Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107565 Kotzebue Moritz (1789-1861). Podróż do Persyi w orszaku poselstwa rossyyskiego w roku 1817 pod naczelnictwem jenerała Jermołowa; wydana przez Maurycego Kotzebuë Tłumaczył z francuzkiego W. Ciechanowski. Wilno, nakł. Fr. Moritza, Druk. XX. Missyonarzów, 1821,
107564 Kotzebue Maurycy.
107563 Kotzebue Gustaw.
107562 Kotzebue Elżbieta, hrabina, żona Pawła.
107561 Kotzebue E., hrabina.
107560 Kotzebue August Friedrich (1761-1819).
107559 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Życie oyca mojego czyli jak się zdarzyło że się urodziłem. Powieść ź (!) dzieł P. Kotzebue. Przełożył J. R. Wilno, druk M. Romma, 1827,
107558 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Wybór dzieł drammatycznych Augusta Kotzebue wolne naśladowanie z niemieckiego przez Stanisława Hr: Platera. Warszawa, druk. Łątkiewicza, 1826,
107557 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Wstyd fałszywy dramma w czterech aktach. Tłómaczenie Tadeusza Hiżdeva z dzieł JPana Augusta Kozebue, do zwyczajów Krajowych przystosowane. (Odb. z: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. I). B. m. b. dr. (Łuck, Druk. XX. Dominikanów), 1802 (1803),
107556 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Wieśniak w Stolicy. Komedya we czterech aktach.
107555 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Ubóstwo i szlachetny umysł komedya w trzech aktach z Niemieckiego Pana de Kotzebue na Polski Język przełożona. Warszawa, 1809,
107554 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Trzpiot komedya. w trzech aktach Przystosowana do zwyczajów Krajowych przez Tadeusza Hiżdeva. z Dzieł JPana Kozebue. (Odb. z: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. II). B. m. b. dr. (Łuck, Druk. XX. Dominikanów), 1803,
107553 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Syn nieprawny. Dramma we czterech aktach.
107552 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Switrigajło, wielikij kniaź litowskij, ili Dopołnienije k istorijam Litowskoj, Rossijskoj, Polskoj i Prusskoj. Soczinienije Awgusta Kocebu, Rossijsko-Impieratorskoj Akadiemii Nauk Korriespondienta, Korolewsko-Prusskoj Akadiemii Nauk i Korolewsko-Niemieckago Obszczestwa w Kienigsbiergie Czlena i Doktora Filosofii... Pieriewod s Niemieckago. Sanktpietierburg, Tip. Miedicynskago Diepartamienta Ministierstwa Wnutriennich Dieł, 1835,
107551 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Switrigail ein Beytrag zu den Geschichten von Litthauen, Russland, Polen und Preussen. Von August von Kotzebue, Mitgliede der Königl. Preussischen Academie der Wissenschaften Correspondenten der Russisch-Kayserl. Academie der Wissenschaften, Mitgliede der König. Deutschen Gesellschaft zu Königsberg, Doctor der Philosophie. Leipzig, bey Paul Gotthelf Kummer, 1820,
107550 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Spowiedź małżeńska, komedya w I. akcie p. Kocebue, Sławnego Pisarza Dzieł Drammatycznych. B. m, 1808,
107549 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Dwaj roztargnieni. Komedya w jednym akcie. Tłomaczona z niemieckiego przez Wojciecha Simona. Chicago, Illinois, nakł. i druk. Władysława Dyniewicza, 1897,
107548 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Dwaj roztargnieni, krotochwila w 1 akcie, przerobiona na polskie przez L. i S. (Biblioteka teatralna, redagowana przez W. Simona, zesz. II). Poznań, nakł. i druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1890,
107547 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Roztargnieni, kom. w 1 akcie, z niemieckiego przełożona. Wilno, B. Neumann, 1830;
107546 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Romans, Contes, Anecdotes et Mélanges, Contenant, entr'autres morceaux intéressants, un Journal du dernier Roi de Pologne, Stanislas-Auguste, et des Anecdotes sur la Cour de Paul Ier. Par Auguste de Kotzebue; Traduits de l'allemand par M. Breton (Jean Baptiste Joseph Breton de La Martinière). Tome premier. Paris, Joseph Chaumerot, Libraire, Palais-Royal, galeries de bois, n° 188, MDCCCX (1810),
107545 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Naypamiętnieyszy Rok Życia Augusta Kotzebue, przez niego samego opisany. Tom I-II. Warszawa, w Drukarni pod Numerem 646 na Nowolipiu, 1802,
107544 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Preussens ältere Geschichte von August von Kotzebue Mitgliede der königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften. Erster Band. Riga, bey Carl Johann Gottfried Hartmann, 1808,
107543 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Powrót Polaków z niewoli w roku 1797. Opera w dwóch aktach, przez Tadeusza Hiżdewa. Z Drammy: Wieś w górach przeistoczona. (Odb. z: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. I). B. m. b. dr. (Łuck, Druk. XX. Dominikanów), 1803,
107542 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Pokrewieństwa czyli bracia tegocześni komedya. w pięciu aktach przystosowana do zwyczajów Krajowych przez Tadeusza Hiżdeva. z Dzieł Augusta Kozebue. (Odb. z: J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie, t. II). B. m. b. dr. (Łuck, Druk. XX. Dominikanów), 1803,
107541 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Der arme Poet Ein Schauspiel in einem Aufzuge von August von Kotzebue Nebst Schilller's: Resignation. Uebertragen in's Hebräische von Isidor Brüstiger aus Zurawno (Galizien) gegenwärtig in Lemberg. Lemberg, Verlag von Jacob Ehrenpreis Buchdrucker in Lemberg, Druck von Anna Wajdowicz, 1884,
107540 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). J. P. Augusta Kozebue pism wszystkich drammatycznych przekładanie przez Tadeusza Hiżdeva. Tom I. zawiera 1. Powrót Niewolników Polskich. 2. Wstyd fałszywy. 3. Bracia Niezgodni. 4. Korsykanie. Nakładem przekładacza. Za pozwoleniem zwierzchnosci. W Łucku, w Drukarni XX. Dominikanów. Znayduie się, w Łucku przy drukarni, i U. P. Siedlaczka, w Dubnie i Berdyczowie u Ludwika Fietty, we Lwowie U. J. P. Pffafa, w Zytomierzu i Kamieńcu przy Akademii, 1803,
107539 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). La Peyrouse dramma w I. akcie Augusta Kotzebue. przekładania W. H. Gawareckiego. Warszawa, Druk. XX. Piiarów, 1823,
107538 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). La Peyrouse sławny żeglarz. Dramma we dwóch Aktach z Niemieckiego P. Kotzebue. Za pozwoleniem Zwierzchności. Warszawa, nakł. Thomsa i Melchina, druk. J. C. G. Ragoczego, 1800,
107537 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Pani Chaptuszyńska z Pacanowa, czyli Dziwaczna maskarada. Przeł. Stanisław Jaszowski. Lwów 1826.
107536 Kotzebue August Friedrich (1761-1819). Organa mózgu komedya w 3 aktach przz (!) P. Kotzebue w niemieckim języku originalnie napisana á (!) przez J. M. na Polski przełożona. Kraków, w Drukarni Gröblowskiey, 1808,