Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97432 Kolenda Gabriel (arcybiskup połocki, metropolita kijowski; ur. ok. 1606, zm. 1674).
97431 Kolenda.
97430 Kolektywizm.
9743 Braconnier Edward. Geografia na tle historyczném osnowana, czyli rys geografii w połączeniu z historyą. Przekład z francuzkiego wydania z r. 1843, w 2 Cz. a 4 Tomach, przez Tom. Dziekońskiego. Warszawa, Merzbach, druk. J. Ungra, 1857,
97429 Kolekcje, kolekcjonerzy.
97428 Kolek K.
97427 Kolejnik N.
97426 Kolejnictwo.
97425 Koleje żelazne. Kolej Wielkopolska. Poznań, nakł. i druk. W. Stefańskiego, 1842,
97424 Koleje (Dziwne). Romans historyczny z czasów Napoleona I. (Gródek, 1895);
97423 Koleje budowy. Koleje budowy domu Towarzystwa naukowego krakows. Kraków, czcionkami Czasu, b. r.,
97422 „Kolejarz”. Rozkład jazdy pociągów na D.Ż.W.-Wiedeńskiej (1900);
97421 Kolejarz. Nowy Kolejarz. Lwów, red. Jan Stopiński, 1896.
97420 Kolejarz. Organ Galicyjskich Kolejarzy. (Dwutygodnik). Kraków, wyd.: Szczepan Kurowski, red. odp.: Szczepan Kurowski (od nru 15 z 15 XI 1900: Wiktor Bachowski), druk. Drukarni Narodowej, rok I: 1900 (nr 1 z 8 IV do nru 18 z 15 XII) i dalej do 1902,
9742 Bracławszczyzna,
97419 Kolejach (O) żelaznych.
97418 Kolej trudów. i rozmyślań, jakie człowiek pokonać musiał, nim z hieroglifów przyszedł do pisma głosów i brzmień, ... (Warszawa, 1859);
97417 Kolej, koleje, kolejnictwo.
97416 Kolej Ząbkowicko-Katowicka.
97415 Kolej Wilno — Petersburg — Ryga.
97414 Kolej Wilno — Kowno — Warszawa.
97413 Kolej Wielkopolska.
97412 Kolej Wiedeń — Bochnia.
97411 Kolej Węgiersko-galicyjska.
97410 Kolej Wąskotorowa Wilanowska.
9741 Bracławskie. Bracławskie województwo,
97409 Kolej Wąskotorowa Warszawa — Góra — Kalwaria — Grójec.
97408 Kolej Warszawsko-Wiedeńska.
97407 Kolej Warszawsko-Terespolska.
97406 Kolej Warszawsko-Radomska.