Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
109028 Kozłowski Wiktor Kazimierz Grzegorz, asesor nadleśny województwa mazowieckiego (1791-1858). Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski. Przez Kozłowskiego Wiktora Nadleśnego, b. Professora Szkoły leśnej praktycznej, Kawalera Orderu Śgo Stanisława IV klassy. Zeszyt pierwszy. Warszawa, nakł. Redakcyi Sylwana, druk. S. Orgelbranda Księgarza i Typografa, 1846,
109027 Kozłowski Wiktor Kazimierz Grzegorz, asesor nadleśny województwa mazowieckiego (1791-1858). Pierwsze Początki Terminologij Łowieckiey. Warszawa, druk. N: Glücksberga, Xięgarza i Typografa Królewskiego Uniwersytetu, 1822,
109026 Kozłowski Wiktor.
109025 Kozłowski Walery (ok. 1828-1869). Celniejsze zasady sztuki wojennej i jej działań to jest strategii i taktyki zebrał Walery Kozłowski. Kraków, Druk. c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, (Friedlein w komis.), 1866,
109024 Kozłowski Walery.
109023 Kozłowski Walenty, proboszcz w Szamotułach.
109022 Kozłowski Walenty, proboszcz w Szamotułach. Kazanie w Dzień rocznicy śmierci zmarłego w Bogu Pana Jaśnie Wielmożnego Łukasza Sczanieckiego Sędziego Pokoiu Powiatu Poznańskiego na Uroczystym Żałobnego Nabożeństwa Obchodzie w Kościele Parafialnym w Brodach dnia 29go Miesiąca Lipca 1811 Roku miane. Poznań, druk. Decker i Kompania, b. r. ( 1812),
109021 Kozłowski Walenty, proboszcz w Szamotułach. Kazanie na drugich prymicyach W. JXiędza Józefa Hańczewskiego, Emeryta, Dziekana Obornickiego, Proboszcza Ludomskiego, Orderu Orła Czerwonego Kawalera. W dniu 27ym Kwietnia 1828. w Ludomach miane. Poznań, druk. W. Deckera i Spółki,
109020 Kozłowski Walenty, członek Towarzystwa św. Józefa w Lemont (Illinois).
109019 Kozłowski W., inżynier.
109018 Kozłowski W.
109017 Kozłowski W.
109016 Kozłowski W.
109015 Kozłowski W.
109014 Kozłowski Vladimir dr.
109013 Kozłowski Tomasz, ojciec Feliksa Kozłowskiego.
109012 Kozłowski Tomasz, prezes Towarzystwa rolniczego w Inowrocławiu (1840-1911).
109011 Kozłowski Teofil ks.
109010 Kozłowski Teofil.
109009 Kozłowski Tadeusz, prof, szkoły realnej we Lwowie.
109008 Kozłowski Tadeusz, prof, szkoły realnej we Lwowie. Nowa metoda stawiająca elementarną instrukcyę na naukowym poziomie pomysłu Tadeusza Kozłowskiego em. profesora. Część I. Lwów, nakł. autora, Druk. Towarzystwa Imienia Szewczenki, 1882,
109007 Kozłowski Tad., mylnie.
109006 Kozłowski T., obrońca sądowy w Lipnie.
109005 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899).
109004 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Wykład obrzędów kościelnych na święta całego roku. Warszawa, nakł. Przeglądu Katolickiego, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1886 (na okładce: 1887),
109003 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Wykład nauki chrześcijańskiej rzymsko-katolickiego Kościoła przez S. M. K. B. Ł. Ż. (Szymona Marcina Kozłowskiego Biskupa Łucko Żytomierskiego). Wydanie illustrowane rysunkami przeważnie z wzorów katakumbowych wziętemi. Warszawa, nakł. Przeglądu Katolickiego, druk. Franciszka Czerwińskiego, 1887,
109002 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Wielki i Święty Tydzień, czyli nabożeństwo Wielkiego Tygodnia, w językach łacińskim i polskim, według Mszału i Brewiarza Rzymsko-Katolickiego Kościoła. 1859, Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego,
109001 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Służba Boża, czyli nabożeństwo domowe i kościelne używane przez chrześcijan Rzymsko-Katolickiego Kościoła z przydaniem nauki: o powinnościach chrześcijanina, o sposobie czynienia rachunku sumieuia (!) i o Sakramentach świętych, tudzież ze zbiorem Pieśni nabożnych. Zebrane przez Arcy-Bisk. S. Kozłowskiego. Wydanie nowe. Żytomierz, Józef Zawadzki, 1893,
109000 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Służba Boża czyli nabożeństwo domowe i kościelne z przydaniem nauki o powinnościach chrześcijańskich. Warszawa, 1890.
108999 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Służba Boża, czyli nabożeństwo domowe i kościelne używane przez chrześcijan rzymsko-katolickiego Kościoła, z przydaniem nauki: O powinnościach chrześcijanina, o sposobie czynienia rachunku sumienia i o Sakramentach świętych, tudzież ze zbiorem Pieśni nabożnych. Zebrane przez X. S. K. Wydanie nowe, pomnożone. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1876,