Id [a-z]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
10259 Bresnitz Phillip Franz (von Sydačoff, z Żydaczowa). Will Russland die orientalische Frage lösen? Berlin und Leipzig, Friedrich Luckhardt, 1900,
102590 Korzeniowski Józef (1797–1863). Syrena nadwiślańska czyli Połowa prawdy, połowa żartu, przez autora: Notatki mojego męża. Warszawa, druk. Strąbskiego, 1843,
102591 Korzeniowski Józef (1797–1863). Szczęście za górami. Powieść ... Tom I–II. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1858,
102592 Korzeniowski Józef (1797–1863). Unsere Szlachta. Kollokacya. Von Joseph Korzeniowski. Aus dem Polnischen übertragen und bevorwortet von Philipp Löbenstein. (Universal-Bibliothek 1123, 1124). Leipzig, Druck und Verlag von Philipp Reclam jun., b. r. (1879),
102593 Korzeniowski Józef (1797–1863). Tadeáš Bezejmený. Román od Josefa Kořeňovského. Z polského přeložil Fr. Pravoslav Volák. Praha, tisk a náklad Jarosl. Pospíšila, 1854 (na okładce: 1855),
102594 Korzeniowski Józef (1797–1863). Tadeusz Bezimienny. Powieść ... Tom I–III. Petersburg, nakł. B. M. Wolffa, druk. C. Wienhöbera, 1852,
102595 Korzeniowski Józef (1797–1863). Tadeusz Biezymiannyj. Roman w 3-ch cz. Iosifa Korżeniewskago. Pier. s polsk. (Prił. k żurnału Bibliotieka dla cztienija). Sankt-Pietierburg, 1859,
102596 Korzeniowski Józef (1797–1863). Teressa.
102597 Korzeniowski Józef (1797–1863). Tren Ommii na dolinie Beder.
102598 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zasłużennyj uczitiel. Roman Korżeniewskago. Pieriewod s polskago A. (Afanasjewa-) Czużbinskago. (Pantieon, 1855, t. 23, nr 9–11). B. m. b. r. (Petersburg, 1855),
102599 Korzeniowski Józef (1797–1863). Umarli i żywi albo wszystkiego po trosze. Dramat w 5 aktach przez ... Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1842,
1026 Akielewicz Mikołaj (1829–1887).
10260 Bresnitz Phillip Franz (von Sydačoff, z Żydaczowa). Soll die Türkei getheilt werden? Ein Mahnwort an Europa in zwölfter Stunde. Berlin und Leipzig, Friedrich Luckhardt, 1898,
102600 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wąsy i peruka. Komedya w trzech aktach przez ... Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1852 (na okładce: 1853),
102601 Korzeniowski Józef (1797–1863). Młoda Wdowa. Komedya we trzech aktach przez ... Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1847,
102602 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wdowiec. Powieść we 2ch tomach przez ... T. I–II. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1856,
102603 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wędrówki oryginała, z Rękopismu nieznajomego autora, drukiem ogłoszone przez ... Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1848,
102604 Korzeniowski Józef (1797–1863). Nowe wędrówki oryginała. z Rękopismu nieznajomego autora, ogłasza ... Tom Pierwszy–Tom Drugi. Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1851,
102605 Korzeniowski Józef (1797–1863). Werchowynci, drama w 5 dijach z spiwamy i tanciamy. Perewiw K. Kłymowycz. (Ruśka czytalnia, No 7). Lwiw, 1864.
102606 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wiersz do Fr. Morawskiego.
102607 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wierszyk przypisany jedenasto-letniej Xce Janinie Czetwertyńskiej przez ... Paryż, druk. L. Martineta, (1854),
102608 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wojna z kobiétą. Komedya w trzech aktach przez ... Petersburg, nakł. B. M. Wolffa, druk. Edwarda Wejmara, 1854,
102609 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wtorek i piątek.
10261 Bréssy Agathon. La Pologne, hymne de mort. Lyon, imprim. de Boursy, 1831,
102610 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wybor niewiesty. Powiest´ Iosifa Korżeniewskago. Pieriewod s polskago. W dwuch czastiach. (Priłożenije k żurnału Bibliotieka dla cztienija). Sankt-Pietierburg, Tipogr. Sztaba Otdielnago korpusa Wnutrienniej Straży, 1860,
102611 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wyprawa po żonę. Powieść ... Tom I–II. Petersburg, nakł. Bolesława Maurycego Wolffa, druk. Gazety Codziennej, 1858,
102612 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zakład.
102613 Korzeniowski Józef (1797–1863). Zaręczyny aktorki.
102614 Korzeniowski Józef (1797–1863). Wtoraja żena. Komiedija w formie rasskaza. Pier. A. Pł. (Prił. k żurnału Moskwitianin). Moskwa, 1854,
102615 Korzeniowski Józef (1797–1863). Żertwa i sowiest´. Dramaticzeskaja powiest´ Korżeniewskago w 2-ch cz. Pier. s polsk. Cz. 1–2. (Bibliotieka izbrannych romanow i powiestiej pieriewodnych, 15). Sankt-Pietierburg, Lermontow i Ko, 1861,