Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107535 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Ofiarowanie się na śmierć dramma w trzech aktach. Tłómaczenie Tadeusza Hiżdeva z dzieł J. Pana Aug: Kozebue, do zwyczajów Kraiowych przystosowane. (Odb. z: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. II). B. m. b. dr. (Łuck, Druk. XX. Dominikanów), 1803,
107534 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Niewolnicy Murzyni dzieło historyczno-drammatyczne we trzech aktach. Z dzieł Niemieckich JP. Kotzebue. Tłomaczenia Jędrzeia Strzemińskiego. Lipsk, b. dr. (właściwie: Kraków, u Grebla), 1805,
107533 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Nieszczęśliwi komedya. w jednym akcie Tłómaczenie Tadeusza Hizdeva z dzieł J. Pana Aug: Kozebue, do zwyczajów Kraiowych przystosowane. (Odb. z: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. II). B. m. b. dr. (Łuck, Druk. XX. Dominikanów), 1803,
107532 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Nienawiść ludzi i żal. Dramma w pięciu aktach.
107531 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Nauka dla mężów, czyli Żona zazdrosna Komedya we 2ch Aktach. Dzieło pogrobowe Augusta Kotzebue na Polski ięzyk przełożone. Warszawa, druk. Zawadzkiego i Węckiego Uprzywilejowanych Drukarzy i Księgarzy Dworu Królestwa Polskiego, 1820,
107530 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Wolny mularz komedya w jednym akcie pana Kotzebue. Warszawa, nakł. i druk. Zawadzkiego i Węckiego Uprzywileiowanych Drukarzy i Księgarzy Dworu Królestwa Polskiego, 1819,
107529 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Miasteczko niemieckie. Komedya we czterech aktach.
107528 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Kto wie na co się to przyda krotofila ze śpiewkami w 1. akcie, z Niemieckiego przerobiona przez B. Halperta. (Teatra Warszawskie, oddział I, nr 5). Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, księgarza, druk. J. Węckiego, 1834,
107527 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Korsykanie dramma w czterech aktach. Tłómaczenie Tadeusza Hiżdeva z dzieł Augusta Kozebue. (Odb. z: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. I). B. m. b. dr. (Łuck, Druk. XX. Dominikanów), 1803,
107526 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Gołąbek, prezent dla mojej córki, powieść z niemieckiego na rossyjski, a z rossyjskiego na polski przełożona przez Stan. Kublickiego. Wilno, Zawadzki, 1807,
107525 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Emilia Hrabina de Z** czyli Pozór często zwodzi Wyiątek z zbioru małych pism Kotzebuego. przetłomaczone przez Antoninę K......ą (Kuberską) oraz Wiersz o śmierci Wirginii Za pozwoleniem Zwierzchności. Lublin, druk. Karola Pruskiego, 1821,
107524 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Dziewica słońca. Dramma we czterech aktach.
107523 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Dworek na goscincu komedyo-opera w jednym akcie. Dla sceny Oyczystey przerobiona z Niemieckiego, i oryginalnemi piosnkami powiększona. Przez L. A. (Ludwika Adama) Dmuszewskiego. Wystawiona pierwszy raz na Teatrze Narodowym Warszawskim Dnia 27. Stycznia 1809 roku. Warszawa, Druk. Xięży Pïarów (!), 1809,
107522 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Bracia niezgodni czyli Kompromis. Dramma w pięciu aktach. Tłómaczenie Tadeusza Hizdeva z dzieł J. P. Augusta Kozebue, do zwyczajów Krajowych przystosowane. (Odb. z: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. I). B. m. b. dr. (Łuck, Druk. XX. Dominikanów), 1803,
107521 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Abenteuer. Ein Seitenstück zu dem Grafen Benjowsky, von A. v. Kotzebue. Nach Dellarosa frei bearbeitet von H. A. G. von Egloffstein. (Bd. 2). Nürnberg 1822.
107520 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Grev Benyowsky eller Sammensvaergelsen paa Kamschatka. Skuespil i 5 Acter. Frit oversat ved N. T. Bruun. Kiobenhavn, 1807,
107519 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Count Benyowsky, or, The conspiracy of Kamtschatka. A drama, in five acts. Translated from the German of Augustus von Kotzebue, by Benjamin Thompson, Esq. London, printed by T. Maiden, for Vernor and Hood, 1800,
107518 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Hrabe Benowsky. Praha, 1819
107517 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Hrabě Beňowský. Weliká činohra w pateru děgstwj od Augusta z Kocebue. Přeloženjm Józefa Chmely, cjs. král. Professora w Hradci Králové. W Hradci Kralowe nad Labem a Orlicj, Nákladem Jana Frantisska Pospjssila, kragsk. a biskupského Inpressora, 1822,
107516 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Hrabě Beňowský, anebo: Spiknutj na Kamčatce. Činohra w pěti gednánjch, zčesstěná od Wáclawa Rodomila Kraméryusa. Roku 1819. W Praze, w Neureutrowu knihkupectwj. (W tomie:) Nowe Diwadlo České. Obsahugjcý hognau sbjrku půwodnjch a z cizjch gazyků na Česko přeložených her, gako z Göthe, Ifflanda, Kocebue, Müllnera, Sseksspjra, Ssillera, Zieglera, a z giných; wydané od Wáclawa Rodomila Kraméryusa. Prwnjho ročnjho běhu část prwnj. W Praze, Neureutrowa knihkupectwj, 1819,
107515 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Graf Beńjowskij (!), drama w piati diejstwijach. Soczinienije g. Kocebu. Pieriewod s niemieckago. Moskwa, tip. S. Sieliwanowskago, 1825,
107514 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Graf Beńjewskij. (!) Drama w piati diejstwijach. Soczinienija g. Kocebu. Pieriewod s niemieckago. Moskwa, w sienatskoj tipografii u Sieliwanowskago, 1802,
107513 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). De Graaf Benjowsky of de Samenzweering op Kamtschatka. Tooneelspel in vyf bedryven, gevolgd naar het hoogduitsch van August von Kotzebue, door Bartholomeüs Rekker tweede druk. Te Amsteldam, by Pieter Johannes Uylenbroek, MDCCXCIX (1799),
107512 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Graf Benjowsky, oder die Verschwörung auf Kamtschatka. Ein Schauspiel in fünf Aufzügen. Von August von Kotzebue. (Odb. z: Neue Sammlung deutscher Schauspiele, 52. Bd.). Grätz, b. dr., 1800,
107511 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Hrabia Beniowski czyli wybicie się na wolność, dramma w piąciu aktach, z Niemieckiego na Polski ięzyk przełozona. Warszawa, nakł. Jana Ludwika Kocha, 1807,
107510 Kotzebue, hr. gub. warsz.
107509 Kotz.
107508 Kotyński Lucyan.
107507 Kotylion (taniec).
107506 Kotyla Michał.