-Chirurgicae vilnensis professore extraordinario, societatis medicae vilnensis sodali. Adjectis XXI tabulis in lapide incisis. Vilnae, Typis Th. Glücksbergi Caesareae Academiae Typographi, MDCCCXXXVII (1837),
102628 Korzeniowski (Korzeniewski) Józef, prof. medycyny (1806–1870).
102629 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Analecta romana. Scriptores rerum polonicarum, XV. (Nadb. z Bulletin de l'Academie des Sciences de Cracovie). Cracovie, Imprimerie de l'Univerité Jagiellonne, 1894,
10263 Bretania,
102630 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Analecta Romana quae historiam Poloniae saec. XVI illustrant ex archivis et bibliothecis excerpta edidit Dr Ioseph Korzeniowski. (Scriptores Rerum Polonicarum, vol. XV). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, typis Ladislai Ludovici Anczyc et Sociorum, 1889–1894,
102631 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). O autorach żywotu Piotra Kmity i opi­su wojny kokoszej. Rozbiór krytyczny napisał Dr ... (Odb. z Pamiętnika Wydziałów: filologicznego i filozoficzno-historycznego Akademii Umiejętności w Krakowie, t. VI). Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1887,
102632 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Bibliothèque des écrivains polonais: Rimes religieuses de Séb. Grabowiecki. (Nadb. z Bulletin de l'Académie des Scien­ces de Cracovie). Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 1893,
102633 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Catalogus actorum et documentorum res gestas Poloniae illustrantium quae ex codicibus manu scriptis in tabulariis et bibliothecis italicis servatis expeditionis romanae cura MDCCCLXXXVI–MDCCCLXXXVIII deprompta sunt. Edidit Dr Ioseph Korzeniowski. (Odb. z Scriptores Rerum Polonicarum, vol. XV). Cracoviae, Sumptibus Academiae Litterarum Cracoviensis, typis Lad. L. Anczyc et Sociorum, 1889,
102634 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Catalogus actorum et documentorum res gestas Poloniae illustrantium quae ex codicibus manu scriptis in tabulariis et bibliothecis italicis servatis Expeditionis Romanae cura MDCCCLXXXVI–MDCCCLXXXVIII deprompta sunt. Edidit Dr Ioseph Korzeniowski. (Nadb. z Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie). Cracovie, Imprimerie de l'Univerité Jagiellonne, 1890,
102635 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Catalogus codicum manu scriptorum Musei Principum Czartoryski Cracoviensis. Volumen I. Scripsit Dr. Ioseph Korzeniowski. Cracoviae, Ex Officina Universitatis Jagiellonicae, 1887–1893,
102636 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Excerpta ex libris manu scriptis ar­chivi consistorialis romani MCCCCIX–MDXC expeditionis romanae cura anno MDCCCLXXXVII collecta edidit Ioseph Korzeniowski. (Odb. z Scriptores Rerum Polonicarum, vol. XV). Cracoviae, Sumptibus Academiae Litterarum Cracoviensis, Typis Lad. L. Anczyc et Sociorum, 1890,
102637 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Excerpta ex libris manu scriptis archivi consistorialis romani. (Nadb. z Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie). Cracovie, Imprimerie de l'Université Jagiellonne, 1890,
102638 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Informatio de rebus oeconomicis Poloniae. 1583. Edidit Ioseph Korzeniowski. (Odb. z Scriptores Rerum Polonicarum, vol. XV). Cracoviae, sumptibus Academiae Litterarum, Kraków, druk Wł. L. Anczyca i Spółki, 1891,
102639 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Notatki z wystawy Watykańskiej. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, Druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1888,
10264 Brète (de la) Jan (pseud.),
102640 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Orichoviana. (Nadb. z Bulletin de l'Académie des Sciences de Cracovie). Cracoviae, imp. De l'Univ. Jag., 1892,
102641 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Polonici Regni cum adiunctis provinciis descriptio. Edidit Ioseph Korzeniowski. (Odb. z Scriptores Rerum Polonicarum, vol. XV). Cracoviae, Sumptibus Academiae Litterarum Cracoviensis, typis Lad. L. Anczyc et Sociorum, 1891,
102642 Korzeniowski Józef, historyk (1863–1921). Spis „Tek rzymskich”. B. m. b. r. (Lwów, 1898),