Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z-a]: Miejsce i rok wydania:
41373 Górski M. Z powinszowaniem Nowego Roku 1848. B. m. b. r.,
64678 Gallus Józef (1860—1945). Z powinszowaniem na 25-letni Jubileusz Kapłaństwa Przewielebnego Imci Księdza Franciszka Przyniczyńskiego wydawcy „Opiekuna Katol." w dowód głębokiego szacunku ofiaruje... Bytom G.-Szl., 1893,
17478 (Cyprysiński Antoni; 1806—1860). Z powinszowaniem Imienin. W. Antoniemu Cyprisińskiemu ... Dnia 13. VI. 1844 r.
17477 (Cyprysiński Antoni; 1806—1860). Z powinszowaniem imienin Wielmożnemu Antoniemu Cyprysińskiemu, dziedzicowi dóbr Koziczyna, członkowi redakcyi Biblioteki warszawskiéj, d. 13 Czerwca 1844 r.
32675 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zalewski Kazimierz (pseud. Jerzy Tad. Orsza; 1849—1919). Z postępem. Kom. w 5 a.
81052 Jelínek Edward (1855—1897). Z posledniho polského hnutí. Kresby. V Praze, Knihtiskárna F. Šimaček, nakladetelé, 1892,
102861 Kościelski (Kościół-Kościelski) Józef Teodor (1845–1911). Z portretów familijnych. Szkice humorystyczno-obyczajowe. Poznań, w komisie Księgarni M. Leitgebra i Spółki, druk. J. I. Kraszewskiego (Dr. W. Łebiński), 1873,
9935 Brandowski Stanisław (1864—1935). Z ponurych dni. Zbiór feljetonów. Poznań, czcionk. W. Simona, 1894,
33201 Faleński Felicjan Medard (1825—1910). Z ponad mogił. Poezye. Drezno, nakł. i druk J. I. Kraszewskiego, 1870,
95468 Knížka pro hodné dítky. Z polského a z maloruského vybral a přeložil Jan Nečas. Ve Velkém Meziříčí, nákladem a tiskem J. F. Šaška, 1885,
30245 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Mielnicki Franciszek (1820—1892). Z pojedynku na wesele. Kom. w 4 a.
49197 Kallenbach Józef Henryk (1861—1929). Z poezyi rzymskiej. (Odb. z Przeglądu Akademickiego). Kraków, nakł. Wydawnictwa Przeglądu Akademickiego, (G. Gebethner i Sp.), druk. Drukarni Związkowej, 1881,
101720 Körner Theodor (Karl Theodor; 1791–1813). Z poezyi ... Lwów, E. Winiarz, 1866,
104347 Bendlewicz Stanisław (1854—1921). Z podróży wielkopolskiego przemy słowca. Napisał... Poznań, druk. W. Simon, 1897,
35053 Finkelhaus Jan (1857—1913?). Z podróży po Norwegii. (Biblioteka Mrówki, t. 128). Lwów, Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza i M. Biernackiego, Druk. I Związkowa, (1881),
67360 Giller Agaton (1831—1887). Z podróży po kraju słowackim przez ... (Odb. z Gazety Narodowej). Lwów, nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, z Drukarni J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1876,
21840 Czermiński Marcin ks. T. J. (1860—1931). Z podróży po Bośni i Hercegowinie. Tamże [Kraków, nakł. Misyj Katolickich, druk. Czasu], 1899,
104263 Bem Antoni Gustaw (1848—1902). Z pod zaboru rosyjskiego, przez T. R. (Odbitka z Dziennika Poznańskiego). Poznań, druk. Dziennika Poznańskiego, 1892,
1979 De Amicis E., Benedicti C., Castelnuovo E., Ferrari F. C., Misasi N., Serao M., Verga G. Z pod włoskiego nieba. Nowele i obrazki, zebrał i tłóm. Wieńczysław Łoś. Warszawa, nakł. Księg. Dubowskiego i Gajewskiego, 1897,
77786 Jakubowska Maria z Seredyńskich. Z pobytu w Bośni. Wrażenia, obrazki i szkice skreśliła ... Bytom, G. Ś., nakł. autorki, druk. wydawnictwa Katolika, 1891,
2730 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Z pism... Żłobek, kolęda dla dzieci, Nauki i rady dla wszystkich, Szczere życzenia dla ludu wiejskiego. (Pobożne książki, t. XXII). Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883,
2729 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Z pism... Groby świętych polskich, Wspomnienie o św. Kunegundzie, Żywot bł. Jędrzeja Boboli, męczennika Tow. Jez., Św. Izydor Oracz, Legendy (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu, t. XXIV). Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1884,
2728 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Z pism... Droga krzyżowa, Siedm uwag o siedmiu boleściach N. P. Maryi, Kwiateczki misyjne, Przez krzyż do nieba, Wianek krzyżowy (Pobożne książki dla wiernych każdego stanu, t. XXIII). Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. L. Anczyca i S., 1884,
78712 Jankowski Czesław (1857—1929). Z pieśni Litwina. Kraków, nakł. Księgarni G. Gebethnera i Sp., druk. Czasu, 1881,
17376 Cybulski Napoleon prof. Uniw. Jag. (1854—1919). Z pierwszego zjazdu międzynaro dowego fizyologów. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889,
28761 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gutowski Władysław (pseud. Władysław Ciołek; 1856—1930). Z piekła rodem. (Wyrzutki). Szt. w 4 a.
6341 Bartoszewski Witold. Z Petersburga . (Kraków, ok. 1890),
13569 Černý Fr. V. Z péra slowanskégi: Překlady z polštiny, ruštiny a charvatštiny. Bibl. zabawna, dilo CXVIII, seš. 1-2. Brno, 1888,
6640 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Z patologii i embryologii języka. Odb. z t. I Prac filologicznych. Warszawa, druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1885,
66727 Geryczowa Anna z Rejtenów (zm.1857). Z pamiętników... Zmarłej w Paryżu roku 1857. (Odb. z Dziennika Literackiego w 100 egz.). Lwów, w Drukarni Zakładu Narod. im. Ossolińskich, 1858,