Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97405 Kolej Warszawsko-Petersburska.
97404 Kolej Warszawsko-Bydgoska.
97403 Kolej Tczew — Gdańsk — Bydgoszcz — Toruń.
97402 Kolej Tarnowsko-Leluchowska.
97401 Kolej Sucha — Góra, Nowytarg. (Odb. z Głosu Narodu). Kraków, nakł. Redakcji Głosu Narodu, druk. W. Korneckiego, b. r. (1898),
97400 Kolej Stanisławowsko-Husiatyńska. (Odb. z Gazety Narodowej). B. m. b. r. (ok. 1880),
9740 Bracławski. Bracławski sąd ziemski,
974 Ajschines,
97399 Kolej Poznań — Wrocław.
97398 Kolej Poznań — Świebodzin — Krosno — Gubin.
97397 Kolej Północna Cesarza Ferdynanda.
97396 Kolej Pińsko-Białostocka.
97395 Kolej Oleśnica — Gniezno — Bydgoszcz.
97394 Kolej Nadwiślańska.
97393 Kolej Moskiewsko-Warszawska.
97392 Kolej Mezo Laborcz — Tarnów i Chyrów — Chodorów.
97391 Kolej Lwów — Żółkiew — Sokal.
97390 Kolej Lwów — Sokal.
9739 Bracław,
97389 Kolej Lwów — Czerniowce — Jassy.
97388 Kolej Lwów — Czerniowce.
97387 Kolej lokalna. Kolej lokalna normalno-torowa z Jaworzna do Piły. Projekt przedwstępny Sporządzony na mocy rozp. ministr. z dnia 13 listopada 1894 r. 1. 58901. Sprawozdanie techniczne. B. m. b. r. (1894),
97386 Kolej Libawska.
97385 Kolej Leszno — Kalisz.
97384 Kolej Laborczathal — Łupków — Przemyśl.
97383 Kolej Krechowice — Suchodół.
97382 Kolej Krakowsko-górnośląska.
97381 Kolej Kraków — Kocmyrzów.
97380 Kolej Kowieńsko-Libawska.
9738 Brackel Harold von (1796—1851),