Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
15727 Ciągocki Stanisław (serwitor Bractwa Miłosierdzia św. Rocha). Z powinszowaniem Nowego Roku 1882. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, (1881),
17572 Czachorski Ignacy (roznosiciel Księgarni Komisowej). Z powinszowaniem Nowego Roku 1882. (Warszawa), druk. K. Kowalewskiego, (1881),
71610 Grundman Karol (woźny). Z powinszowaniem Nowego Roku 1882. Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, (1881),
49299 Kałuzinski Jakub. Z powinszowaniem Nowego Roku 1880. Do Wielmożnych Członków c. k. Akademii Umiejętności. Tamże [Kraków, nakł. J. Kałuzińskiego, druk. Uniw. Jagiell.], 1880,
106866 Kostków (Kostkow) Grzegorz, roznosiciel telegramów. Z powinszowaniem Nowego Roku 1880. (Wierszowane życzenia noworoczne, inc.: Chwila owa, w której Nowy Rok się zjawia..., z datą: Kraków, 1 I 1880). Tamże [Kraków], nakł. G. Kostkowa, b. r. (1879/1880),
100735 Kopczyński T. Z powinszowaniem Nowego Roku 1880. Tamże [Kraków, nakł. Marszałka Tow. Wzaj. Pom., druk. W. Korneckiego], 1880,
103289 Kosek Józef, Zachaczewski Jan. Z powinszowaniem Nowego Roku 1880; (inc.: „Witaj Gwiazdo księżyca! witaj Roku nowy! ...”). (Kraków, 1880), nakł. i druk. W. Korneckiego,
100734 Kopczyński T. Z powinszowaniem Nowego Roku 1879. Tamże [Kraków, nakł. Marszałka Tow. Wzaj. Pom., druk. W. Korneckiego], 1879,
26996 Draba Jan. Z powinszowaniem Nowego Roku 1879, woźny Towarz. akcyjnego warszawskiéj fabryki machin, narzędzi rolniczych i odlewów Jan Draba. Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów, (1878),
79556 Jaroszewicz Jan. Z powinszowaniem Nowego Roku 1879 Szanownym Członkom Zboru warszawskiego ewangielicko-reformowanego od ... zakrystyana przy kościele tegoż Zboru. Warszawa, druk. Alexandra Ginsa, (1878),
12234 Burmaister Jan. Z powinszowaniem nowego roku 1879 Szanownym członkom zboru ewangielicko-reformowanego Warszawskiego składa... grabarz na cmentarzu ewang.-reformow. Warsz. wykaz osób pochowanych na tymże cmentarzu w ciągu ubiegłego roku. Warszawa, druk. Aleksandra Ginsa,
71532 Grudziński Walery. Z powinszowaniem Nowego roku 1879 szanownemu Towarzystwu kredytowemu Rękodzielników i Przemysłowców. Kraków d. 1 stycznia 1879, nakł. Walerego Grudzińskiego, druk. W. Korneckiego,
43730 Heimberger Filip (listonosz). Z powinszowaniem nowego roku 1878. Najobowiązańszy ... Kraków, dnia 1 stycznia 1878. Drukarnia Uniwers.,
100733 Kopczyński T. Z powinszowaniem Nowego Roku 1878 do członków Towarzystwa Wzajemnej Pomocy od Marszałka Tegoż Towarzystwa. Kraków, nakł. Marszałka Tow. Wzaj. Pom., druk. W. Korneckiego, 1878,
78532 Janikowski Wojciech. Z Powinszowaniem Nowego Roku 1875 ... Kraków, druk. L. Paszkowskiego, nakł. Wojciecha Janikowskiego, 1875,
106865 Kostków (Kostkow) Grzegorz, roznosiciel telegramów. Z powinszowaniem Nowego Roku 1874. (Wierszowane życzenia noworoczne, inc.: Zacni Panowie Kupcy i Obywatele!/ Dziś nowy rok - więc rzućmy na bok ceregiele ..., z datą: Kraków, 1 I 1874). Tamże [Kraków], nakł. G. Kostkowa, b. r. (1873/1874),
10822 Brotoń Stanisław (woźny urzędu podat.). Z powinszowaniem Nowego Roku 1873.(Wiersz). Tarnów, druk. A. Rusinowskiego 1872,
83736 K. Z. Z powinszowaniem Nowego Roku 1873. Kraków, druk. L. Paszkowskiego, b. r. (1872),
106864 Kostków (Kostkow) Grzegorz, roznosiciel telegramów. Z powinszowaniem Nowego Roku 1871. (Wierszowane życzenia noworoczne, inc.: Gdy dziś wszyscy winszują przy tym Nowym Roku..., z datą: Kraków, 1 I 1871). (Kraków), Druk. Uniwersytecka, b. r. (1870/1871),
6082 Baron Ludwik majster kominiarski. Z powinszowaniem Nowego Roku 1871. (Wiersz). Kraków, litogr. Czasu, (1871),
109696 Krajewski Antoni, woźny kolei. Z powinszowaniem Nowego Roku 1871. Warszawa, druk. J. Ungra, b. r. (1870),
86965 Kalendarze. Powinszowaniem. Z Powinszowaniem Nowego Roku 1869. Lublin, wyd. J. Nowaczyński, 1869.
26458 Domański Jan (b. komornik sądowy). Z powinszowaniem Nowego Roku 1861. B. m. b. r.,
9862 Brand Dawid. Z powinszowaniem Nowego Roku 1860. (Wiersz; tekst polski i niemiecki). Tarnów i Jasło, druk. A. Rusinowskiego, 1859,
59525 Duszyński (listonosz). Z powinszowaniem Nowego Roku 1860. B. m. b. r.,
59524 Duszyński (listonosz). Z powinszowaniem Nowego Roku 1858. B. m. b. r.,
81445 Jeronim Michał (lampiarz Wileńskiego Teatru). Z powinszowaniem Nowego Roku 1852. B. m. (Wilno), nakł. autora, b. r. (1851),
77632 Jakoblew Dymitr, Modzelewski Jakub, Owsianko Nikifor. Z powinszowaniem Nowego Roku 1852. B. m. b. r.,
38865 Frydrych Karol (posługacz szkoły powiat. realn.). Z powinszowaniem nowego roku 1850. (Warszawa),
15852 Cichowski i G. St. woźni Kasy Komory w Warszawie. Z powinszowaniem Nowego Roku 1850. B.m.b.r.,