Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2852 Antropologia,
2853 Antropologiczna sekcja,
2854 Antropologiczne spostrzeżenia,
2855 Antropologiczno-archeologiczne materiały,
2856 Antropow (czy Łuka Nikołajewicz, 1843–1884?),
2857 Antropozofia,
2858 Antúnez Rodolfo Vergara. Oracion funebre del señor don Ignacio Domeyko, por el presbitero... en las exequias, que se celebraron en la capilla del seminario conciliar de Santiago, el 13 del mayo de 1889. Santiago, imprenta de la Unión-Moneda 56-B Entre Estado i Ahumada, 1889,
2859 Antuszewicz K. Opisanie powierzchnika biegunowego (planimetru polarnego) Amstera, z wyprowadzeniem teoryi tego narzędzia, napisał... Warszawa, druk. J. Ungra, 1866,
2860 Antuszewicz Kazimierz. Głos replikowy w sprawie konkursowéj J. O. X. Jmci Mich. Kleofasa z Kozielska Ogińskiego itd. przez prokuratora masy wyrokiem tegoż sądu (wileńskiego) naznaczonego Kaz. Antuszewicza pisany i w r. 1830 Maja 30 odbyty. Wilno,
2861 Antuszewicz Kazimierz. Przełożenie Interessu JO. Xięcia Leona Radziwiłła, Ordynata Kleckiego, Fligiel Adjutanta Jego Cesarskiey Mości i Kawalera z JOO. Xiążętami Wilhelmem i Bogusławem Radziwiłłami, oraz Ludwikiem Xiążęciem Sayn Witgenszteyn Berleburg. W przedmiocie okazania nieważności zawartych w poznaniu (!) i Berlinie konwencyj, jakoteż w celu uzyskania dóbr Lennych Hreska. (na str. 75 podpis: Kazimierz Antuszewicz, Adwokat przy Sądzie Cywilnym Wileńskim). Wilno, druk. Manesa Romma, 1858,
2862 Antuszewicz Kazimierz. Wywod Konkursowy Sprawy J. O. Xcia Michała Kleofasa z Kozielska Ogińskiego Taynego Sowietnika Senatora Państwa i Kawalera wielu Orderów – z Kredytorami i Pretensorami Jego, Imionami i Nazwiskami: w Pozwach, Aktoracie i przy każdego respective poniżey kategoryi Duchownego i Swieckiego Stanu, wyrażonemi, i wyrazić się mającemi, na mocy Najwyższych ukazów, w Sądzie Głównym Litewsko-Wileńskim 2 Departamentu rozpoznający się. Wilno, druk. XX. Missyonarzów, b. r. (1828),
2863 Antuszewicz Marcin. Kaligrafia polska, rossyjska, francuzka, niemiecka i angielska, ułożona podług najnowszych zasad przez... Część I. Warszawa, nakł. Orgelbranda, 1843,
2864 Antuszewicz Piotr adw. Kategoryczne objaśnienie ze strony WW. Ign. i Hel. z Rymszów Tarasowiczow Sęstwa Granicznych Pttu Prużańskiego, Zastawnych possessorów majętności Miłaszewszczyzny alias Kosiłowicz, dawniéy w Województwie Brzeskiém teraz w Powiecie Prużańskim sytuowanéy, wspólnie z W. Bened. Boreyszą b. Assesorem Sądu Głł. Gubernii Grodzień. jako Dziedzicem tychże Kosiłowicz, z Głowy ś. p. Kuneg. z Parysowiczow Boreyszyney matki, zawodzącéy rzeczone Kosiłowicze w zastawną Tarasowiczow possesyą. Do agitującey się powołanych Sprawy przez J. W. Mich. Zaleskiego podkomorz. Pttu Rosieyńskiego jako Generalnego Prokuratora Massy J. O. Xiężniczki Stefanii Radziwiłłowny i J.O. Xcia Franc. Sapiehy Taynego Sowietnika, Kawal. Order. Bez m., (Data 8go 8bra 1822),
2865 Antwort. Antwort des Bischofs von Culm (1849),
2866 Antwort. Antwort des Central-Bürgerausschusses zu Bromberg (Bydgoszcz) an das deutsche Central-Comité in Posen, auf dessen Sendschrift vom 29. Mai 1848. Bromberg, gedruckt bei C. Sasse, (1848),
2867 Antwort. Die polnische antwort an den eingeweihten Verfasser historischer Beiträge (1890),
2868 Antwort.
2869 Antychryst. Antychryst. Dalsze objaśnienia księgi Genesis i Dalsze prawdy o księciu tego świata. Genewa, druk. Pfeffer i Puky, (1862),
2870 Antychryst.
2871 Antychryst. Antychryst według autora W. P. M. W. B., Kraków, druk. Fr. Ksawerego Pobudkiewicza, 1868,
2872 Antyfona „Pod Twą obronę”,
2873 Antyfont,
2874 Antygona,
2875 Antyki,
2876 Antykwarski Kuryer,
2877 Antysemita. Antysemita. Pismo dla wszystkich, wychodzi 5 i 20 każdego miesiąca. – Od nru 7 połączone z Jednością pt: Antysemita. Organ Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Społecznego. Wychodzi każdej soboty. Rok I 1897. Odpow. red. początkowo Jakub Kwarciany, od nru okazowego z dn. 25 IX (11) – Bol. Noskowski, wydawcą początkowo Ignacy Dudek, nru 6 – Jan Gumowski, od nru 7 – Komitet Wydawniczy. Kraków, druk. A. Koziańskiego,
2878 Antysemita,
2879 Antysemityzm,
2880 Antyseptyka,
2881 Antysyonista,