Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
2867 Antwort. Die polnische antwort an den eingeweihten Verfasser historischer Beiträge (1890),
2868 Antwort.
2869 Antychryst. Antychryst. Dalsze objaśnienia księgi Genesis i Dalsze prawdy o księciu tego świata. Genewa, druk. Pfeffer i Puky, (1862),
2870 Antychryst.
2871 Antychryst. Antychryst według autora W. P. M. W. B., Kraków, druk. Fr. Ksawerego Pobudkiewicza, 1868,
2872 Antyfona „Pod Twą obronę”,
2873 Antyfont,
2874 Antygona,
2875 Antyki,
2876 Antykwarski Kuryer,
2878 Antysemita,
2877 Antysemita. Antysemita. Pismo dla wszystkich, wychodzi 5 i 20 każdego miesiąca. – Od nru 7 połączone z Jednością pt: Antysemita. Organ Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Społecznego. Wychodzi każdej soboty. Rok I 1897. Odpow. red. początkowo Jakub Kwarciany, od nru okazowego z dn. 25 IX (11) – Bol. Noskowski, wydawcą początkowo Ignacy Dudek, nru 6 – Jan Gumowski, od nru 7 – Komitet Wydawniczy. Kraków, druk. A. Koziańskiego,
2879 Antysemityzm,
2880 Antyseptyka,
2881 Antysyonista,
2882 Antytoksyna,
2883 Antyżydowskie rozruchy,
2884 Anuczin D. G. (gubernator radomski). Oczerki ekonomiczeskago położenija krestian w gubiernijach Carstwa polskago w 1875 g. Statisticzeskij sbornik iz 25 kart s kratkim objasnienijem. Sostawleno po officyalnym dannym pod riedakc. ... Radom, 1875,
2885 Anuczin E. N. Izsledowanije o procentie sosłannych w Sibir w pieriod 1827–1846 godow. Matierijały dla ugołownoj statistiki Rossii. Soczinienije... S. Pietierburg, tip. Majkowa, 1873,
2886 Anusia. Anusia, dramat czarodziejski w 3ech aktach. (Zeszyt XVI. Teatru dla dzieci). Kraków, nakł. i druk. J. Bensdorfa, 1865,
2887 Anweisung. Anweisung zur Erlernung der polnischen Sprache (1846),
2888 Anweisung. Anweisung zur Geschäftsführung für die bei der Provinzial-Feuer-Sozietät der Provinz Posen als Schätzer bestellten Sachverständigen. Posen, 1874,
2889 Anweisung. Anweisung vom 19 März 1862 für das formelle Verfahren bei der Einschätzung der Liegenschaften in den Provinzen Preussen, Posen, Schlesien, Brandenburg und Sachsen, nach dem Gesetze vom 21 Mai 1861 betreffend die anderweitige Regelung der Grundsteuer. Amtliche Ausgabe. Berlin, Decker, 1862,
2890 Anweisung. Anweisung vom 31 März 1877 für das Verfahren bei der Fortschreibung Grundsteuerbücher und Karten in der Prowinz Ostpreussen, Westpreussen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien, Sachsen, Schleswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau. 2-te Ausgabe vervollständigt durch die nachträglich ergangenen abändernden und ergänzenden Bestimmungen... Berlin, Reichsdruckerei, 1885,
2891 Anweisung. Anweisung zur Verwaltung der gerichtlichen Salarienkassen im Grossherzogthum Posen. Posen, Decker, 1835,
2892 Anzeige,
2893 Anzeiger. Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. Krakau, Verlag der Akademie der Wissenschaften in Krakau, Universitäts-Buchdruckerei, r. 1889–1900,
2894 Anzeiger. Elbinger anzeiger. Elbing, 1825–1852.
2895 Anzeiger. Ermländischer anzeiger. Rössel, Druck und Verlag von F. Kruttke. Od 1. IV. 1871– 1900 (i dalej).
2896 Anzeiger. Anzeiger für die katholische Geistlichkeit der Diöcesen Gnesen, Posen, Kulm und Ermland. Jahrgang I. Breslau, 1890,