Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
9106 Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin hr. (1811—1896). Z powodu listu otwartego Floriana Ziemiałkowskiego do Józefa Szujskiego przez L. Lwów, Wild, druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1867
14116 Chicińska W. Z powodu krytycznych ocen broszurki p.t. „Nauka przed sądem życia". Przez ... Warszawa, druk. A. Pajewskiego, 1888,
6644 Baudouin de Courtenay Jan Niecisław (1845—1929). Z powodu jubileuszu profesora Duchińskiego przez ... Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1886,
10417 Brochocki Aleksander (inżynier). Z powodu artykułu, umieszczonego w nrze 294 Nowej Reformy przez Henryka Waltera pt. W sprawie zaopatrzenia m. Krakowa w wodę. Odb. z N. Reformy. Kraków, Druk. Związkowa, b. r. (1887),
17357 Cybulski Napoleon prof. Uniw. Jag. (1854—1919). Z powodu artykułu prof. Rydygiera O dopuszczeniu kobiet do studyów lekar. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895,
10418 Brochocki Aleksander (inżynier). Z powodu artykułu H. Waltera umieszczonego w nrze. 14 N. Reformy pt. Jeszcze słów parę w sprawie wodociągów. Odb. z N. Reformy. Kraków, Druk. Związkowa, b. r. (1888),
71206 Grosglik Samuel (1860—1931). Z powodu andrologii dra Misiewicza. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1897,
99966 Konopkowa Zofia. Z powinszowaniem Świąt Wielkanocnych. Kraków, (druk. L. Paszkowskiego), 1874,
86962 Kalendarze. Powinszowaniem. Z Powinszowaniem Nowego Roku. Kraków, (1898).
86963 Kalendarze. Powinszowaniem. Z Powinszowaniem Nowego Roku. Kraków, druk. Czasu, (1885).
86964 Kalendarze. Powinszowaniem. Z Powinszowaniem Nowego Roku. Kraków, druk. W. L. Anczyca, (1895—1900).
64258 Gadowski Jan. Z powinszowaniem Nowego roku, kalendarzyk na r. 1895. Kraków, nakł. introligatorni..., Druk. Związkowa,
22760 Dąbrowski Franciszek. Z powinszowaniem Nowego Roku, 1873. Kraków, druk. Uniwers.,
49300 Kałuzinski Jakub. Z powinszowaniem Nowego Roku do Wielmożnych P. P. Członków c. k. Akademii Umiejętności. Tamże [Kraków, nakł. J. Kałuzińskiego, druk. Uniw. Jagiell., ], 1881,
49298 Kałuzinski Jakub. Z powinszowaniem Nowego Roku do Wielmożnych Członków c. k. Akademii Umiejętności. Tamże [Kraków, nakł. J. Kałuzińskiego, druk. Uniw. Jagiell.], 1879,
6723 Baum Bogumił. Z powinszowaniem Nowego Roku 1900, Bogumił Baum, Zakrystjan przy Kościele Zboru Ewangelicko-Reformowanego Warszawskiego Składa Szanownym Członkom Zboru Kronikę Kościelną za rok ubiegły. Warszawa, druk. K. Ginsa, 1899,
67337 Gill Emil. Z powinszowaniem Nowego Roku 1900 ... afiszer Teatru Miejskiego. Kraków, nakł. E. Gilla, druk. Czasu, b.r. (1899),
67336 Gill Emil. Z powinszowaniem Nowego Roku 1899 ... afiszer Teatru Miejskiego. Kraków, nakł. E. Gilla, druk. Czasu, b.r. (1898),
67335 Gill Emil. Z powinszowaniem Nowego Roku 1898 ... afiszer Teatru Miejskiego w Krakowie. B.m. (Kraków), nakł. E. Gilla, druk. Czasu, b.r. (1897),
67334 Gill Emil. Z powinszowaniem Nowego Roku 1897 ... afiszer Teatru Miejskiego w Krakowie. B.m. (Kraków), nakł. autora, druk. Czasu, b.r. (1896),
64259 Gadowski Jan. Z powinszowaniem Nowego Roku 1896 Introligatornia J. Gadowskiego. Kraków, nakł. Jana Gadowskiego, czcionkami Drukarni Związkowej, (1895),
63480 Estreicher Tadeusz (prof. U. J.; 1871—1951). Z powinszowaniem Nowego Roku 1895. B. m. b. r. (Kraków, 1894),
67333 Gill Emil. Z powinszowaniem Nowego Roku 1895 ... Afiszer Teatru Miejskiego w Krakowie. B.m. (Kraków), nakł. autora, druk. Czasu, b.r. (1894),
26998 Draba Jan. Z powinszowaniem Nowego Roku 1885. (Warszawa), druk. S. Orgelbranda Synów (1884),
35279 Fiszer K. I Dzikowski K. (woźni Szkoły Handlowej Prywatnej). Z powinszowaniem Nowego Roku 1885. (Warszawa), druk. Ig. Zawiszewskiego, (1884),
39917 Gogołowicz Henryk (roznosiciel Gazety Radomskiej). Z powinszowaniem Nowego Roku 1885. Radom, druk. J. K. Trzebińskiego, (1884),
75760 J. A. Z powinszowaniem Nowego Roku 1885. B. m. b. r. (Warszawa, 1885),
11394 Brzozowski Józef. i Listkiewicz Walenty (roznosiciele Księgarni Komisowej). Z powinszowaniem Nowego Roku 1883. (Wierszem). B. m. b. r.,
26997 Draba Jan. Z powinszowaniem Nowego Roku 1883. Tamże [Warszawa, druk. S. Orgelbranda Synów], (1882),
35280 Fiszer K. I Dzikowski K. (woźni Szkoły Handlowej Prywatnej) i Łupiński K. (woźni Szkoły Handlowej Prywatnej). Z powinszowaniem Nowego Roku 1883. (Warszawa), druk. Józefa Sikorskiego, (1882),