Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [a‑z]: Miejsce i rok wydania:
23317 Darewski Aleksander Weryha.
23829 Decjusz (Dietz) Jost (Jodok) Ludwik (ok. 1485—1545).
24341 Dembowski Leon (1789—1878).
24597 Dermatol.
24853 Diamandowa D.
25877 Dobrogost Czarny.
92181 Kaziunas Kazimierz.
26901 Dowgiałłowie.
92437 Kempowski Jan.
92949 Kier Joh.
93461 Kirsch.
94229 Klejnadel Józef.
95765 Kobierski Jan.
96277 Kocjan Piotr.
97557 Koelling, pastor.
98069 Komendzinski.
98581 Komitet Temczasowy Bezpieczenstwa w Krakowie.
33301 Falkowski.
98837 Komitet Towarzystwa Muzycznego Warszawskiego.
33557 Faytt Tomasz.
99605 Kongres europejski.
34325 Feuerstein.
99861 Konkurs, konkursy.
100117 Konstadt H., dyrektor Tow. Kredytowego w Łodzi.
100373 Konstytucje generalne braci Zmartwychwstańców.
35349 Flachsbinder.
100885 Kopertowicz Hil.
35605 Florian brat.
101141 Kora H.
35861 Forgues L.