Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
99339 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Dni doroczne na Litwie. Szereg obrazków przez Władysława Syrokomlę. Część pierwsza i druga. Wilno i Dynaburg, nakł. I. Krasnosielskiego księgarza, druk. S. Orgelbranda w Warszawie, 1858,
90150 Katalogi. Orzeszkowa Eliza (1841—1910). Wydawnictwa Księgarni i składu nut E. Orzeszkowej i Spółki w Wilnie. Tipografija O. S. Blumowicza, (Wilno 1881),
84891 Kalendarz kościelny. Kalendarz kościelny zawierający krótką wiadomość o życiu świętych Pańskich, których obchodzi się pamiątka w dorocznem nabożeństwie kościelnem (Wilno 1876);
86072 Kalendarze. Kalendarz kościelny. Kalendarz kościelny zawierający krótką wiadomość o życiu świętych Pańskich (Wilno 1876),
87791 Katalogi. Ass Abraham (zm. po 1863). Niektóre dzieła wydane nakładem ... (Wilno 1864).
87702 Katalogi. Katalog zakładu ogrodniczego. Katalog zakładu ogrodniczego Krakke i Wöhler w Wilnie (Wilno 1863),
102048 Korotyński Wincenty (1831–1891). Najjaśniejsz. Jeho Miłości Hospodaru Imperatoru Aleksandru Mikołajewiczu pieśnia z pokłonom od litewsko-rosinskoj mużyckoj hramady. (Wiersz). Wilno 1858.
1053 Akt. Akt konsekracyi kościoła Wołożyńskiego (Wilno 1857),
78820 Jankowski Placyd (1810—1872). Posiedzenia wiejskie we IVch niedzielach (Wilno 1856);
1052 Akt. Akt konsekracyi kościoła Niemenczyńskiego (Wilno 1856),
82825 Jucewicz Ludwik Adam ks. (ur. 1810 lub 1813, zm. 1846). Litwa. Wilno 1854.
84997 Kalendarz Napoleona. Kalendarz Napoleona czyli zbiór wypadków na każdy dzień roku, za życia tego cesarza zdarzonych. W języku niemieckim przez doktora Heinichen ułożony ... (Wilno 1848),
86162 Kalendarze. Kalendarz Napoleona czyli zbiór wypadków na każdy. Kalendarz Napoleona czyli zbiór wypadków na każdy dzień roku, za życia tego Cesarza zdarzonych. W języku niemieckim przez doktora Heinichen ułożony... (Wilno 1848),
87551 Katalogi. Katalog roślin treybhauzowych. Katalog roślin treybhauzowych, oranżeryjnych i ogrodowych (Wilno 1825),
82884 Julia. Przekład z rosyjskiego. Wilno 1809,
87163 Kalendarzyk (Adressowy). Adressowy Kalendarzyk na rok 1807, ośmiu gubernii Wydział Imperatorskiego Wileńskiego Uniwersytetu składaiących (Wilno 1806),
45957 Historya powszechna. Historya powszechna dla szkół narodowych na klassę IV. Dzieie Greckie zawierająca (Wilno 1806 i wydania nast.);
1054 Akt. Akt konsekracyi kościoła katedralnego Żytomierskiego (Wilno 1805),
81411 Jeometrya. Jeometrya dla szkół narodowych (Wilno 1804, 1810);
71178 Grontkowski Józef (zm. 1891). Wieniec literacki albo Zbiór mysli filozoficznych, i moralnych w różnych materyach. przez... Tom I—VII (tom VII oznaczony mylnie jako I). Wilno (właściwie Berdyczów), 1836,
72830 Gussow (radca w Wilnie). Rys dziejów Litwy (po ros.). Wilno (u Stargardta w Berlinie), 1864,
102053 Korotyński Wincenty (1831–1891). Tomiło. Obrazek z życia ludu, wydany przez ... Wilno (na okładce: Wilno i Dynaburg), nakł. I. Krasnosielskiego, druk. Józefa Zawadzkiego, 1858,
108960 Kozłowski Szymon Marcin, arcybiskup mohylewski (1819-1899). Historya święta dla użytku młodzieży, cz. II. Historya nowego testamentu. Wyd. 14te. Wilno (?), nakł. i druk. J. Zawadzkiego (?), 1894;
68622 Głos Obywatela. Głos Obywatela z Litwy. Wilno (?), 1863 (nr 1 z lutego ?).
8664 Bojanus Ludwik Henryk (1776—1827). Découvertes relatives à l'allantois et la vésicule ombilicale du poulain et observations sur l'opercule bronchiale des poissons. (Wilno ?), 1815.
6220 Bartnikowski Piotr ks. Kjelawiedis apwaykszcziajuńcziem paminkłu Iżganitojaus Musu Jezusa Pona Kielu Jerozolimsku, Dieceziay Wileńskay, ant kałnu Werkowsku, pa Wilnium ażudietu pa sergibu Kunigu. Iżdotas par Kunigu Pietru Bartnikowsku, S. T. M. Plebonu Werkowsku, isz iżguldinima Letuwiszka par Kunigu Henriku Balewiczu S. T. K., Plebonu Wiłkomiersku. Wilniuy, Józef Zawadzki, 1857,
1891 Ałtorius. Auksa ałtorius arba afieras Kwiepanczias ant auksa ałtoriaus prisz Majestota Diewa tay ira małdas skutecznas bażnicziay szwętay zwyczaynas. Wilniuy, druk. S. Blumowicza, 1845,
59858 Dydyński J. Moksłas letuwiszko skajtimo ir katechizmas arba moksłas krykszcioniszkas apéj artykałus wieros szwentos katalikiszkos per kuniga... Wilniuy, druk. M. Zymelowicza, 1852,
106447 Kossakowski Kalikst (Kasakauskas, Kasakauskis Kalikstas), badacz języka litewskiego, prałat katedry żmudzkiej (ok. 1794-1866). Gyrtibe yr błajwiste. Apraszi Kunigs Prałots Kassakauskis. Wilniuji, spaustuwieji Juzupa Zawadzkie, 1859,
70836 Griesznikas. Griesznikas priwerstas metawoties, arba kałba użkietejuse griesznika su Wieszpacziu Diewu. Knigelę tą atweju atwejejs lankiszkaj drukawotą, Kunegas Peliksas Werejka, żemajtiszkaj iszguldze ir iszspaudina, o nujau ir żemajtiszkaj antra karta drukau paduota. Wilniuje, Zawadzki, 1854,