Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [a‑z]:
103439 Kosiński Adam Amilkar (1814–1893).
38159 Frenzel Joseph.
38927 Fud. Jan.
105231 Beust Fryderyk Ferdynand hr. (1809— 1886),
105743 Bibliothek (Die jüdische),
40463 Gołemberski B.
40975 Gordiidae.
106511 Kossicki Ludovicus.
41231 Górska Paulina z Krasińskich (zm. 1893).
107023 Koszarski Julius (Juliusz).
41743 HagemeisteR Edw.
107279 Kotkowski B., dr z Bodzechowa.
42255 Hammerschlag Albert (1863—1935).
107791 Kowalik Maria.
108047 Kowalski (de) Ladislas. De Kowalski Ladislas.
108559 Koziełł Feliks.
108815 Kozłowski Józef, radny z Lanckorony.
43791 Heine J.
44047 Hellen Władysław.
44303 Henning Teofil.
109839 Cantacuzene-Altieri Olga,
44559 Herczakiewicz Mikołaj.
110095 Bucholtz Friedrich,
44815 Hertel Maksymilian (zm. 1921).
45071 Heumann K. J.
45327 Hieroglify (geologiczne).
45583 Hintze Leon.
47119 Hondius (Hondt) Wilhelm (po 1597—1652).
47375 Hopfenblum M.
47631 Horodyński Józef.